Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Angst om de boot te missen is groot

dinsdag 16 februari 2021

Goedemorgen. Is het hebzucht, of zuchten omdat je ze niet hebt? Ik heb het dan natuurlijk over aandelen, maar ook grondstoffen, cryptomunten, een nieuw huis en ga zo nog maar even door. 

Angst om de boot te missen heerst…

Op veel financiële markten heerst op dit moment een ongekend sterk optimisme. De angst om de boot te missen is daarom groot. Beleggers die meedoen aan de rit voelen zich onoverwinnelijk, terwijl de twijfelaars en sceptici nagelbijtend aan de kant blijven staan en zich afvragen hoe lang dit nog goed kan gaan. In 2009, op het dieptepunt van de financiële crisis, reden er auto’s rond in de VS met daarop een sticker met de woorden: "We want irrational exuberance back". Daarmee doelend op de woorden van oud-Fed-voorzitter Alan Greenspan, die in 1996 waarschuwde voor overdreven enthousiasme op de beurzen. Die euforie van stijgende koersen duurde nog ruim drie jaar voordat de zeepbel uit elkaar spatte. En ook nu wordt er door specialisten en kenners gewaarschuwd voor teveel optimisme. Met wereldwijde aandelenbeurzen op recordniveaus en historisch hoge waarderingen valt daar wat voor te zeggen. 

… door goedkoop geld dat de markt instroomt

Maar het zijn juist de centrale bankiers, de nieuwe Greenspans, die met lage rentes en ongekend grote opkoopprogramma's niet alleen nu weer voor zeer ruime financiële condities hebben gezorgd, maar beleggers de afgelopen jaren ook steeds hebben gered. Dus wat zijn dan nog de risico's? Ook gisteren hoorde ik een 'buitenstaander' zeggen dat geld nu bijna niets kost, en dus maar een pandje heeft gekocht in plaats van te huren. Het goedkope geld leidt ertoe dat er vooral inflatie ontstaat op de financiële markten, maar veel minder in de reële economie. De overvloed aan goedkoop geld en spaargeld dat niets oplevert, vindt zo zijn weg naar de markten. En zolang die omhoog gaan, is er niemand die zich zorgen maakt over een daling. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar zo werkt het wel.

Vooruitzicht op sterk herstel bedrijfswinsten

Een belangrijke reden voor het optimisme op de beurzen is het vooruitzicht dat economieën later dit jaar weer open kunnen, als het tempo van vaccineren op stoom komt. De verwachting is dat de bergen aan opgepot spaargeld dan massaal worden besteed en bedrijfswinsten dus flink zullen stijgen. De vraag is nu wat de rally op de financiële markten zou kunnen afremmen? Eén van de factoren waar we naar kijken is de risicopremie, het verschil tussen het winstrendement op aandelen (winst-koersverhouding) en de risicovrije rente. Als de verwachte winsten van bedrijven dan net zo hard stijgen als de koersen, kan een rally op de beurzen lang aanhouden. 

Rente moet niet te snel oplopen

Als de kapitaalmarktrente oploopt, zal dat een remmende werking hebben op de koersen. Belangrijk is hierbij de snelheid waarmee de rente oploopt. Centrale banken, met uitzondering van de Chinese, zeggen nu dat ze de beleidsrentes nog lang laag zullen houden en doorgaan met de opkoopprogramma's. Maar beleggers, met een optimistisch groeiscenario en oplopende grondstoffenprijzen in gedachte, zijn al begonnen met het inprijzen van hogere inflatie. Hierdoor lopen de kapitaalmarktrentes in grote delen van de wereld gestaag op. Zolang de snelheid waarmee de rentes oplopen niet heel hoog is, hoeft dit geen probleem te zijn voor de aandelenbeurzen. Maar als de rente stijgt in het tempo dat we de laatste paar dagen hebben gezien, kan het wel eens voor problemen gaan zorgen.

Fraaie winsten op Europese beurzen

Vooralsnog houden beleggers weinig rekening met een sterk oplopende rente. Gisteren zagen we weer mooi plussen op de Europese koersborden. De omzetten lagen wel een stuk lager dan gemiddeld, met uitzondering van de Amsterdamse beurs die een grote brexit-winnaar blijkt te zijn. De hoop op snelle vaccinatie en aantrekkende economische groei waren gisteren de sleutelwoorden voor het optimisme. Industriële-productiecijfers van de eurozone in december vielen tegen (-1,6% tegenover -0,8% verwacht), maar maakten geen enkele indruk op beleggers. Vooral aandelen uit de economisch gevoeliger (cyclische) sectoren zoals energie (+4,6%), dankzij de verder oplopende olieprijs, en banken (+2,2%) zijn gewild bij beleggers. De Stoxx Europe 600-index boekte een fraaie winst van 1,3%.  

Rente loopt op in Europa

In het voorsorteren op economisch herstel, en mede door oplopende grondstoffenprijzen, liepen de obligatierentes over een breed front op. De rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie, de Bund, steeg 5 basispunten naar -0,38%. Dat is het hoogste niveau sinds juni vorig jaar. In Italië steeg de 10-jaarsrente met 5 basispunten naar 0,53%. Koersen van staatsobligaties stonden daar onder druk door de uitgifte van nieuw staatspapier. De Italiaanse overheid profiteert zo van de sterk gedaalde rente in reactie op het positief ontvangen premierschap van Mario Draghi. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,213 tegenover de dollar.

Wall Street was gisteren gesloten vanwege de viering van President's Day.

Optimisme op Aziatische beurzen

Op de Aziatische markten zien we vanmorgen koersniveaus op de Japanse beurzen die we in 30 jaar niet hebben gezien. De rally op de wereldwijde aandelenbeurzen wordt daar vervolgd. De Nikkei-index is 1,3% hoger gesloten en noteert ruim boven de 30.000 punten. De Hang Seng-index noteert in Hongkong op het moment van schrijven 1,8% hoger. De beurzen op het vasteland van China zijn nog steeds gesloten vanwege de viering van Chinees Nieuwjaar. De Koreaanse Kospi-index is 0,5% hoger gesloten en de Australische beurs eindigde 0,7% hoger. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren ruim hoger. Die hebben nog wat in te halen van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de groeicijfers over het vierde kwartaal uit Nederland en de eurozone. Er wordt respectievelijk een plus van 0,2% en een min van 0,7% (ten opzichte van het derde kwartaal) verwacht. Verder krijgen we de stand van de Duitse beleggersbarometer. Er wordt verwacht dat de ZEW-index deze maand is gedaald van 61,8 naar 59,5 punten. In de VS wordt vanmiddag onder andere de inkoopmanagersindex van New York bekendgemaakt. Analisten verwachten een stijging van 3,5 naar 6 punten. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Glencore, CVS Health, DSM, Straumann, Ecolab, Occidental Petroleum en AIG. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon  

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 16 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 16 februari 2021, 8.19 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.