Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Centrale banken proberen oplopende rentes te beteugelen

dinsdag 2 maart 2021

Goedemorgen. Gelukkig, daar hoefden we niet lang op te wachten. Centrale bankiers vielen gisteren over elkaar heen om beleggers ervan te overtuigen dat hogere rentes (nog) niet de bedoeling zijn.

Centrale banken grijpen in

De grote rente-tegenbeweging begon gisterochtend in Australië, waar de Reserve Bank of Australia (RBA) wat extra obligaties opkocht om de kapitaalmarktrente daar te drukken. Vervolgens durfden beleggers in Europa daar niet tegenin te gaan. Zij werden ook nog eens bang gemaakt – of gerustgesteld, net hoe je het bekijkt – door de Europese Centrale Bank (ECB). Het Franse bestuurslid Villeroy liet even na vier uur weten dat de ECB de beleidsrente verder kan verlagen. Ook moet de ECB volgens hem "kunnen en moeten reageren om enige verkrapping ongedaan te maken". Als klap op de vuurpijl zei hij dat de ECB in de toekomst een inflatie boven de doelstelling (2%) zou kunnen tolereren. 

ECB kocht nog niet meer obligaties…

Je kunt Villeroy er niet van betichten dat hij geen humor heeft. Want dat laatste is wat de ECB al jaren tevergeefs probeert. Alsof je de voorzitter van FC Emmen hoort zeggen dat hij het niet erg zou vinden als Emmen landskampioen van de Eredivisie zou worden (sorry, Emmensupporters). Of de woorden van Villeroy ook met daden worden bekrachtigd, zullen we volgende week weten. Dan krijgen we weer nieuwe cijfers over de opkoopprogramma's van de ECB binnen krijgen. Vorige week heeft de bank de oplopende rente niet geprobeerd af te remmen. De aankopen door de ECB waren zelfs iets minder dan in de week ervoor. Wel woorden, maar dus nog geen daden. 

… maar gisteren waarschijnlijk wel

Gezien de correctie die we gisteren op de obligatiemarkt zagen, moet daar wel de hand van de ECB achter hebben gezeten. Over een breed front, en net iets te perfect verspreid over de eurolanden, daalden de kapitaalmarktrentes. Alsof er volgens spreadsheets werd gehandeld. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 7 basispunten naar -0,33%, de Italiaanse 10-jaasrrente daalde met 10 basispunten naar 0,66%. 

Beleggers kruipen uit hun schulp…

Na de geruststellende woorden (en daden) van de ECB kwamen beleggers massaal weer uit hun schulp gekropen, na de verliezen van vorige week. Wel bleven de omzetten op de Europese aandelenbeurzen ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. Alleen op de Amsterdamse beurs lag de omzet 45% boven het gemiddelde. Dat kan betekenen dat steeds meer handel uit het Verenigd Koninkrijk verloopt via Euronext. Lagere rentes, met steun van de centrale banken, en de hoop op een snelle heropening van de economie, vormen het ‘Goudlokje’-scenario waar elke belegger van droomt. 

… en kopen alles wat los en vast zit

Behalve dat obligaties weer als een haas werden (terug?)gekocht, werden gisteren ook groei-, waarde-, cyclische en defensieve aandelensectoren gekocht. Het feest op de beurzen werd afgetopt met een scherpe daling van de risicopremies op bedrijfsobligaties. Eigenlijk werd alles gekocht wat los en vast zat, op één ding na: grondstoffen deden niet mee aan het feest. Industriële metalen als koper, aluminium en nikkel werden minder waard en de VIX-index, de ‘angstgraadmeter’ van de S&P 500-index, zakte als een plumpudding in elkaar. De Stoxx Europe 600-index sloot de feestdag af met een winst van 1,84%.

Inkoopmanagers productiesector optimistisch

De optimistische stemming werd gesteund door een verdere stijging van de inkoopmanagersindex van de productiesector in de eurozone in februari. De index is vorige maand gestegen van 54,7 naar 57,9 punten, dat is het hoogste niveaus sinds februari 2018. Bij een eerdere schatting rolde er nog een stand uit van 57,7 punten. Op basis van deze cijfers kun je vaststellen dat de productiesector, in tegenstelling tot de dienstensector, als een tierelier draait en je je kunt afvragen hoeveel beter het nog gaat worden.

Cijfers duiden op aantrekkende inflatie VS

Ook op Wall Street heerste gisteren, na twee weken van lagere koersen, een hosannastemming. De angst die er vorige week nog was voor hogere rentes, was als sneeuw voor de zon verdwenen. Ondanks een stijging van de 10- en 30-jaarsrentes, doken beleggers massaal op de aandelen die de voorgaande twee weken waren achtergebleven. Het optimisme werd gesteund door een stijging van de ISM Manufacturing-index (inkoopmanagersindex van de productiesector) van 58,7 naar 60,8. Dat is de hoogste stand sinds februari 2018 en hoger dan de 58,9 waarop analisten rekenden. En ook voor de VS kun je je afvragen hoeveel beter het nog gaat worden. De deelindex van de prijzen steeg van 82,1 naar 86 punten, het hoogste niveau sinds juni 2008! Analisten rekenden op een daling naar 80 punten. Problemen in de toevoer van materialen en de sterke vraag leiden tot flinke prijsstijgingen. Dit gaat ongetwijfeld tot aantrekkende inflatie leiden. 

Wall Street flink hoger

Bovendien werd afgelopen weekend het steunplan van $1.900 miljard door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen. Binnenkort zal er over worden gestemd in de Senaat. We verwachten dat een groot deel zal worden goedgekeurd. Extra steun voor een toch al herstellende economie zal de prijzen nog verder opdrijven. Het gebeurde gisteren in ieder geval al op Wall Street. Alsof beleggers de 1400 dollar die ze waarschijnlijk krijgen uit het steunpakket, gisteren meteen maar hebben ingezet. De S&P 500-index sloot 2,4% hoger, de Dow Jones steeg 1,95% en de Nasdaq steeg 3%.

Chinese functionaris waarschuwt voor zeepbellen

In China maken ze zich ondertussen grote zorgen over de risico's van zeepbellen in de wereldwijde financiële markten en de Chinese vastgoedmarkt. Zo waarschuwde vanmorgen Guo Shuqing, voorzitter van de reguleringscommissie voor Chinese banken en verzekeraars en partijsecretaris van de Chinese centrale bank. Geen 'pannenkoek' dus. China probeert het knappen van een zeepbel te voorkomen door het beperken van goedkope kredieten. De waarschuwende woorden uit China voor het mogelijk dichtdraaien van de geldkraan komen niet als een verrassing, maar hebben vanmorgen wel effect op de Aziatische beurzen. Na een hogere opening door het feest op Wall Street, zijn de winsten op de meeste beurzen omgeslagen in verliezen.

Aziatische beurzen in het rood

De Nikkei-index is 0,9% lager gesloten, maar de Koreaanse Kospi-index is nog wel 1% hoger gesloten. Die laatste had nog wat in te halen, na gisteren gesloten te zijn geweest vanwege een feestdag. De Hang Seng-index koerst 1% lager en de beurs van Shanghai noteert op het moment van schrijven 1,25% lager. De beurs van Australië is 0,4% lager gesloten. De opkoopinspanning door de RBA van gisteren heeft maar kort effect gehad. De Australische 10-jaarsrente is 5 basispunten opgeveerd naar 1,74%. Ook de rente in Nieuw-Zeeland is gestegen. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert onveranderd op 1,42%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager. We verwachten een vlakke tot licht lagere opening van de Europese beurzen.

Meer volatiliteit te verwachten

Beleggers hebben te maken met een spanningsveld. Aan de ene kant de hoop op een snel aantrekkende economie, meer fiscale stimulering, stijgende grondstoffenprijzen, oplopende inflatie(verwachtingen) en oplopende rentes. Aan de andere kant hoge waarderingen, markten die neigen naar euforie, centrale banken die rentes proberen te sturen en overheden die binnenkort hogere belastingen moeten aankondigen. Iemand moet immers toch de hogere schuld gaan betalen. Dit kan de komende maanden tot flinke bewegingen (volatiliteit) op de markten leiden.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse winkelverkoopcijfers van januari en voorlopige inflatiecijfers van de eurozone van februari. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere HelloFresh, Target en Hewlett Packard Enterprise. Fijne dag en blijf gezond! Groet, Simon 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 2 maart 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 2 maart 2021, 8.14 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.