Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Amerikaanse inflatie kan rentes verder opdrijven

vrijdag 28 mei 2021

Goedemorgen. Eindelijk, de zon schijnt! Volgens de experts is het de opmaat naar een mooi weekend en zomers weer volgende week. Ik kan niet wachten om de barbecue weer eens aan te steken. 

Stoxx Europe 600-index op nieuw record

Maar voor het zover is, hebben we eerst nog de laatste handelsdag van deze week voor de boeg. En als ik op mijn scherm naar de Aziatische beurzen kijk en naar de futures (termijncontracten) op de Amerikaanse indices, zullen de Europese aandelenbeurzen straks hoger van start gaan. Daarmee komt er een vervolg van de positieve beursdag van gisteren. Hoewel niet alle Europese beurzen gisteren hoger wisten te sluiten, boekte de Stoxx Europe 600-index wel weer een winst van 0,3%, om te sluiten op een nieuwe recordstand. De brede Europese aandelenindex staat dit jaar nu op een winst van 11,9%.

Beleggers hervatten de ‘reflatie-trade’

Gisteren waren het vooral aandelen uit cyclische (dus economisch gevoeliger) sectoren zoals financiële waarden (+1,1%) en basismaterialen (+0,9%) die profiteerden van positieve macro-economische cijfers uit de VS en – in reactie daarop – stijgende rentes. Ook de grondstoffenprijzen herstelden van hun koersverliezen van eerder deze week. Het toegenomen vertrouwen in verdergaand economisch herstel leidt tot een hervatting van de 'reflatie-trade': de beurstrend waarbij beleggers inspelen op sterkere groei en hogere rentes. Veel aandelen die vorig jaar achterbleven, halen daarbij wat van hun achterstand in. Vooral cyclische aandelen en (relatief aantrekkelijk gewaardeerde) waardeaandelen profiteren van deze beurstrend, waarbij groeiaandelen (zoals uit de IT-sector) even minder gevraagd zijn. Zoals we hier al vaker schreven, verwachten we dat de reflatie-trade de komende maanden nog doorgaat. Daar spelen we met onze beleggingsstrategieën ook op in.

Duitse tienjaarsrente stijgt 3 basispunten naar -0,17%

Op de Europese beurzen kregen de koersen van bankaandelen gisteren hulp van de hogere rentes en stegen deze over een breed front. De Duitse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar -0,17% en herstelde zo weer iets van de daling in de voorgaande dagen. We verwachten dat de rentes in de eurozone tegen het einde van het jaar verder zullen zijn opgelopen. IT-aandelen (-0,1%) en nutsbedrijven (-1,1%) hadden juist last van de hogere rentes.  

Aantal nieuwe ww-aanvragen in VS opnieuw lager

Het maandelijks gerapporteerde aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald tot 406.000, het laagste aantal sinds de start van de pandemie en lager dan de verwachte 425.000. Verder daalden de orders voor duurzame goederen vorige maand onverwacht met 1,3%, terwijl analisten hadden gerekend op een stijging van 0,8%. Toch vielen de cijfers, exclusief transportmiddelen (+1% tegenover +0,7%) en militaire producten (+2,3% tegenover 1%) juist erg mee. In reactie liepen de rentes op Amerikaanse staatsobligaties dan ook op. Die beweging van de rente werd nog eens versterkt door de gisteren deels bekendgemaakte begrotingsplannen van president Joe Biden. Opvallend trouwens hoe weinig ik over hem schrijf, in vergelijking met zijn voorganger.

Biden onthult vast enkele begrotingsplannen voor 2022

De regering-Biden wil volgend jaar $6000 miljard gaan uitgeven. Die uitgaven moeten voor een belangrijk deel worden gefinancierd via zwaardere belastingen, maar ook met de uitgifte van nieuw schuldpapier. Vandaar dat er gisteren wat extra neerwaartse druk was op de koersen van Amerikaans staatspapier en dus opwaartse druk op de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 3 basispunten naar 1,61%. En als ik dat zeg, dan weet je ook dat de cyclische aandelen gisteren weer favoriet waren op Wall Street. Er is dus nog steeds een zekere mate van koppeling tussen de renteontwikkeling en de koersontwikkeling van economisch gedreven aandelensectoren. 

Ook op Wall Street gaat de reflatie-trade weer verder

Aandelen uit de sector industriegoederen (+1,4%) profiteerden van de positieve economische cijfers, bank- en verzekeringsaandelen (+1,2%) kregen een steuntje in de rug van de hogere rentes maar IT-aandelen (-0,5%) uit de S&P 500-index lagen juist onder druk. Ook op de beurzen in New York is dus sprake van een hervatting van de draai (‘sectorrotatie’) van groei- naar waardeaandelen. De S&P 500-index sloot uiteindelijk op een winstje van 0,1% maar de Nasdaq, met daarin relatief veel ‘tech’-aandelen, eindigde met een kleine min. De meer cyclisch georiënteerde Dow Jones Industrial-index (de naam zegt het al: met daarin veel ‘oude economie’), eindigde 0,4% hoger. Door de gunstige economische signalen uit de VS liepen niet alleen de obligatierentes op maar neemt ook de kans toe dat de centrale bank, de ‘Fed’, aan de ver openstaande geldkraan gaat morrelen. Vandaar dat de dollar iets sterker werd op $1,219 tegenover de euro.        

Discussie over inflatie zal verder toenemen

Zoals gezegd, is de stemming op de meeste Aziatische beurzen vanmorgen positief. Ik zie vrijwel alleen maar groene, dus hogere koersen oplichten op mijn scherm. De Japanse Nikkei-index staat mede door een zwakkere Japanse yen (JPY 109,9 tegenover de dollar) ruim 2% hoger. De Hang Seng-index in Hongkong plust 0,5% en de beurs van Shanghai wint 0,1%. De Zuid-Koreaanse Kospi-index doet het met een winst van 1% ook prima en de beurs van Australië staat op een winst van 1,2%, gedreven door flink hogere grondstoffenprijzen. De prijzen van ijzererts en staal staan rond de 3% hoger dan het slot van gisteren. Dit zal de al langer gevoerde discussie over (hogere) inflatie verder aanzwengelen en de hogere prijzen leiden vanmorgen tot een stijging van de Australische tienjaarsrente (+6 basispunten). De Amerikaanse tienjaarsrente staat op het moment van schrijven slechts een half basispuntje hoger op 1,616%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht hoger. We verwachten dan ook dat de Europese beurzen om 9 uur iets hoger van start zullen gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere economische-groeicijfers over het eerste kwartaal en inflatiecijfers uit Frankrijk, winkelverkoopcijfers uit Spanje en vertrouwenscijfers uit de eurozone. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over de inkomsten en uitgaven van Amerikanen, de inkoopmanagersindex van de regio Chicago en de sentimentindices van de Universiteit van Michigan. Maar de meeste aandacht van beleggers zal uitgaan naar de inflatiecijfers van april. Analisten verwachten dat de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed, de ‘PCE Deflator’, in april op +0,6% op maandbasis is uitgekomen. Op jaarbasis wordt een plus van 2,9% verwacht. Als de inflatie hoger blijkt te zijn uitgevallen dan analisten gemiddeld verwachten, zullen de obligatierentes stijgen – en omgekeerd. In het eerste geval zullen meer cyclisch gevoelige en waardeaandelen het beter doen dan (relatief hoog gewaardeerde) groeiaandelen. Als de rente daalt in reactie op de inflatiecijfers, zal het omgekeerde gebeuren. Het zou mij niet verbazen als de inflatie iets hoger uitvalt dan verwacht. We zullen zien. Alvast een heel fijn weekend, veel plezier met de barbecue en tot maandag!  Groet, Simon       

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 28 mei 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 28 mei 2021, 8.08 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.