Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Sterke, defensieve speler

woensdag 11 november 2020

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 3.8 1.76 Ja Industriegoederen

Sterke, defensieve speler

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. Na een uitstekend 2018 was ook 2019 een sterk jaar. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de impact van het coronavirus beperkt is. Al staan de niet-terugkerende inkomsten wel wat onder druk. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. Het concern behaalde in 2019 een omzet van €4,6 mld en een nettowinst van €790 mln.

Solide omzetcijfers, maar zwak vierde kwartaal volgens prognose

De omzetcijfers over de eerste negen maanden die Wolters Kluwer op 30 oktober presenteerde, waren solide. Toch valt ons op dat het concern nog steeds geen prognoses afgeeft. Dat valt tegen, en komt door de onzekerheden in vierde kwartaal wat betreft de niet-terugkerende omzet, de teruglopende printinkomsten en het verlengen van (jaar)contracten. De organische omzet steeg met 2% en lag in lijn met de consensusverwachting van analisten. De groei werd weer breed gedragen door alle divisies, uitgezonderd Legal & Regulatory (-2%). In de andere drie divisies steeg de omzet een paar procent, waarbij een lichte versnelling zichtbaar is bij de twee belangrijkste divisies: Tax & Accounting en Health (samen 58% van de totale omzet). Dit is bemoedigend, maar de toon van de vooruitzichten voor het vierde kwartaal suggereert een aanzienlijke verslechtering. Het negatieve wisselkoerseffect van 1% lijkt relatief beperkt, gezien het belang van de regio Noord-Amerika (60% van de omzet). Het aandeel terugkerende omzet in de totale omzet steeg 5 procentpunt en bedraagt nu 82%. Maar het blijkt inderdaad lastiger om in de huidige marktomstandigheden contracten te vernieuwen. De niet-terugkerende omzet daalde 4%. Dit zou 8% zijn geweest zonder het Paycheck Protection Program in de VS, de coronasteun van de federale overheid. Dus de niet-terugkerende activiteiten zijn wel geraakt door de coronapandemie. Je moet dan denken aan factoren als het uitstellen van nieuwe softwarelicenties, wegvallen van trainingen en lagere transactievolumes. Verder ziet alles er eigenlijk wel goed uit bij Wolters Kluwer. De aangepaste operationele winst steeg 17% in constante valuta dankzij tijdelijke kostenbesparingen. Het concern heeft een gezonde vrije kasstroom (+26%) en een sterke balans (nettoschuld gedeeld door de EBITDA is 1,5; was 1,6 in januari). Wolters Kluwer koopt nog steeds eigen aandelen in (nog €75 mln budget daarvoor dit jaar en €50 mln tot en met februari 2021). Ook is het dividend bij de vorige update met 20% verhoogd.

Waardering opgelopen door outperformance van bijna 15%

Solide omzetcijfers en de operationele winst en de vrije-kasstroomopwekking zijn sterk. Maar het vierde kwartaal wordt naar verwachting een zwak kwartaal. Ook het negatieve effect van de euro-dollarkoers zal toenemen. De totale omzet van het concern steeg in ongeveer het zelfde tempo door, als tijdens de eerste jaarhelft. De zwakte zit bij de divisie Legal & Regulatory (20% van de omzet). De oorzaak is een grotere blootstelling aan dalende printinkomsten en aan trainingen (die nu minder plaatsvinden als gevolg van de coronamaatregelen). Wij denken niet dat de analistentaxaties sterk zullen veranderen op basis van deze cijfers. De koers is in 2020 bijna 15% voorgebleven op de sector. De relatieve waardering ten opzichte van de (sub)sector en de bredere markt is daardoor wel wat opgelopen. De premie is gemiddeld nu bijna 10%. Het aandeel noteert tegen 24,1 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Wij denken echter dat het gunstig kan zijn om een wat defensievere speler met een sterke balans in de portefeuille te hebben, gezien de verslechterende macro-economische omstandigheden. Het getaxeerde dividendrendement is 1,7% (sector: 1,9%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 80,91 op Wolters Kluwer 6,5 14,00 14,50 +0,42 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 75,6 op Wolters Kluwer 4,8 19,29 19,79 +0,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.