Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Facebook Facebook - Beter dan verwachte resultaten en sterke stijging advertentie-inkomsten wereldwijd

donderdag 29 april 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30303M1027 USD 22.5 0 Nee Communicatiediensten

Beter dan verwachte resultaten en sterke stijging advertentie-inkomsten wereldwijd

Facebook laat niet alleen een hoge groei zien, maar ook hoge marges. Dit geeft voldoende ruimte om te investeren in technologie, personeel en aanvullende diensten. Dit gaat enigszins ten koste van de winstgroei, maar is nodig om de sterke marktpositie te behouden. Privacy-issues leveren nog steeds problemen op, die het management maar in beperkte mate lijkt te kunnen of willen oplossen. Ook de mededingingsrechtszaken hangen voorlopig als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het concern. Een eventuele opsplitsing van de activiteiten is een mogelijke uitkomst, maar is volgens ons niet waarschijnlijk. Door de diverse platforms steeds meer met elkaar te integeren en te wijzen op forse concurrentie hoopt Facebook aan dit slechte scenario te kunnen ontkomen. Positief is dat de advertentie-inkomsten veerkrachtig zijn onder de effecten van covid-19 en de advertentieboycot. Facebook heeft verder veel mogelijkheden om de diverse platforms meer ten gelde te maken in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling daarvoor is de integratie van e-commerce activiteiten. Interoperabiliteit van de diverse platforms is een belangrijk speerpunt. De waardering is relatief aantrekkelijk, met name als deze afgezet wordt tegen de hoge groeiverwachtingen.

De standaard in sociale media

Na jaren van stormachtige groei is Facebook de standaard geworden op het gebied van sociale media via internet. Niet alleen via Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram, maakt bijna 90% van de wereldbevolking (exclusief China) die een internetverbinding heeft, geregeld gebruik van Facebook. Het is daarmee een van de belangrijkste spelers in een nog steeds groeiende markt. De ‘draai naar mobiel’ is vrijwel afgerond, uiteindelijk zonder grote financiële gevolgen. Omdat de opbrengst per mobiele klik veel lager is dan die per muisklik, bleven de inkomsten uit ‘mobiel’ in eerste instantie wat achter. Facebook heeft begin 2014 berichtendienst WhatsApp overgenomen voor $16,5 mld. In 2020 heeft Facebook op een omzet van $86 mld een nettowinst behaald van $29 mld.

Over de gehele linie beter dan verwachte resultaten. Sterke stijging advertentie-inkomsten wereldwijd; meer aandacht voor contentcreatie

Facebook rapporteerde 28 april nabeurs fors beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van 2021. Net als in de voorgaande twee kwartalen waren zowel de omzet, winst als de gebruikersstatistieken beter dan verwacht. De omzet steeg met 48% jaar op jaar (joj) naar $26,2 mld en lag 11% boven de consensusverwachting. De winst per aandeel steeg met 93% joj naar $3,30 en lag 42% boven verwachting. De operationele marge lag met 43% eveneens aanzienlijk boven de verwachting van 34% (maar onder de 46% in het voorgaande kwartaal). Het operationele resultaat steeg daardoor met 93% joj naar $11,4 mld en lag 42% boven de consensusverwachting. De advertentieomzet steeg in Noord-Amerika met 42% joj, in Europa met 53%, in Azië met 8% en in de rest van de wereld met 10%. Wereldwijd sterke trends dus. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg met 10% naar 2,85 mld, maar lag daarmee wel licht onder de consensus van 2,86 mld. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg met 8% naar 1,88 mld. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg naar $9,27 en lag 13% boven de consensus. Vooruitkijkend naar de rest van het jaar, rekent het management op aanhoudende omzetgroei die vooral gedreven zou moeten worden door hogere advertentieprijzen. Facebook verwacht dat het groeitempo stabiel blijft of licht versnelt ten opzichte van het eerste kwartaal. Minder positief is dat het management verwacht dat in het tweede kwartaal van 2021 al een impact te zien is van de iOS 14.5 update, die het gericht adverteren moeilijker maakt. De kostenprognose werd licht verhoogd naar $70-73 mld van $68-73 mld en de prognose voor de kapitaaluitgaven werd juist licht verlaagd naar $19-21 mld van $21-23 mld.

Veel mogelijkheden en kansen voor toekomstige groei, waardering niet hoog

Net als vorig kwartaal over de gehele linie sterke resultaten, waarbij alleen de gebruikersstatistieken wellicht wat tegenvielen. Voor de rest van het jaar is eenzelfde groeitempo te verwachten, of zelfs een lichte versnelling, dankzij hogere advertentieprijzen. Facebook heeft veel mogelijkheden om de diverse platforms meer ten gelde te maken in de toekomst. Een belangrijke ontwikkeling daarvoor is de integratie van e-commerceactiviteiten door middel van Facebook Shops en Instagram Checkout. Daarnaast richt Facebook zich sterk op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe groeimogelijkheden voor de komende tien jaar. Interoperabiliteit van de diverse platforms is een belangrijk speerpunt. Maar ook moeten de platform meer sociaal worden, zullen betalingen een steeds grotere rol gaan spelen (WhatsApp, e-commerce met Marketplace en in de toekomst Diem, een op blockchain gebaseerd betalingssysteem, voorheen Libra) en verdere ontwikkeling van augmented en virtual reality. Daarnaast is Facebook bezig een platform te bieden aan content creators die via Facebook een zeer groot publiek kunnen aanspreken en dit ook ten gelde kunnen maken. Dit moet leiden tot meer content en meer engagement. Het aandeel noteert tegen 22,5x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Daarmee ligt de waardering onder die van de subsector Media & Services (26,6x). De PEG-ratio (price/earnings to growth-ratio) is een van de laagste in de sector met 1,0 en aanzienlijk lager dan de mediaan van de subsector (2,4). Op deze maatstaf lijkt Facebook dus relatief aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van de groeiverwachtingen.

Kansen

  • Met ruim 2,8 miljard gebruikers per maand is Facebook de grootste website ter wereld.
  • Dankzij zijn inzicht in sociale verbanden heeft Facebook een goedgevulde database, die zeer waardevol is voor adverteerders. Ook Instagram is beschikbaar voor reclames.
  • Het bedrijf heeft relatief beperkte (maar wel stijgende) kosten, waardoor hoge marges behaald worden.

Risico's

  • Bijna alle winst komt uit advertenties, andere initiatieven leveren (nog) weinig op.
  • De waardering laat weinig ruimte voor twijfel over het groeipotentieel.
  • Door twijfels over Facebooks gebruik van privacygevoelige informatie zijn er juridische discussies en onderzoeken gestart in verschillende landen. Die zouden kunnen leiden tot boetes of andere ingrepen. Daarnaast gaan de kosten hierdoor omhoog.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 123,9 op Facebook 1,5 16,96 0,00 -1,51 % Koop Sprinter
Sprinter Long 123,9 op Facebook 1,5 16,96 0,00 -1,51 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen