Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Meer geld dan goede ideeën

donderdag 3 juni 2021

Gaat de Fed beginnen met 'taperen'?

Beleggers zijn in afwachting van de arbeidsmarktcijfers uit de VS om een hint te krijgen over de volgende stappen van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. Gaat die al beginnen met het praten over het dichtdraaien van de geldkraan (‘taperen’), of nog niet? Dat hangt voor een belangrijk deel namelijk af van de cijfers die vandaag en vooral morgen uitkomen. 

Toch nieuw record Stoxx Europe 600-index

Zoals gezegd, viel er op de Europese beurzen gisteren weinig te beleven. Bij zo'n 20% tot 30% lager dan gemiddelde omzetten kwamen de belangrijkste indices nauwelijks van hun plaats. Bij gebrek aan richtinggevend nieuws sloot de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,3% – wel weer op een nieuwe recordstand. Vooral aandelen van autofabrikanten waren in trek. De deelindex van autofabrikanten sloot op het hoogste niveau sinds januari 2018. Ook op de obligatiemarkt was weinig beweging. De Duitse tienjaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,20%. 

Goed nieuws over banen VS is slecht voor beurs

De meeste beleggers houden hun kruit droog tot de bekendmaking van het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van morgen. Als er vorige maand meer banen zijn ontstaan dan verwacht (655.000), is dat goed nieuws voor de Amerikaanse economie maar minder goed nieuws voor beleggers. In dat geval neemt de kans namelijk toe dat de Fed zal beginnen met (praten over) het terugschroeven van de ongekende stimuleringsmaatregelen waarmee zij vorig jaar, op het dieptepunt van de coronacrisis, is begonnen. 

Fed begint met verkoop opgekochte obligaties

Gisteren werd bekend dat de Fed binnenkort zal beginnen met het verkopen van (een deel van) de bedrijfsobligaties die zij in het afgelopen jaar heeft opgekocht. Een volgende stap zal het terugschroeven zijn van het obligatie-opkoopprogramma. Daar zal een verhoging van de beleidsrente op volgen. De markt verwacht die renteverhoging niet voor 2023, al zijn de verwachtingen van het startmoment (zoals die zijn ingeprijsd in de koersen) in de afgelopen weken wel iets naar voren verschoven in de tijd.  

Hogere prijzen en koersen geen wonder

Uit het gisteren gepubliceerde ‘Beige Book’ van de Fed (met economische feiten en visies) kwam naar voren dat de groei in de VS in april en mei een versnelling heeft laten zien en dat bedrijven melding maken van hogere inkoopprijzen. Met een verwachte groei van rond 10% in het lopende kwartaal (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar jaarbasis) is dat ook niet zo gek. De overvloed aan goedkoop (gekregen) geld, in combinatie met de heropening van de economie, leidt tot gekke taferelen en kuddegedrag. We zien dat ook terug op delen van de financiële markten (de beurzen), waar ook de Fed onlangs nog heeft gewaarschuwd voor 'schuim' (veel zeepbellen).

Meer geld dan goede ideeën, plus grote gokbehoefte

De bekende, zogenoemde 'meme stocks' (omdat de verhalen op internet zo snel rondgaan) zoals Gamestop en bioscoopuitbater AMC Entertaiment zijn daar de spraakmakende voorbeelden van. Zo verdubbelde de koers van het aandeel AMC Entertaiment gisteren nog eens bijna, waardoor de totale beurswaarde ($31,3 miljard) van dit niet al te succesvolle bedrijf, na een stijging van 2900% (!) dit jaar nu groter is dan die van de helft van alle bedrijven uit de S&P 500-index samen. Entertaiment is het zeker, maar ook complete waanzin en heeft niets met beleggen te maken. Het lijkt meer op het spelletje 'hoger of lager' van onze tv-held van vroeger Willem Ruis. Blijkbaar is er op dit moment meer geld dan goede ideeën en een enorme behoefte om te gokken. En niet alleen met aandelen. Dat beeld hebben we eerder gezien. De Fed zal er ongetwijfeld ook bedenkingen bij hebben maar blaast met haar ruimhartige stimuleringsbeleid de zeepbellen rustig verder op. Met alle risico's van dien. Gisteren maakten beleggers op Wall Street zich nog weinig zorgen en lijken zij vooral in afwachting van nieuwe impulsen, waaronder dus het arbeidsmarktrapport. Bij lage omzetten sloot de S&P 500-index, net als de Nasdaq en de Dow Jones Industrial Average, 0,1% hoger. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 2 basispunten naar 1,59%.

Chinese inkoopmanagersindex dienstensector daalt licht

De Chinese inkoopmanagersindex van de dienstensector is volgens nieuwsdienst Caixin vorige maand gedaald van 56,3 naar 55,1 punten. Dat is lager dan de verwachte 56,2 punten. Mede hierdoor is de samengestelde index gedaald van 54,7 naar 53,8 punten. De Chinese economie groeit dus nog wel maar minder dan in de voorgaande maanden. Dit past ook in ons scenario voor de rest van het jaar. Dat de groei iets tegenvalt, zien we terug op de beurs van Hongkong, waar de hoofdindex, de Hang Seng-index 0,6% lager staat. De beurzen op het vasteland van China doen het met een plus van rond de 0,3% iets beter. Bedenk ook, dat als de Chinese economie iets minder snel groeit, de kans afneemt dat de overheid en de centrale bank minder zullen gaan stimuleren. Slecht of tegenvallend economisch nieuws betekent goed nieuws voor beleggers, want dan kunnen de rentes langer laag blijven en dus de waarderingen langer hoog. Op de overige Aziatische beurzen maken de koersen vandaag een pas op de plaats. De Japanse Nikkei-index staat op het moment van schrijven op 0,3%. De stemming in Seoel is iets optimistischer. Daar noteert de Kospi-index een plus van 0,8%. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices schommelen op het moment van schrijven rond de slotstand van gisteravond. We verwachten dat de Europese beurzen weer vrij vlak aan de dag zullen beginnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) inkoopmanagersindices van een reeks eurolanden en de eurozone als geheel. Analisten verwachten dat de (definitieve) samengestelde index van productie- en dienstensector van de eurozone vorige maand is gestegen van 53,8 naar 56,9 punten, gelijk aan een eerdere schatting. Ook uit de VS krijgen we vanmiddag inkoopmanagersindices, maar ook de wekelijkse hoeveelheid eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering (387.000 verwacht). De meeste aandacht van beleggers zal echter uitgaan naar het arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP. De consensusverwachting van door Bloomberg geraadpleegde analisten is een toename van 650.000 banen in de VS in mei. Dat zou minder zijn dan de 742.000 die er in april zijn bijgekomen. Als er veel meer banen zijn bijgekomen dan verwacht, zal de obligatierente stijgen en kunnen de aandelenbeurzen wat onder druk komen. Als ze tegenvallen, verwachten we het omgekeerde. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon       

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 3 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 3 juni 2021, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.