Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Xetra DAX

woensdag 4 november 2020

Europese indices gaven duidelijke verzwakkingen al aan. S&P 500 ook bezig met topvormingsproces

Als we nog kort kijken naar andere indices dan zagen we daar ook al de nodige verzwakkingen. Vooral in Europa waren deze verslechteringen te zien. De DAX brak al eerder door de onderkant van zijn zijwaartse fase die bij de zone 12.250 – 12.340 is te vinden. Dit niveau is vergelijkbaar met de 529 in de AEX. Hij vormde recent een meervoudige bodem bij 11.450 en de herstelbeweging van de afgelopen dagen lijkt een klassieke terugtest te zijn naar de genoemde neerwaartse uitbraakzone. Mijn eerste doel voor de komende weken ligt rond de 11.000, maar een aanzienlijke verdere daling in de komende maanden lijkt een realistisch scenario. Ook de STOXX Europe 600 Index brak recent al door de onderkant van zijn zijwaartse tradingrange. Deze index is tijdens de herstelfase (vanaf de maartbodem) ook aanzienlijk achtergebleven ten opzichte van bijvoorbeeld de DAX en de AEX. De huidige opleving richting de 360 en richting de dalende gemiddelden (50-daags en 200-daags) lijkt een poging te worden voor de vorming van een 1e lagere top waarna de neerwaartse weg weer kan worden ingeslagen. Eerste neerwaartse richtpunten zijn te vinden bij 332 en 323. De S&P 500 vormde in de afgelopen maanden een dubbele top met een nieuwe en hogere all-time high. Hierna werden meerdere opgaande bodemlijnen gebroken en werd de blow-off fase afgerond. Vorige week testte de S&P 500 een eerdere bodem (september) en eerdere top (begin juni). Belangrijk is dat deze niveaus rond de 3.210 – 3.230 in de komende weken structureel worden gebroken als volgende bevestiging van topvorming in het langere beeld. De opleving van de afgelopen dagen zorgde tot op heden voor een terugtest naar een oude en voormalige all-time high bij 3.393. Hier is ook het neerwaarts gedraaide 50-daags gemiddelde te vinden. Kortom zien we steeds meer internationale verslechteringen, waarbij vooral de zwakke Europese aandelenmarkt opvalt.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 3 november 2020

Grafiek STOXX Europe 600 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 3 november 2020


Grafiek S&P 500 Index op dagbasis


Bron: Reuters Metastock XVII, 3 november 2020


Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14193,19 op DAX 9,9 15,90 15,91 +9,05 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12622,99 op DAX 5,0 31,60 31,61 +4,39 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 16810,0 op DAX 9,8 16,05 16,06 -7,81 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17850,0 op DAX 5,9 26,79 26,80 -4,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 4 november 2020 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.