Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen De grote vraag: hoe blijvend is de hoge inflatie?

woensdag 9 juni 2021

Zo zijn in China in mei de producentenprijzen gemiddeld met 9% op jaarbasis gestegen. Dat is sterker dan de verwachte +8,5% en ook sterker dan de +6,8% in april. Maar de consumentenprijzen stegen in China vorige maand met slechts 1,3%: minder dan de verwachte +1,6%. Dit betekent dat Chinese producenten niet in staat zijn om hogere prijzen door te bereken aan consumenten in eigen land. Gevolg: bedrijven zullen minder winst maken of hogere prijzen moeten doorbereken aan hun buitenlandse afnemers, of beide. 

China niet langer ‘exporteur van deflatie’

Hoe je het ook wendt of keert, de prijzen van spullen uit China zullen duurder worden. En dat is een heel grote verandering. China werd altijd gezien als een ‘exporteur van deflatie’ met hun goedkope spullen. Een economische factor die de prijzen wereldwijd omlaag duwde. Of dit een tijdelijk effect is, of een teken van structurele verandering, zal de tijd ons leren. Het betekent in ieder geval dat we de komende maanden te maken zullen krijgen met oplopende inflatie in grote delen van de wereld. 

Beleggers in afwachting inflatiecijfers VS van morgen

In reactie op de Chinese inflatiecijfers staan de meeste Aziatische beurzen vanmorgen op een lichte verliezen. De Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven 0,2% lager maar de beurs van Shanghai staat op een winst van 0,2%. De Nikkei-index in Tokio verliest 0,3% en de Zuid-Koreaanse Kospi-index koerst 0,7% lager. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices schommelen rond de slotstand van gisteren. De Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting vlak openen. Beleggers zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers van morgen en houden hun kruit droog. 

Toch daling obligatierentes in Europa en VS

Kijkend naar de ontwikkelingen op de obligatiemarkt in de laatste weken, lijken beleggers er steeds meer van overtuigd dat de aantrekkende inflatie slechts tijdelijk zal zijn. De Duitse tienjaarsrente daalde gisteren namelijk met 3 basispunten, in het kielzog van de Amerikaanse tienjaarsrente, die 4 basispunten daalde naar 1,53%. Die daling is best opvallend, omdat de definitieve eerstekwartaal-groeicijfers van de eurozone iets hoger waren dan een eerdere schatting, namelijk -0,3% tegenover -0,6%.

Duitse beleggers terughoudend over toekomst

Daartegenover stond wel een onverwachte daling van de deelindex van de vooruitzichten van de ZEW-index, een bekende economische-sentimentsindicator van Duitsland. De deelindex van de economische vooruitzichten daalde van 84,4 naar 79,8 punten (86 verwacht), terwijl de index voor de huidige situatie wel steeg van -40,1 naar -9,1 punten (-28 verwacht). De ondervraagde Duitse analisten en beleggers zijn dus iets terughoudender over de toekomst. In reactie op de gemengde economische cijfers gingen de rentes, zoals gezegd, over een breed front omlaag, al wist de Stoxx Europe 600-index met een winst van 0,1% toch weer een nieuw record op de koersborden te zetten. De euro werd iets zwakker op $1,218.

Hogere inkoopprijzen en personeelstekort maken ondernemers VS voorzichtiger

De vertrouwensindex van de Amerikaanse mkb-sector is vorige maand onverwacht gedaald van 99,8 naar 99,6 punten. Analisten rekenden op een stijging naar 101 punten. Het is de eerste daling in vier maanden. Ook in de VS zien we het economisch momentum dus iets afnemen. Het aantal ondervraagde bedrijven dat in mei de verkoopprijzen heeft verhoogd, is gestegen naar 40%. Dat is meer dan de 36% in april en het hoogste percentage sinds 1986, het begin van de reeks. Hogere grondstoffenprijzen en lonen maken ondernemers voorzichtiger in hun toekomstverwachtingen. Ze geven aan erg moeilijk aan geschikt personeel te komen en moeten hogere lonen betalen. Door het steeds verder opengaan van de economie is het aantal vacatures in de VS in april gestegen naar bijna 9,3 miljoen: veel hoger dan de verwachte 8,2 miljoen en een nieuw record. De royale overheidssteun voor werklozen, het nog niet openzijn van alle scholen en de angst om besmet te worden met het coronavirus worden aangehaald als belangrijkste reden voor het personeelstekort. Dit zal de komende maanden wel veranderen maar in de tussentijd zal de inflatie wel verder oplopen. 

De grote vraag: hoe lang blijft de inflatie op hoog niveau?

De grote vraag is in hoeverre die hogere inflatie structureel van aard is. Analisten en economen zijn daar nog niet uit. Beleggers hebben blijkbaar vertrouwen in de visie van de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, of hopen dat deze gelijk heeft en dat de hoge inflatie slechts tijdelijk zal zijn. We zien de tienjaarsrente de afgelopen dagen immers steeds verder dalen, wat wijst op vertrouwen in dat scenario. Wij zijn daar minder van overtuigd en verwachten dat de Amerikaanse tienjaarsrente aan het einde van dit jaar op minstens 2% staat. De economen van ING Research verwachten een niveau van 2,75% aan het einde van volgend jaar. We hebben gisteren dan ook besloten om de ‘duratie’ (gemiddelde resterende looptijd van de leningen) in de obligatieportefeuilles van onze beleggingsstrategieën korter te houden dan de benchmark. Daardoor zijn ze minder gevoelig voor koersverlies als de rente stijgt. Op Wall Street hielden beleggers, in aanloop naar de inflatiecijfers van morgen, hun kruit droog en maakten de koersen een pas op de plaats. Uitzondering was wat reuring rond 'meme stocks' (aandelen waarin door amateurbeleggers wordt gespeculeerd naar aanleiding van internetverhalen) waren de koersuitslagen beperkt. De S&P 500-index sloot vrijwel onveranderd, de Nasdaq steeg 0,3% en de Dow Jones Industrial verloor 0,1%                        

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse handelscijfers van april. Verder verwachten we vandaag geen spannende macrocijfers. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 9 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 9 juni 2021, 8.11 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.