Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Veel goed nieuws is al verwerkt in de koersen

woensdag 7 april 2021

Goedemorgen. Terwijl de temperatuur buiten met de dag daalt, stijgen wereldwijde aandelenbeurzen naar recordhoogten. Gisteren was het de beurt aan de Stoxx Europe 600-index, die met een winst van 0,7% het oude record van vlak voor de coronapandemie verbrak. 

Bij gebrek aan richtinggevend economisch nieuws waren het vooral de recordstanden op Wall Street van maandagavond die tot een opgewekte stemming op de Europese beurzen leidden. Hoop op een snelle heropening van de economie geeft beleggers moed en blijkt vooralsnog sterker dan de vrees voor hogere rentes. Met uitzondering van de Russische beurs (-2,1%) eindigden alle Europese hoofdindices gisteren hoger. De AEX-index scherpte het record van vorige week aan met 0,7%. 

Beleggersbarometer eurozone hoger dan verwacht

Onder aanvoering van de aandelensector basismaterialen (+1,3%) sloten bijna alle sectoren op winst. Uitzondering was de sector communicatiediensten, die 0,4% inleverde. Verder was het een vrij saaie dag met weinig nieuws. En, zoals je waarschijnlijk wel weet, is saai meestal goed voor beleggers. Gisteren kwam nog wel de nieuwe stand uit van de beleggersbarometer van de eurozone. Die bleek deze maand gestegen van 5 naar 13,1 punten; dat is hoger dan de verwachte 6,7 punten en is de hoogste stand sinds augustus 2018. De deelindex van de verwachtingen voor de komende zes maanden steeg naar 34,8 punten, de hoogste stand ooit. 

IMF: herstel in 2021 (6%) sterker dan eerder berekend (5,5%)…

Met het vertrouwen bij beleggers zit het dus wel goed en daarmee zijn de recordstanden op de beurzen ook wel verklaard. Gisteren kreeg het sentiment steun van een opwaartse bijstelling van de groeiverwachting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat verwacht voor dit jaar nu een groei van 6%, iets hoger dan de 5,5% die in januari nog werd verwacht. Dat zou, na de 3,3% krimp van vorig jaar (de diepste recessie sinds de Grote Depressie in de vorige eeuw), de sterkste groei zijn in meer dan veertig jaar. Voor volgend jaar voorziet het IMF nu een groei van 4,4%, iets meer dan de eerder verwachte 4,2%. 

… dankzij omvangrijk stimuleringsplan VS

De stimuleringsplannen van de regering-Biden in de VS zijn een belangrijke reden voor de opwaartse bijstelling. De economie van de VS zal naar verwachting dit jaar met 6,4% groeien, de eurozone blijft achter met een groei van slechts 4,4%. Wel waarschuwde het IMF voor een ongelijk herstel. De ontwikkelde economieën zullen sterker herstellen dan de opkomende markten. De totale omvang van de wereldeconomie zal in 2024 naar verwachting nog steeds 3% kleiner zijn dan voor de coronapandemie. Er is dus nog een lange weg te gaan. Tegelijkertijd waarschuwde het IMF voor het nemen van buitensporige risico’s, wat leidt tot opgerekte waarderingen en mogelijk tot financiële verzwakkingen, die structureel kunnen worden als ze niet goed en op tijd worden aangepakt. 

Matte stemming op Wall Street

Deze waarschuwing zal niet direct de oorzaak zijn dat beleggers op Wall Street gisteren hun kruit droog hielden en de koersen even een pas op de plaats maakten. Wel leidde de verdere afwikkeling van het Archegos-debacle tot een enigszins matte stemming op de beurs in New York. Na een rustige handelsdag met zo'n 20% lager dan gemiddelde omzetten, eindigde de S&P 500-index op een verliesje van 0,1%. Aandelen uit de IT-sector eindigden, met een gemiddeld verlies van 0,4%, onderaan de prestatieranglijst van dinsdag. De index van de sector nutsbedrijven steeg 0,5% en kwam daarmee bovenaan de ranglijst, geholpen door een daling van de rente. 

Daling tienjaarsrente VS, ondanks hoge groei- en inflatieverwachtingen

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,66%. Op zich is deze daling best opvallend omdat de groei- en inflatieverwachtingen voor de VS hoog zijn. Volgens berichten vinden steeds meer eurobeleggers de weg naar Amerikaanse obligaties, die een veel hogere rentevergoeding bieden dan eurostaatsobligaties – zelfs na aftrek van de kosten voor het afdekken van valutarisico's. Dit kan een verklaring zijn voor de daling van de Amerikaanse rente, waarvan we overigens verwachten dat die slechts tijdelijk zal zijn. Ondanks de iets lagere rente daalde de Nasdaq (met daarin veel tech-aandelen) met een kleine 0,1% en moest de Dow Jones Industrial Average (met daarin relatief veel traditionele bedrijven) 0,3% terrein prijsgeven. De recordstanden van een aantal macro-economische indicatoren, waaronder de inkoopmanagersindices, bieden ook weinig ruimte meer voor positieve verrassingen. Veel goed nieuws is al verwerkt in de koersen. De dollar is door de iets lagere rente tegenover de euro in de afgelopen paar dagen wel aardig verzwakt van $1,17 naar nu $1,188.  

Licht lagere opening verwacht

Ook de Aziatische beleggers doen het vanmorgen rustig aan. De omzetten op de beurzen liggen 15% tot 30% onder de gemiddelden van de afgelopen 30 handelsdagen. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven 0,2% hoger en de Kospi-index in Seoel wint 0,3%. De Hang Seng-index in Hongkong verliest echter 0,6%, de beurs van Shanghai staat 0,5% lager en de beurs van Shenzhen noteert 0,7% onder de slotstand van gisteren. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices schommelen rond de slotstanden van gisteren. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook licht lager van start gaan.  

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de eurozone als geheel. In de VS worden vandaag geen belangrijke macrocijfers bekendgemaakt; wel komen de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed uit. Daar zal naar verwachting niets verrassends in staan. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon               

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 7 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 7 april 2021, 8.15 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.