Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse Nasdaq Neerwaartse draai

woensdag 24 februari 2021

In de afgelopen 12 maanden is de Nasdaq 100 verdubbeld in koers. Hij vormde recent opnieuw een hogere all-time high bij 13.879. Er zijn echter een groot aantal topvormingssignalen te zien. Is de top al gezet?

Een jaar geleden vormde de Nasdaq 100 na een krachtige blow-off beweging een hogere all-time high bij 9.736. Dit was het startpunt van een krachtige en forse vrije val tot aan de 6.772 in maart 2020, ofwel een daling van 30% in een maand tijd. Deze bodem was destijds het startpunt van een zeer krachtige verdubbeling in de koers. In juni vorig jaar werd zijn voormalige all-time high bij 9.736 al opwaarts gebroken. De euforie in de aandelenmarkten werd steeds groter maar we zien de laatste paar weken duidelijke topvormingssignalen. Als eerste zien we al langere tijd negatieve divergentie met de RSI. Dit betekent dat de koopdruk afneemt, ofwel de koers maakte nog steeds hogere toppen terwijl de RSI lagere toppen vormt. Op de lange en logaritmische weekgrafiek werd recent bij de all-time high een grote bearish engulfing gevormd. Dit is een belangrijk potentieel toppatroon. Op deze logaritmische weekgrafiek zagen we verder dat de opgaande bodemlijn over de afgelopen 12 maanden al neerwaarts werd gebroken. De definitieve bevestiging van een top in de langere grafiek treedt op onder de zone 12.450 – 12.540. In deze zone liggen een belangrijke eerdere top (september 2020) en een recente bodem. Op de lineaire daggrafiek is de opgaande bodemlijn over de afgelopen maanden minder steil. Deze werd gisteren nog wel intraday fors doorbroken, maar de slotkoers lag erboven. Deze oplopende steunlijn is vandaag bij 13.065 te vinden en loopt dagelijks ruim 25 punten op. Een kortdurend herstel in de komende handelsdagen kan er overigens ook voor zorgen dat een groot hoofd-schouderpatroon wordt gevormd. Bevestiging van een top in de daggrafiek treedt verder op onder de recente bodem van 12.845. Er zijn dus veel signalen die aangeven dat de Nasdaq 100 in zijn eindfase zit (daggrafiek) of al heeft afgerond (weekgrafiek). Boven de 13.879 treedt verbetering en uitstel van een verdere daling op. Maar voor de komende maanden lijkt een verdere daling naar 10.700 – 11.000 kansrijk naar mijn mening.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Neutraal / Toppend

13.065 / 12.845 / 12.758

13.447 / 13.545 / 13.879

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 23 februari 2021


Grafiek Nasdaq 100 Index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 23 februari 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 13946,9 op NASDAQ-100 9,8 13,61 13,63 +6,74 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12375,4 op NASDAQ-100 4,9 27,14 27,16 +3,43 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 16110,0 op NASDAQ-100 10,6 12,53 12,55 -6,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17440,0 op NASDAQ-100 5,4 24,55 24,57 -3,04 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 24 februari 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.