Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen ‘Reflatie-trade’ nog niet afgelopen volgens ons

donderdag 25 maart 2021

Goedemorgen. Soms zit het mee en soms zit het tegen... Zo is bij onze oosterburen het besluit om met Pasen het land vijf dagen op slot te doen, teruggedraaid. Maar ging 'ons' Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije met 4-2 onderuit. 

Niet alles ging fout in de wedstrijd tegen Turkije, maar er is nog een hoop werk aan de winkel. Dat laatste geldt ook voor de bergers, die het vastgelopen kolossale containerschip dat het Suezkanaal blokkeert, opnieuw zullen proberen vlot te trekken. De poging van gisteren mislukte jammerlijk. Inmiddels is er een file van wachtende schepen aan beide kanten van het bijna 200 kilometer lange kanaal en is de wereldhandel flink verstoord. Hopelijk wordt het snel opgelost: anders dreigen veel spullen niet te worden geleverd en kunnen de prijzen van grondstoffen en producten verder oplopen. Oftewel: dan loopt de inflatie op.

Inkoopmanagersindex eurozone stijgt onverwacht sterk

Mogelijk stijgende inflatie speelde gisteren geen rol op de Europese beurzen. Daar werd de stemming vooral beheerst door beter dan verwachte (voorlopige) inkoopmanagersindices uit Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone is deze maand gestegen van 48,8 naar 52,5 punten. Dat is het hoogste niveau sinds juli vorig jaar en hoger dan de verwachte 49,1 punten. Zowel de deelindex van de productiesector (van 57,9 naar 62,4 punten) als die van de dienstensector (van 45,7 naar 48,8 punten) herstelden verder en kwamen hoger uit dan analisten hadden ingeschat. 

‘Reflatie-trade’ nog niet afgelopen volgens ons…

De meevallende inkoopmanagersindex is een teken dat het ‘economisch momentum’ (de onderliggende kracht van de economie) positief is. Daarbij moet dan wel worden opgemerkt dat de recente strengere lockdown-maatregelen in onder andere Duitsland, Frankrijk en Italië nog niet in deze cijfers zijn meegenomen. Toch zien we, ondanks de vertragingen met het vaccineren, tekens die wijzen op een herstel van de economie van de eurozone later dit jaar. De ‘reflatie-trade’, de beurstrend waarbij beleggers inspelen op aantrekkende economische groei en inflatie (via minder groeiaandelen en meer economisch gevoeliger aandelen), is naar onze mening dan ook nog niet afgelopen. 

… al was er gisteren weer koerswinst voor IT-aandelen in Europa

Toch stegen gisteren Europese IT-aandelen (+0,8%) sterk, maar dat had vooral te malen met de investeringsplannen van Intel, waarvan onder andere ASMI (+5,2%) en ASML (+4,2%) van profiteerden. De olieprijs veerde met bijna 6% op vanwege de verstoring van de wereldmarkt door de aanvoerblokkade in het Suezkanaal. In reactie hierop stegen de koersen van oliegerelateerde aandelen in de Stoxx Europe 600-index met gemiddeld 1,8%. De index sloot zelf vrijwel onveranderd, na eerder op de dag vooral in het rood te hebben gestaan. Op de obligatiemarkt was het vrij kalm. De Duitse tienjaarsrente sloot 1 basispuntje lager op -0,35%. Beleggers waren vooral in afwachting van hoe de veiling van Amerikaanse staatsobligaties zou verlopen, later op de dag.

Veiling staatsobligaties VS verloopt soepel

Het nieuwe aanbod van vijf jaar lopende Amerikaanse staatsobligaties werd gisteren op Wall Street goed ontvangen. De angst voor een mislukking van de uitgifte bleek dus niet terecht. Vandaag wordt er zevenjaarspapier geveild. Vorige maand was een slecht verlopen veiling van zevenjaarsleningen de aanleiding voor sterk oplopende marktrentes. De kans dat dit nu weer gebeurt, lijkt na gisteren een stuk kleiner. 

Ook ‘reflatie-trade’ bij aandelen van kleinere beursgenoteerde bedrijven VS

Ondanks iets lagere rentes (de Amerikaanse tienjaarsrente daalde gisteren met 1 basispuntje naar 1,61%) waren het toch vooral de ‘Big Tech’-bedrijven (zoals Alphabet en Facebook) die gisteren weer onder druk lagen op Wall Street. Ook in de VS is dus het geloof in een langer voortdurende ‘reflatie-trade’ niet verdwenen. Of is het toch iets anders? Want ook de Russell 2000-index (-2,4%) met daarin vooral smallcap- en midcapaandelen (die juist zouden moeten profiteren van een sterk economisch herstel) ging onderuit. Maar als je verder kijkt, zijn het ook binnen de smallcaps en midcaps vooral de aandelen uit de groei-georiënteerde sectoren zoals IT en communicatiediensten, die de afgelopen dagen onder druk liggen. 

‘Beurs-inflatie’ nog niet overgeslagen naar echte economie

Zelfs de hype rond Tesla (-4,8%) lijkt wat af te koelen, ondanks de torenhoge koersdoelen van enthousiastelingen ('believers') en de aankondiging dat je de elektrische auto's van het bedrijf van Elon Musk nu met bitcoins kunt afrekenen. Dat zal storm lopen!.. nou, niet dus. Een volgend signaal dat wijst op afnemende gekte rond hooggewaardeerde aandelen, is een daling van het aantal callopties dat op Wall Street wordt verhandeld, toch het favoriete instrument van de nieuwe 'beleggers' in de VS. Met een verdere heropening van de Amerikaanse economie zal de verveling vermoedelijk snel voorbij zijn, en zal het geld naar verwachting snel weer aan echte spullen en diensten worden uitgegeven in plaats van gokken op de beurs. De ‘inflatie’ op de financiële markten (zoals de hoog opgelopen koerswinstverhoudingen) kan dan overgaan in inflatie in de echte economie. Maar dat blijkt nog niet uit de cijfers die gisteren werden gepubliceerd. De orders voor duurzame goederen zijn in de VS vorige maand met 1,1% afgenomen ten opzichte van de maand ervoor. Analisten rekenden op een stijging van 0,5%. Maar wat niet is kan nog komen. 

Ons tactische beleid pakt gunstig uit, tenminste voorlopig

Een stijging van oliegerelateerde aandelen (+2,5%) op Wall Street was gisteren niet genoeg om de verliezen van de IT-aandelen (-1,2%) en aandelen uit de sector communicatiediensten (-1,7%) op te kunnen vangen. Dit is precies het scenario dat we voor ogen hadden toen we eerder deze maand besloten om de weging van Amerikaanse aandelen te verlagen ten gunste van Europese. Eerder hadden we al de weging van aandelen uit de IT-sector verlaagd en deze maand hebben we ook de weging van de sector communicatiediensten verminderd. De druk op de Amerikaanse big-tech-aandelen zal naar onze verwachting groter zijn dan de koerswinsten van de in de S&P 500-index genoteerde cyclische waardeaandelen. De S&P 500-index sloot gisteren 0,6% lager, de Nasdaq verloor zelfs 2%. De Dow Jones Industrial Average sloot vrijwel onveranderd door het relatief zware gewicht van economisch gevoeliger aandelensectoren zoals energie (+2,7%) en basismaterialen (+2,1%). Het gewicht van beide sectoren hebben we onlangs verhoogd in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën. Tot nu toe gaat dat dus goed.

Overwegend herstel in Azië

Op de Aziatische beurzen zien we vanmorgen vooral veel wat hogere koersen: een herstel na de verliezen van gisteren. Toch kruipen de rentes in Japan (+1 basispunt, bp), Australië (+3bp) en Nieuw-Zeeland (+7bp) weer omhoog. Weer een bevestiging dus, dat de reflatie-trade nog niet voorbij is. De Amerikaanse tienjaarsrente (1,61%) schommelt rond het slot van gisteren. De Nikkei-index in Tokio is 1,1% hoger gesloten, mede dankzij een zwakkere Japanse yen, die bijna de JPY109 tegenover de dollar aantikt. De Kospi-index in Seoel is 0,4% hoger gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een winstje van 0,1%. Ook de beurzen van Shanghai en Shenzhen schommelen rond hun slotstanden van gisteren. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger, maar dat zegt natuurlijk nog niets over hoe Wall Street vanavond zal sluiten. De Europese beurzen zullen naar verwachting vlak tot iets lager van start gaan.      

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere de op weekbasis bijgehouden stand van de hoeveelheid nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS. Er worden 730.000 nieuwe aanvragen verwacht, een daling ten opzichte van de 770.000 van vorige week. Verder staan er definitieve vierdekwartaal-groeicijfers van de VS op het programma. 4,1% is het magische getal dat wordt verwacht. Dat zou hetzelfde zijn als een vorige schatting. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 25 maart 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 25 maart 2021, 8.20 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.