Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX Voorzetting blow-off, tot hoever?

woensdag 17 februari 2021

Er zit nog steeds een enorme kracht in de aandelenmarkt waardoor in de afgelopen dagen aanzienlijk hogere toppen werden gevormd. De euforie is zeer hoog en de blow-off fase werd voortgezet, maar tot hoever?

Nieuwe stijgende bodemlijn ligt bij 658 en is onderdeel van een stijgende wig

De eerder gevormde bearish engulfing op de weekgrafiek werd vorige week opgeheven met de doorbraak boven de top van 667,85. Dit zorgde voor een voortzetting van de krachtige opgaande tendens waardoor de blow-off beweging nog steeds niet was geëindigd. De recent neerwaarts gebroken opgaande bodemlijnen zorgden ook niet voor een verder neerwaarts vervolg. Door deze hogere toppen is vanaf de oktoberbodem bij 527,85 een nieuwe opwaartse bodemlijn te trekken. Een eerste verzwakking in deze opgaande blow-off beweging treedt op onder deze nieuwe opgaande steunlijn die vandaag bij 658 is te vinden en dagelijks ruim 1,5 punt oploopt. Gisteren werd met een top bij 689 ook de opgaande toppenlijn sinds oktober getest. Ook deze nieuwe trendmatigheid heeft op zowel de daggrafiek als de weekgrafiek nog steeds de vorm van een grote stijgende wig. In het langere technische beeld is een top pas bevestigd onder de sinds maart vorig jaar stijgende bodemlijn die nu bij 624 is te vinden. Verder komt de all-time high (703) van de AEX nu snel in zicht. Als we kijken naar de situatie in de periode 1998 – 2001 dan zien we nog steeds een enorme overeenkomst (sinds 2018) die in 2001 eindigde met een forse twee jaar durende bearmarkt. Deze kans is naar mijn mening nog steeds reeel. De lange en zeer krachtige blow-off fase lijkt daarbij in de eindfase te zitten. Het elastiek (oa ten opzichte van het 200-daags gemiddelde) wordt steeds verder opgerekt waarbij we ook negatieve divergentie zien met de technische indicatoren. Toch is het wachten op de vorming van nieuwe toppatronen en de uiteindelijke neerwaartse doorbraken onder de genoemde opgaande steunlijnen. Zolang deze niet plaatsvinden is een test en mogelijke doorbraak van de all-time high niet uit te sluiten, maar blijf alert op een plotselinge en zeer krachtige neerwaartse draai in de aandelenmarkt.

Visie TA

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutral

Short

677,25 / 667,85 / 661,50 / 658

689 - 690 / 692 / 703

Bron: Reuters Metastock XVII, 16 februari 2021, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 596,96 op AEX 10,0 6,57 6,59 -0,30 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 532,1 op AEX 5,0 13,03 13,05 -0,08 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 718,34 op AEX 10,0 6,56 6,58 +0,31 % Koop Sprinter
Sprinter Short 749,0 op AEX 6,2 10,67 10,69 +0,19 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 17 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.