Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Sterk herstel aandelenmarkten

maandag 9 november 2020

Goedemorgen. Joe Biden is door de Amerikaanse nieuwsdiensten uitgeroepen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. In zijn overwinningsspeech van afgelopen weekend zei hij te streven naar verbinding tussen alle Amerikanen, tussen Democraten en Republikeinen.

Beschuldiging, om maar niet te hoeven verliezen

Of de zittende president er net zo over denkt, is nog maar de vraag. Vooralsnog weigert Donald Trump zich namelijk over te geven en klampt zich vast aan juridische procedures. Hij beschuldigt de Democraten van verkiezingsfraude, om niet te hoeven verliezen. Het heeft veel weg van uitstelgedrag en het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat hij beseft dat zijn populaire uitspraak "You're fired!" op hemzelf van toepassing is. Wordt vervolgd.

Nog 2 Senaatszetels te winnen in tweede ronde…

Ondertussen zijn de verkiezingen voor de Senaat ongekend spannend. De tussenstand is nu 48-48 maar de staten Alaska en North-Carolina zullen waarschijnlijk naar de Republikeinen gaan. Het hangt vervolgens af van de kiezers in de staat Georgia, waar op 5 januari in een tweede stemronde nog twee zetels worden verdeeld omdat het verschil in de eerste ronde te klein was.

… maar zelfs met beide komen Democraten slechts op 50

Dan kan in het voor de Democraten gunstigste geval de zetelverdeling in de Senaat op 50-50 uitkomen, zodat vicepresident Kamala Harris bij stemmingen de beslissende 101e stem zou hebben. Dit zou dan weliswaar geen 'blue wave' betekenen (Democratische verkiezingsoverwinningen op alle drie fronten: Witte Huis, Senaat en Huis van Afgevaardigden) maar de Democraten zouden dan wel vrijwel alle touwtjes in Washington in handen hebben. Zover is het zeker nog niet en de VS gaan nog een paar spannende politieke maanden tegemoet.

Export China groeit 11,4% op jaarbasis…

Beleggers in Azië nemen toch alvast een voorschot op alle veranderingen die gaan komen. Met uitzondering van de beurzen van Maleisië en Indonesië staan alle Aziatische hoofdindices in de plus aan het begin van deze nieuwe week. De positieve stemming krijgt steun van de beter dan verwachte Chinese exportcijfers die zaterdag bekend werden gemaakt. De waarde van de export bleek in oktober met 11,4% gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Analisten rekenden op een groei van 9,2%. De import steeg echter met slechts 4,7%, waar gerekend werd op een stijging van 8,6%.

… maar Chinese importen vallen tegen

Met de nieuwe lockdown-maatregelen in grote delen van Europa en de VS lijkt een afname van de exportgroei vanuit in deze regio’s naar China aanstaande. Ook zal de Chinese import vanwege teruglopende (inhaal) vraag naar onderdelen voor mobieltjes afnemen. Maar voor nu zien beleggers even alles door een roze bril. De Chinese beurzen staan rond de 1,8% in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong koerst 1,3% hoger. De Japanse Nikkei-index staat op een winst van 2,1% en de Kospi index wint 1,3%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren rond de 1,5% tot 2% hoger. We verwachten dan ook een hogere start van de Europese beurzen aan het begin van een nieuwe week.

Beurzen Europa herstelden vorige week sterk: +7%

Na de slechtste beurweek sinds maart herstelden de Europese beurzen vorige week maar liefst 7% gemiddeld. Dat is de grootste weekwinst sinds juni. In afwachting van de Amerikaanse verkiezingsuitslagen leverden de meeste beurzen vrijdag wel iets in. De Amsterdamse AEX-index sloot nog wel 0,2% hoger maar de Duitse DAX verloor 0,7% in Frankfurt. De Stoxx Europe 600-index eindigde vrijdag 0,2% lager. De toonaangevende Duitse tienjaarsrente sloot 2 basispunten lager op -0,62% en de euro werd 0,7% sterker tegenover de dollar op $1,188. Een sterkere euro is ongunstig voor Europese exportbedrijven.

Minieme verliezen op Wall Street: beleggers wachten af

Ondanks een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport namen Amerikaanse beleggers op Wall Street vrijdag ook wat gas terug, in afwachting van de verkiezingsuitslag. In oktober bleken er in de VS 638.000 nieuwe banen bijgekomen, meer dan de verwachte 580.000. Het werkloosheidspercentage daalde vorige maand van 7,9% naar 6,9%, waar een daling naar 7,6% werd verwacht. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt ondanks de coronapandemie (en een recordaantal van 123.000 nieuwe besmettingen op één dag) toch verder te zijn hersteld. De arbeidsparticipatie (percentage van de beroepsbevolking dat een baan heeft) steeg van 61,4% naar 61,7% (61,5% verwacht). Maar zoals gezegd, namen beleggers vrijdag een afwachtende houding aan. De S&P 500-index schommelde gedurende de handelsdag rond het slot van donderdag en sloot met een miniem verlies van 0,03%. De Nasdaq eindigde 0,04% hoger maar de Dow verloor 0,24%. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 6 basispunten naar 0,82%, vooruitlopend op verwachte stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse federale overheid. Vooralsnog is daarover echter nog geen akkoord bereikt - en dat kan nog wel een tijdje gaan duren.

Agenda van vandaag

Na alle verkiezingshectiek van vorige week staan er voor vandaag weinig macrocijfers op de agenda. We moeten het doen met industriële-productiecijfers uit Nederland en handelscijfers uit Duitsland. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Infineon, McDonald's, Carnival, Occidental Petroleum en Simon Property.

Fijne week en blijf gezond!

Groet, Simon

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 602,63 op AEX 10,0 6,60 6,62 +0,61 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 535,76 op AEX 5,0 13,24 13,26 +0,76 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 724,52 op AEX 10,0 6,60 6,62 -1,34 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,6 10,06 10,08 -0,89 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 9 november 2020, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.