Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse S&P 500 Neerwaartse doorbraak

vrijdag 5 maart 2021


Neerwaartse doorbraak

Niet alleen in Europa zien we veel topsignalen in de aandelenmarkten, maar ook in de Amerikaanse markten zijn deze signalen te zien. Zo brak de S&P 500 gisteren door zijn langere stijgende bodemlijn sinds maart vorig jaar.

Na de forse vrije val in enkele weken tijd in februari vorig jaar werd een bodem geplaatst bij 2.190 in de S&P 500. Dit was het startpunt van een enorme opgaande beweging waarbij zijn voormalige all-time high ruimschoots werd gebroken. Hij vormde recent een top bij 3.950 waarna direct meerdere verzwakkingen optraden in de markt. Zo werd op de weekgrafiek een zogenoemde ‘piercing line’ gevormd en brak hij op de daggrafiek door de onderkant van een stijgende wig. De bodemlijn van deze stijgende wig startte eind oktober en maakte ook onderdeel uit van een forse versteiling, een krachtige blow-off beweging. Een belangrijk vervolgsignaal werd gisteren gegeven met de neerwaartse doorbraak onder de sinds maart vorig jaar stijgende bodemlijn. Hiermee lijkt de bevestiging te zijn gegeven dat een zeer belangrijke top in de S&P 500 is geplaatst en een volgende langere dalende trend kan ontstaan. Niet alleen de S&P 500 brak deze sinds maart vorig jaar opgaande bodemlijn, een vergelijkbare doorbraak zagen we ook in de Nasdaq 100. Deze laatstgenoemde index heeft ook de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon gebroken (zie grafiek op 2e pagina). Voor de S&P 500 is het verder belangrijk dat hij de definitieve bevestiging geeft van een trendomkeer onder de meest recente bodem bij 3.694. Hierna staat de weg open voor een verdere daling richting een tweetal richtpunten in de komende periode. De eerste ligt bij een voormalige all-time high van 3.393 en de 2e wordt gevormd door de dubbele bodem van vorig jaar oktober bij de zone 3.210 – 3.230. Maar een verdere daling dit jaar acht ik zeker realistisch. De kans dat een belangrijke top is gevormd in het langere technische beeld acht ik groot. Weerstand is nu te vinden bij 3.815 (voormalige stijgende bodemlijn en 50-daags gemiddelde) en bij 3.870. Het eerste steunpunt ligt bij de genoemde recente bodem van 3.694.

trend

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

3.694 / 3.635 / 3.588 / 3.550

3.790 / 3.815 / 3.870 / 3.950


Grafiek S&P 500 index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 4 maart 2021

Grafiek Nasdaq 100 index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 4 maart 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3744,65 op S&P 500 10,1 3,42 3,43 +7,54 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3323,27 op S&P 500 5,0 6,96 6,97 +3,72 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 4373,0 op S&P 500 10,8 3,20 3,21 -6,97 % Koop Sprinter
Sprinter Short 4594,0 op S&P 500 6,8 5,12 5,13 -4,30 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 5 maart 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.