Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Nokia Nokia - Opnieuw tegenvallers en nieuwe strategie

vrijdag 5 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FI0009000681 EUR 17.1 1.63 Ja Informatie Technologie

Opnieuw tegenvallers en nieuwe strategie

Nokia heeft een redelijke marktpositie in de infrastructuurmarkt maar er is nog steeds noodzaak voor verdere kostenbesparingen en extra investeringen in onderzoek en productontwikkeling. Beleggers zijn sinds 2019 niet bepaald verwend, gezien de frequente tegenvallers en de sterk achtergebleven koersontwikkeling. Met de nieuw aangekondigde strategie zal het dan ook nog wel even onrustig blijven.

Nokia: netwerkspecialist

Na de verkoop van de mobiele-telefonieactiviteiten aan Microsoft is Nokia overwegend actief als leverancier van apparatuur en diensten voor telecomnetwerken (Networks, 80% van de omzet). Daarnaast is er een software-divisie (13% van de omzet). De inkomsten uit licenties (Nokia Technologies, 7% van de omzet) zijn relatief beperkt, maar het zijn wel heel hoog renderende activiteiten (83% operationele marge in 2020). In 2020 werd op een omzet van €21,9 mld een genormaliseerd verlies geboekt van €1,7 mld.

Resultaten beter dan verwacht. Prognose FY21 grotendeels herhaald. Omzet nog lager en nog geen hervatting dividend

De omzet in het vierde kwartaal daalde met 5%, en dat was iets minder dan werd verwacht maar de operationele marge viel licht hoger uit dan verwacht. De consensusverwachting van analisten was 14,8%, maar de uitkomst was 16,6%. De operationele winst viel 15% hoger uit dan verwacht, vooral dankzij een drietal eenmalige meevallers. De genormaliseerde winst per aandeel (wpa) van €0,14 was daardoor ruim hoger dan de consensusverwachting. De winst bij de Software-divisie was iets hoger dan verwacht en bij Networks ongeveer zoals verwacht. Nokia herhaalde de verwachting van een operationele marge van 7-10% in 2021, nu bij een omzetdaling van ongeveer 3%. Dat is een nog iets sterkere daling dan de consensus. De dividendbetaling werd eerder tijdelijk opgeschort totdat de netto kaspositie weer boven de €2 mld is gekomen en de teller stond eind 2020 op €2,5 mld, maar het bedrijf heeft toch besloten voorlopig geen dividend uit te keren. Op 18 maart wordt de jaarlijkse analistendag gehouden. De nieuwe ceo zal dan meer details over de nieuwe strategie geven.

Waardering laag, voorspelbaarheid weer minder geworden

In theorie bieden de marktvooruitzichten al een tijdje meer redenen om enthousiast te worden over Nokia, met 5G als sleutelwoord. Er is slechts een beperkt aantal spelers op deze markt. De Chinese spelers hebben daarnaast momenteel niet veel kans op orders vanuit de VS of Europa. Met 18 maal de verwachte winst over 2021 en 14 maal die in 2022 is de waardering nog steeds relatief laag. Nokia heeft een redelijke marktpositie in de infrastructuurmarkt maar er is nog steeds noodzaak voor verdere kostenbesparingen en extra investeringen in research & development. Beleggers zijn sinds 2019 niet bepaald verwend, gezien de tegenvallers en de sterk achterblijvende koersontwikkeling (behalve de afgelopen weken). Ook met de nieuwe strategie zal het nog wel even onrustig blijven. Het bedrijf keert momenteel geen dividend uit.

Kansen

  • Positieve kaspositie (€2,5 mld ultimo 2020) na de verkoop van verschillende activiteiten.
  • Sterke marktpositie in de kernactiviteit netwerkinfrastructuur. 5G-installatie kan op termijn tot hogere marges leiden.
  • Nokia heeft een grote portefeuille met technologische patenten en sterke research en productontwikkeling.

Risico's

  • De overname van Alcatel-Lucent blijft tegenvallers en extra kosten opleveren.
  • Na meerdere tegenvallers en winstwaarschuwingen is het vertrouwen in het management beperkt en zijn nieuwe bestuurders aangesteld, die begonnen met een strategiewijziging.
  • De telecommunicatieapparatuurmarkt groeit nauwelijks. De marges staan daarom nog steeds onder druk.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,88 2,89 +7,85 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,6 op Nokia 1,5 2,88 2,89 +7,85 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen