Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Iemand moet gaan betalen voor massale steunprogramma’s VS…

donderdag 8 april 2021

Goedemorgen. Zo vermakelijk als de Champions League-wedstrijd was tussen Bayern München en PSG van gisteravond (2-3), zo saai was het op de beurzen gisteren. 

In afwachting van de notulen van de afgelopen beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, maakten de Europese beurzen een pas op de plaats. Ook niet gek, na de sterke rally in het eerste kwartaal. De recente inkoopmanagersindices van een aantal eurolanden bevestigen het beeld, dat er licht gloort aan het einde van de tunnel. De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone is vorige maand gestegen van 48,8 naar 53,2 punten. Dit definitieve cijfer is nog iets hoger dan de eerdere schatting van 52,5 punten. Een stand boven de 50 wijst op aantrekkende groei. 

Even wat gas terug

De deelindex van de dienstensector is vorige maand gestegen van 45,7 naar 49,6 punten, het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar. En als de terrassen inderdaad over een paar weken open mogen, dan zal deze index naar verwachting een verdere stijging laten zien. Zover is het nog niet maar de vooruitzichten worden steeds beter. Veel van die goede vooruitzichten zijn echter al voor een belangrijk deel in de koersen ‘ingeprijsd’ door de markten. Vandaar dat er gisteren even wat gas werd teruggenomen. 

Wel winsten voor cyclische aandelen

Met uitzondering van de FTSE 100-index in Londen (+0,9%) en de Russische beurs (+0,2%) leverden alle Europese aandelenbeurzen, bij lage omzetten, wat in. De Stoxx Europe 600-index verloor 0,2%. De verliezen bij aandelen uit sectoren zoals gezondheidszorg (-0,7%) en IT (-0,4%) wogen zwaarder dan de winsten bij aandelen uit de meer cyclische, dus economisch gevoeliger sectoren zoals financiële waarden (+0,6%) en energie (+0,4%). 

Angst voor sterk oplopende rente ebt weg

In onze beleggingsstrategieën hebben we deze maand geen wijzigingen doorgevoerd in de tactische assetallocatie en houden we rekening met een voortzetting van de zogenoemde reflatie-trade (via cyclische beleggingen inspelen op aantrekkend herstel). We houden dan ook een voorkeur voor de meer economisch gevoelige sectoren en hebben een voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse. Wel houden we vast aan een neutrale weging van aandelen tegenover obligaties. Een uitgebreide toelichting en onze visie lees je in het gisteren gepubliceerde ING Maandbericht Beleggen van april. Op de obligatiemarkt was het, net als de voorgaande handelsdagen, vrij kalm. De Duitse tienjaarsrente daalde met 1 basispuntje naar -0,32%. De angst voor een sterk oplopende rente lijkt te zijn verdwenen.

Fed-notulen: geldkraan VS blijft voorlopig open…

Datzelfde zagen we gisteren terug op de Amerikaanse beurzen. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed werd duidelijk dat de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank zich nog geen zorgen maken over de hogere kapitaalmarktrentes. De Fed-beleidsmakers zien die vooral als teken van toenemend economisch vertrouwen. Verder maken ze zich niet druk over oplopende inflatie en zullen zij vooralsnog een ‘ruim’ (dus stimulerend) beleid blijven voeren omdat de arbeidsmarkt in de VS nog lang niet terug is op pre-coronaniveau. 

… maar Wall Street reageerde daar lauw op

Beleggers reageerden lauw op de notulen, zoals we eigenlijk al hadden verwacht. Er stond echt niets nieuws in de stukken, maar het was wel een pro-stimuleringsverhaal, in beleggersjargon: duifachtig (dus niet gericht op ‘havikachtige’ inflatiebestrijding). De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg desondanks met 2 basispunten naar 1,67%. We verwachten dat met het verder aantrekken van de Amerikaanse economische groei ook de inflatie(verwachtingen) en dus ook de obligatierente wat verder zal oplopen richting de 2% tegen het einde van dit jaar. 

Scherpe daling Russell 2000-index (-1,6%)

Op Wall Street maakten de koersen even een pas op de plaats. De S&P 500-index boekte nog wel een winst van 0,2% maar de Nasdaq verloor 0,1%. De Dow Jones Industrial pluste 0,1%. Opvallend was de scherpe daling van de Russell 2000-index, met daarin midcap- en smallcap-aandelen. Deze index, die zo sterk heeft geprofiteerd van de stimuleringsplannen van de regering-Biden, verloor 1,6%. Nu de details van de plannen duidelijker worden, blijkt dat ook niet alle bedrijven van de voorgenomen stimuleringsplannen zullen profiteren. Bovendien zullen ze worden gefinancierd met hogere belastingen, vooral voor bedrijven. Gisteren kondigde Janet Yellen, de voormalige Fed-voorzitter en tegenwoordig de Amerikaanse minister van Financiën, het wetsvoorstel aan, om de komende tien jaar voor ruim $2000 miljard aan buitenlandse bedrijfswinsten in de VS te kunnen belasten. Tsja, iemand zal voor die mooie stimuleringsplannen moeten gaan betalen… De dollar eindigde vrijwel onveranderd op $1,188 tegenover de euro. 

Vooral hogere koersen in Azië vanmorgen

Op mijn koersenscherm zie ik vooral groene, dus hogere koersen oplichten op de Aziatische beurzen. De Japanse Nikkei-index staat dan wel op een verliesje van 0,2% maar de Hang Seng-index in Hongkong staat op een plus van ruim 1%. De beurs van Shanghai koerst 0,2% hoger, net als de beurs van Shenzhen. De Zuid-Koreaanse Kospi-index wint 0,1%. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices staan hoger en wijzen op een positieve opening van Wall Street vanmiddag. De Europese beurzen zullen naar verwachting dan ook hoger van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse inflatiecijfers en cijfers over de Duitse fabrieksorders in februari. Om 11 uur krijgen we producentenprijsinflatiecijfers van de eurozone en om 14.30 uur volgen de wekelijkse hoeveelheid eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS. Analisten verwachten gemiddeld 680.000 nieuwe aanvragen. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon               

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 8 april 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 8 april 2021, 8.16 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.