Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse EURUSD Hogere bodem geplaatst

donderdag 11 februari 2021


Na een hogere top begin dit jaar bij 1,2350 vond er een correctieve beweging plaats. Tijdens deze terugval werd de onderkant van het opgaande trendkanaal onder druk gezet. Toch is de krachtige trend intact gebleven.

In de zomer van 2020 werd de langere dalende trend in de euro-dollarkoers beëindigd. Deze dalende trend startte in 2018 vanaf een top bij 1,2550 en zorgde bijna voor een test van de langjarige horizontale steunzone bij 1,03 – 1,05. Hij vormde een bodem bij 1,06 waarna in juni met een krachtige opwaartse beweging de dalende toppenlijn werd gebroken. Bevestiging van deze trendomkeer vond daarna plaats boven de zone 1,14 – 1,1450. Vanaf de bodem bij 1,06 in 2020 is een krachtig en breed stijgend trendkanaal te zien in dit valutapaar. Begin dit jaar werd met een top bij 1,2350 bijna de bovenkant van dit trendkanaal getest. Bij deze top werd zowel een tweezers top evenals een bearish engulfing gevormd. Dit was een signaal voor een correctieve tegenreactie in de euro-dollarkoers. Ik gaf begin dit jaar enkele richtpunten aan voor een dergelijke terugval. Een opgaande trend wordt namelijk gevormd door de terugvallen, ofwel de hogere bodems. Tijdens deze terugval werd de eerste horizontale steunzone bij 1,20 – 1,2050 al snel gebroken. Hij vormde tot op heden een bodem bij 1,1950. Hiermee werd ook kortstondig de onderkant van het trendkanaal gebroken, maar niet structureel. Inmiddels is ook de dalende toppenlijn van deze correctie opwaarts gebroken. Hij vormde bij de 1,1950 zowel een tweezers bodem evenals een bullish engulfing. Dit zijn de tegenhangers van de toppatronen aan het begin van dit handelsjaar. Verder is het potentiële toppatroon (een hoofd-schouderpatroon) weer opgeheven en lijkt een hogere bodem bij 1,1950 geplaatst. Mocht deze bodem in de komende weken alsnog worden gebroken, ontstaat ruimte naar de 1,18 tot zelfs 1,16. Maar ook een dergelijke terugval zou mijn opwaartse langetermijnvisie niet veranderen. Richtpunten voor dit jaar liggen bij 1,2550 en 1,2750. Weerstand voor de komende tijd ligt nu bij 1,2150 en 1,2350.


Grafiek euro-dollarkoers op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 10 februari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,104 op EUR/USD 9,9 10,07 10,08 -2,23 % Koop Sprinter
Sprinter Long 1,027 op EUR/USD 6,1 16,36 16,37 -1,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,3129 op EUR/USD 10,8 9,26 9,27 +3,12 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,4355 op EUR/USD 5,1 19,45 19,46 +1,62 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.