Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Wolters Kluwer Wolters Kluwer - Performance year-to-date beter dan verwacht

woensdag 12 mei 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000395903 EUR 28.6 1.56 Ja Industriegoederen

Performance year-to-date beter dan verwacht

De verschuiving van het businessmodel van print naar digitaal in het afgelopen decennium is succesvol. Nu het een van de grotere spelers is binnen de markt voor professionele digitale informatieservices, zijn de activiteiten makkelijker schaalbaar en is de potentiële markt ook gegroeid. De consistentie die het bedrijf biedt op operationeel en strategisch vlak is bovendien een positieve factor voor de beleggingscase.

Toonaangevend in informatiediensten

Wolters Kluwer is een uitgeverij en wereldwijd toonaangevend in het aanbieden van informatiediensten. De onderneming biedt producten en diensten aan voor professionals in de gezondheidszorg, fiscale dienstverlening, accountancy, zakelijke dienstverlening, financiële sector, juridische sector, en voor specialisten op gebied van wet- en regelgeving. De activiteiten van het concern zijn onderverdeeld in vier divisies: Tax & Accounting (31% omzet), Health (26%), Governance, Risk & Compliance (23%) en Legal & Regulatory (20%). Wat betreft regio's, is Noord-Amerika (61%) het meest belangrijk, gevolgd door Europa (31%) en Asia Pacific (8%). Het concern behaalde in 2020 een omzet van €4,6 mld en een aangepaste nettowinst van €728 mln.

Defensievere aandelen op dit moment minder gevraagd dan cyclische, maar dit is nog niet terug te zien in de performance

Het probleem voor defensievere spelers zoals Wolters Kluwer is, dat beleggers op dit moment meer op zoek zijn naar aandelen die kunnen profiteren van cyclisch herstel. Het verdienmodel van Wolters Kluwer is grotendeels gebaseerd op contracten. Die zorgen voor het hoge terugkerende omzetaandeel van 80%. Dit is prettig tijdens een recessie, maar remt ook de groei tijdens de expansiefase. Daarnaast spelen de waardering en de hogere kapitaalmarktrentes een rol. Dit geldt in vergelijkbare mate voor concurrent Relx, al kan die wel profiteren van cyclisch herstel in de evenementendivisie en is de waardering aantrekkelijker. Het aandeel doet het wat betreft performance dit jaar tot nu toe echter opvallend goed, in tegenstelling tot wat wij hadden verwacht (mede dankzij de gedaalde rente). De koers is in 2021 ongeveer 3% achtergebleven op de sector, maar bleef in 2020 ongeveer 5% voor.

Solide resultaten. Jaarprognose ongewijzigd op hoofdlijnen

Wolters Kluwer presenteerde op 5 mei solide omzetcijfers die vergelijkbaar zijn met de historische trend. De organische omzet steeg met 4% (verwacht: +3%). De terugkerende omzet (81% omzetaandeel) steeg met 3% organisch en de niet-terugkerende omzet steeg met 7% organisch, mede dankzij een sterke groei bij print (+24%) en het ondersteunen van financiële transacties (ook +24%). Inmiddels komt 92% van de omzet uit digitale bronnen. Ook noemde het management nog dat de aangepaste EBIT-marge met 290 basispunten is gestegen op basis van kostenbesparingen, gedreven door alle vier bedrijfsonderdelen. De aangepaste vrije kasstroom steeg met 115% dankzij de timing van werkkapitaal (in dit geval een verkleining dus). De organische omzet groeide 3% bij Tax & Accounting (TA), 8% bij Health en 3% bij Governance, Risk & Compliance (GRC) en daalde 2% bij Legal & Regulatory (LR). Verder herhaalde het management de jaarprognose, die in lijn is met de analistenverwachting. Dat wil zeggen: aangepaste EBIT-marge +35bp naar 24,5-25% en een aangepaste vrije kasstroom van €875-925 mln (in 2020: €907 mln). Het management waarschuwde voor een lastige vergelijkingsbasis in het tweede kwartaal bij de GRC-divisie, omdat Wolters Kluwer vorig jaar in dezelfde periode steun heeft gekregen van de Amerikaanse overheid. Wel verhoogde het management hier de groeiverwachting iets, terwijl de groeiverwachting voor TA iets werd verlaagd. Ook blijven ze bij de voorspelling dat de groei sterker aantrekt in de tweede jaarhelft. Wolters Kluwer heeft op dit moment €159 mln van de €350 mln (1,7% van de huidige marktwaarde) ingezet voor het inkopen van eigen aandelen.

Korting tegenover Amerikaanse concurrenten nog steeds groot

Vooral de divisies Health en GRC draaiden beter dan verwacht, maar dit is hoofdzakelijk gedreven door niet-terugkerende items. De kwaliteit van de groei liet in het eerste kwartaal dus wat te wensen over. Verder was de update solide, al blijft de LR-divisie nog steeds wat zwak. Het is echter duidelijk dat data en analysetools een steeds grotere rol spelen in de reële economie. De groei van Wolters Kluwer zal in de eerste jaarhelft trager zijn dan tijdens de tweede helft, mede door de vergelijkingsbasis. Analisten rekenen voor 2021 op een matige omzetgroei en een kleine krimp van de winst per aandeel. Negatieve valuta-effecten (depreciatie van de Amerikaanse dollar) blijven invloed hebben op de resultaten van Wolters Kluwer (>60% omzet komt uit Noord-Amerika). De organische groei wordt echter geschat op +6%. Het aandeel noteert tegen 23,7 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Dat komt neer op een korting van ongeveer 3% ten opzichte van de historische gemiddelde waardering van de (sub)sector en die van de bredere markt. De korting ten opzichte van Amerikaanse branchegenoten is met 20% echter veel hoger. Het getaxeerde dividendrendement is 1,5% (5-jaars gemiddelde: 2%; sector: 1,7%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 4,8% (5-jaars gemiddelde 5,5%; sector: 3,3%).

Kansen

  • Het concern heeft sterke marktposities en heeft een sterke focus op margeverbeteringen.
  • Het concern jaagt geen onhaalbare doelen na en is bescheiden bij het afgeven van vooruitzichten. De kans op het missen van de verwachtingen is daardoor kleiner.
  • Een groot deel van de omzet (80%) is van terugkerende aard doordat het concern veel met abonnementen werkt.

Risico's

  • Wolters Kluwer blijft op overnamepad, met als risico dat het bedrijf een te hoge prijs betaalt voor acquisities.
  • De blootstelling aan Noord-Amerika bedraagt nu ongeveer 60%. De volatiliteit van de dollar kan de resultaten van de uitgever sterk beïnvloeden.
  • De trend richting meer vrij beschikbare online informatie vormt een risico voor het verdienmodel van het concern.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 81,05 op Wolters Kluwer 9,7 9,26 0,00 +0,87 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 70,72 op Wolters Kluwer 4,5 19,58 20,08 +0,25 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 108,8 op Wolters Kluwer 4,7 18,58 19,08 -0,37 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 108,8 op Wolters Kluwer 4,7 18,58 19,08 -0,37 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Wolters Kluwer bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.