Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Vrees voor oplopende rente drukt beursstemming

donderdag 18 februari 2021

Goedemorgen. De vrees voor sterk oplopende rentes zorgt voor onrust op de wereldwijde beurzen. Dat de Fed voorlopig doorgaat met haar zeer soepele beleid, bedaarde de gemoederen enigszins.

Angst voor hogere rentes…

De angst voor snel oplopende kapitaalmarktrentes en tegenvallende resultaten van onder andere Kering (-7,1%), het Franse moederbedrijf van onder andere Gucci, en Ahold Delhaize (-3,3%) leidden gisteren tot een rondje winstnemingen op de Europese beurzen. Veel beter dan verwachte macro-economische cijfers uit de VS voeden de angst voor aantrekkende inflatie, hogere rentes en de effecten ervan op de financiële markten. In de laatste uren van de handel liepen de koersverliezen nog iets verder op. Hoe ver rentes vanaf het huidige niveau nog zullen oplopen is moeilijk te zeggen, maar het is wel duidelijk dat we de bodem van vorig jaar waarschijnlijk niet snel meer terugzien. 

… leidt tot winstnemingen op beurzen

Alle Europese beurzen eindigden gisteren in de min. De Stoxx Europe 600-index ging de dag uit met een verlies van 0,74%. IT-aandelen, die het meeste profijt hebben gehad van de coronapandemie en de extreem lage rentes, eindigden met een verlies van 2,44%. Olie-gerelateerde aandelen (+1%) stegen in reactie op de hogere olieprijs (+1,6%) als gevolg van het strenge winterweer in de VS. Nutsbedrijven (+0,3%) herstelden iets van de verliezen eerder deze week, doordat rentes gisteren iets corrigeerden. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,37%. Bewegingen op de financiële markten gaan nooit in één rechte lijn. In reactie op de sterke macrocijfers uit de VS steeg de dollar naar 1,205 tegenover de euro.

Vrees voor oververhitting economie VS

De Amerikaanse winkelverkopen zijn in januari met maar liefst 5,3% gestegen ten opzichte van december. Dat is de sterkste stijging in zeven maanden en veel meer dan de verwachte +1,1%. Na drie opeenvolgende maanden van dalende verkopen, hebben de iets versoepelde lockdown-maatregelen en de cheques van $600 die in januari door de overheid zijn uitgedeeld, geleid tot een ongekende koopwoede bij Amerikaanse consumenten. Er is onder economen en analisten dan ook grote twijfel of er wel een nieuw groot stimuleringspakket uit Washington nodig is. Zoals we al eerder schreven, bestaat de angst dat de Amerikaanse economie later dit jaar hierdoor oververhit raakt als deze verder opengaat. Cijfers over de industriële productie in januari waren ook beter dan verwacht (+0,9% tegenover +0,4% verwacht). De producentenprijzen zijn vorige maand met 1,3% gestegen door hogere grondstoffenprijzen. Dat was veel meer dan de verwachte +0,4% en deze kunnen lang niet altijd worden doorberekend aan de eindklant. Leidt het niet tot hogere inflatie, dan wel tot lagere winstmarges voor bedrijven.

Fed houdt vast aan soepel beleid

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, blijkt dat zij zich nog geen zorgen maakt over aantrekkende inflatie. De beleidsrente wordt vooralsnog laag gehouden en het opkoopprogramma voortgezet. Die geruststellende woorden waren voor obligatiebeleggers voldoende om even adem te halen na de forse stijging van dinsdag. De 10-jaarsrente daalde 4 basispunten naar 1,27% en de 30-jaarsrente daalde met 5 basispunten naar 2,04%. 

Nasdaq verliest, Dow Jones wint

Aandelenbeleggers zijn er minder van overtuigd dat rentes nog lang laag zullen blijven. Teveel meevallende macrocijfers kunnen rentes verder opdrijven, wat de relatieve waardering van aandelen onder druk zet. Dit effect is het grootst bij de zogenaamde groeiaandelen, zoals technologie. Beleggers besloten dan ook om hierop wat winst te nemen. De Nasdaq verloor 0,6%. De S&P 500-index herstelde nog wel na de publicatie van de Fed-notulen, maar sloot desondanks met een nipt verlies van 0,03%. De Dow Jones-index sloot met een winst van 0,3%, onder aanvoering van olie-gerelateerde aandelen (+3%). 

Hogere grondstoffenprijzen jagen inflatie aan

De angst voor snel oplopende rentes drukt het sentiment vanmorgen in Azië. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert 1 basispuntje hoger op 1,28%. De woorden van de Fed zijn blijkbaar toch iets minder overtuigend. En dat is niet zo gek, omdat grondstoffenprijzen inmiddels sterk zijn opgelopen en de inflatie zullen aanwakkeren. De olieprijs staat weer hoger, net als andere brandstoffen vanwege de productiebeperking in de VS door het strenge winterweer. De prijs van ijzererts schiet vanochtend bijna 7% omhoog en neigt naar flinke speculatie. Dit soort bewegingen kunnen leiden tot volatiliteit op andere markten.

Meeste Aziatische beurzen in het rood

Na een week feestvieren vanwege Chinees Nieuwjaar zijn ook de beurzen op het vasteland van China vanmorgen weer open. Het beeld is er gemengd. De beurs van Shanghai wint 0,6% maar die van Shenzhen verliest 0,4%. Ook de meeste andere Aziatische beurzen kleuren vanmorgen rood. De Hang Seng-index noteert in Hongkong 1,1% lager en de Nikkei-index is in Tokio 0,2% lager gesloten. De Kospi-index eindigde in Seoel met een verlies van 1,5%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven iets lager. De Europese beurzen zullen naar verwachting redelijk vlak openen, maar technologieaandelen kunnen wel iets onder druk liggen. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over het Nederlandse consumentenvertrouwen en de werkloosheid. Ik zie net dat de index van het consumentenvertrouwen deze maand op -19 punten is blijven staan. De werkloosheid is vorige maand gedaald van 3,9% naar 3,6%. Dit cijfer wordt natuurlijk sterk vertekend door de overheidssteun. Zodra deze later dit jaar wegvalt, loopt de werkloosheid naar verwachting op. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen (770.000 verwacht), huizenmarktcijfers en de Philadelphia Fed Business-index. Voor die laatste wordt een daling van 26,5 naar 20 punten verwacht. En het klinkt misschien gek, maar dat zou goed nieuws zijn voor beleggers. Minder sterke cijfers kunnen wat druk van de rente halen. Ten slotte krijgen we om 16.00 uur de index van het consumentenvertrouwen in de eurozone. Het kwartaalcijferseizoen wordt vervolgd met cijfers van onder andere Credit Suisse, Daimler, Bouygues, Barclays, Nestlé, Waste Management, EDF, Repsol, ASR, PPL, Atos, NN Group, Carrefour, Orange, Walmart en Galapagos.  
Fijne dag en blijf gezond! 
Groet, Simon   

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 18 februari 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 18 februari 2021, 8.14 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.