Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vopak Vopak - Profiteert van de omstandigheden in de oliemarkt

woensdag 17 februari 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009432491 EUR 13.5 3.11 Nee Energie

Profiteert van de omstandigheden in de oliemarkt

Vopak investeert in nieuwe terminals en IT-systemen, waarmee het concern de groei weer wil aanjagen. Vopak profiteerde in 2020 van de omstandigheden in de oliemarkt: namelijk ‘in contango’. Dan ligt de olieprijs voor levering in de toekomst hoger dan de actuele prijs. Dit maakt het voor handelaren aantrekkelijker om ‘goedkope’ ruwe olie op te slaan in de verwachting deze later duurder te kunnen verkopen. Wel waren de jaarcijfers teleurstellend ten opzichte van de verwachting. De waardering is bovengemiddeld.

Grootste onafhankelijke tankopslagconcern ter wereld

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) is de grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag ter wereld. Het concern is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, bulkgassen en olieproducten. Vopak exploiteert in 23 landen 70 terminals, met een totale opslagcapaciteit van 35,6 miljoen kubieke meter, in 2019 lag dit nog op 34,4 miljoen kubieke meter. Deze terminals liggen op strategische plaatsen voor klanten van Vopak, namelijk gunstig ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. Die klanten zijn ondernemingen uit verschillende sectoren; de chemische industrie en de olie-industrie. Vopak slaat voor hen een grote verscheidenheid aan producten op, die uiteindelijk in tal van bedrijfssectoren worden verwerkt.

Vopak profiteert van oliemarkt en gaat door met strategische koerswijziging

Vopak rapporteerde over 2020 een omzetdaling van 5% en een 4,6% lager operationeel bedrijfsresultaat ten opzichte van 2019. Wel moet rekening worden gehouden met desinvesteringen en negatieve valutaeffecten, waardoor het operationele bedrijfsresultaat ten opzichte van het vorige boekjaar per saldo verbeterde, al bleef dit licht achter bij de consensusverwachting van analisten. Vopak profiteerde vorig jaar van de sterke daling van de olieprijs, waardoor de vraag naar olieopslag toenam en de bezettingsgraad van de tanks flink hoger uitkwam dan in 2019. Vorig jaar was de markt ‘in contango’: dan is de olieprijs voor levering in de toekomst hoger dan de actuele prijs. Dan wordt het voor handelaren aantrekkelijker om ruwe olie op te slaan, in de verwachting deze later duurder te kunnen verkopen. De gemiddelde bezettingsgraad in 2020 kwam uit op 90%, tegen 84% in dezelfde periode van 2019. Ook in het vierde kwartaal zaten de tanks voor 90% vol. Verder spreekt het concern van een ‘forse’ vraag naar opslagcapaciteit voor gas en chemische producten. Het management geeft aan dat Vopak ook profiteerde van de zogenoemde IMO 2020-regels: internationale afspraken, opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO, onderdeel van de VN), gericht op minder uitstoot door zeeschepen, met name van zwavel. Vopak heeft namelijk ruimte vrijgemaakt voor de opslag van noodzakelijke componenten voor het samenstellen van scheepsbrandstof, zodat die minder schadelijke uitstoot geven. Ondanks de toegenomen vraag naar opslagcapaciteit voor ruwe olie richt Vopak zijn investeringen vooral op opslagterminals voor de industrie, naast gas en hernieuwbare energie. De strategische koerswijziging richting minder investeringen in strategische olie-infrastructuur wordt dus voortgezet. Onderdeel van de investeringen is de uitbreiding van de terminal in Rotterdam voor de opslag van ‘renewables’: grondstoffen voor de productie van biodiesel. Vopak bouwt hiervoor zestien tanks, die in het vierde kwartaal 2022 klaar moeten zijn. Het opslagbedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van bestaande en bouw van nieuwe terminals. Daarnaast investeerde Vopak in nieuwe technologie, IT-systemen en in onderhoud van de huidige terminals. In 2021 verwacht Vopak €300-350 mln te investeren in groeiprojecten en in 2020-2022 een bedrag van €750-850 mln in onderhoud en serviceverbetering. Ook wordt €30 à 50 mln geïnvesteerd in IT. De concernleiding verwacht dat groeiprojecten tussen €30 mln en €50 mln zullen bijdragen aan de brutowinst, ter vervanging van de bijdrage van afgestoten opslagterminals. Vopak stel voor het dividend te verhogen €1,15 euro (2019) naar €1,20 euro per aandeel.

Vopak heeft een premie op de waardering ten opzichte van directe concurrenten

Het operationeel bedrijfsresultaat bleef iets achter bij de consensusverwachting, waarbij het concern wel profiteerde van de omstandigheden op de oliemarkt. De strategische koerswijziging waarbij het concern meer inzet op terminals voor onder andere vloeibaar gas wordt voortgezet. Ook de komende jaren zal het concern blijven investeren in groei, wat we als positief beschouwen. Ook staan wij achter de strategische koerswijziging van minder investeringen in olie-infrastructuur. De koers-winstverhouding voor 2021 komt nu uit op 15, wat wel hoger is dan het gemiddelde van enkele concurrenten. Wel gaan de consensustaxaties uit van een sterke groei in 2021: +25%. Het dividendrendement bedraagt 2,8%.

Kansen

  • Vopak is wereldwijd marktleider in tankopslag. Daarmee heeft het een gunstige positie als de economische groei versnelt.
  • Vopak heeft veel gunstig gelegen opslaglocaties, waardoor het daar bovengemiddelde prijzen kan vragen.
  • Vopak is fors aan het investeren in nieuwe capaciteit op strategische locaties, daardoor kan het concern de komende jaren een sterke groei van het resultaat laten zien.

Risico's

  • Een oliemarktstructuur die gedurende lange tijd in "backwardation" is, is negatief voor de resultaten van Vopak, doordat er minder behoefte is om olie op te slaan, in verband met de lagere toekomstige olieprijs.
  • Aanwezigheid in minder groeiende markt kan een strategische heroriëntatie nodig maken.
  • Een verschuiving naar niet-fossiele energiebronnen kan op termijn de vraag onder druk zetten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 36,7 op Vopak 6,4 6,16 6,26 +4,02 % Koop Sprinter
Sprinter Long 33,6 op Vopak 4,4 9,06 9,16 +2,71 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vopak bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.