Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers in afwachting van ECB-besluit en inflatiecijfers VS

donderdag 10 juni 2021

Wat dat betreft, is er voor beleggers weinig waarover ze kunnen klagen. De economische groei is sterk, wat leidt tot steeds hogere winst(verwachting)en van bedrijven, terwijl overheden en centrale banken nog veel steun blijven geven. Of die centrale banken wat minder gas gaan geven, zullen we de komende maanden te weten komen. Vandaag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank (ECB) om tijdens een toelichting op het rentebesluit er iets over te zeggen, of niet. We verwachten dat de ECB haar beleid vandaag niet zal wijzigen en voorzitter Lagarde ook weinig zal hinten op het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma. Waarom zou ze? De inflatie in de eurozone is wel wat aangetrokken, maar nog veel te laag om de voet van het gaspedaal te halen. 

Obligatierentes dalen

Anders is het in de VS, waar we vandaag de inflatiecijfers van mei krijgen. Met een stijging van naar verwachting 4,7% (ten opzichte van een jaar geleden) zal de druk op de Fed om iets minder gas te geven, steeds groter worden. Toch zagen we gisteren op de obligatiemarkten een heel andere beweging. De rentes gingen best hard omlaag. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,49%, het laagste niveau sinds begin maart, en trok de rentes in Europa mee omlaag. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 2 basispunten naar -0,24%. Net als rentehobbels zijn er ook rentekuilen; periodes dat de rente even daalt. Dat is heel gewoon. Blijkbaar zijn beleggers ervan overtuigd dat de hoge inflatiecijfers van nu slechts tijdelijk zijn.

Grote vraag naar nieuw staatspapier VS

Een andere reden voor de vraag naar obligaties kan zijn dat beleggers minder vertrouwen hebben in het toekomstige groeipad van de economie. Of misschien bestaan er naast 'meme-stocks' (zoals GameStop en AMC) ook 'meme-bonds'? De vraag naar nieuw uitgegeven Amerikaans 10-jarig staatspapier ($38 miljard) was gisteren in ieder geval groot. Omdat veel beleggers hebben ingezet op een stijging van de rente, ligt de 'pain-trade' in verder dalende rentes. Als het Amerikaanse inflatiecijfer vanmiddag meevalt (lager dan verwacht), kunnen rentes dus best nog wel wat verder dalen omdat posities (gedwongen) moeten worden gedraaid.

We verwachten nog altijd een rentestijging

Toch zijn we ervan overtuigd dat we richting het einde van dit jaar en ook volgend jaar hogere rentes zullen zien. Bij een sterke economische groei en een inflatie van ruim boven de 2% horen nu eenmaal ook hogere rentes. We hebben deze week dan ook besloten om vast te houden aan een wat kortere duratie in het obligatiedeel van onze beleggingsstrategieën. Dat betekent dat we in (staats)obligaties beleggen met gemiddeld kortere resterende looptijden dan de benchmark. Hoe korter de resterende looptijd van een obligatie, hoe minder gevoelig deze is voor een rentestijging. 

Neutrale weging voor aandelen

Verder hebben we, na uitvoerige discussies, besloten om geen wijzigingen door te voeren op hoofdniveau en in aandelenregio's en -sectoren. We houden vast aan een neutrale weging van zakelijke waarden (waaronder aandelen) en vastrentende waarden. Een uitgebreide toelichting en onze actuele beleggingsvisie vind je zoals gebruikelijk in het gisteren gepubliceerde ING Maandbericht beleggen van juni.

Vastgoed en IT profiteren van lagere rente

In afwachting van het rentebesluit van de ECB en de Amerikaanse inflatiecijfers hielden beleggers gisteren, zoals verwacht, hun kruit droog. Onder aanvoering van aandelen uit de sector gezondheidszorg (+2,04%) perste de Stoxx Europe 600-index er met een winst van 0,1% toch nog een nieuw record uit. Door de lagere rente stonden bankaandelen (-0,9%) onder druk, maar profiteerden vastgoedaandelen (+0,56%) en aandelen uit de IT-sector (+0,55%). De beursomzetten lagen overigens zo'n 20% onder het gemiddelde van de afgelopen 30 dagen. Er wordt gewacht op nieuwe impulsen.

Wall Street maakt pas op de plaats

De sterke daling van de rentes op Amerikaanse staatsobligaties kon niet voorkomen dat de Nasdaq gisteren met een kleine min van 0,1% de dag afsloot. Ook de S&P 500-index (-0,2%) dook in het laatste uur van de handel in de min. Net als in Europa, deden aandelen uit de sector gezondheidszorg het prima met een winst van gemiddeld 1%. In onze beleggingsstrategieën houden vooralsnog vast aan een overweging van deze sector. Bankaandelen (-1%) stonden onder druk in reactie op de vlakkere rentecurve (kleiner verschil tussen de rentes op kort- en langlopende obligaties). De Dow Jones-index eindigde 0,44% lager. Ook op Wall Street maakten beleggers even een pas op de plaats, in afwachting van de inflatiecijfers van vandaag. Die kunnen iets zeggen over de volgende stap die de Fed zal zetten. Volgende week woensdag komt de centrale bank met haar rentebesluit en toelichting.                      

Positieve stemming in Azië

De stemming op de Aziatische beurzen zit er vanmorgen al goed in. Vrijwel alle beurzen kleuren groen. De Nikkei-index is 0,3% hoger gesloten in Tokio en in Hongkong noteert de Hang Seng index 0,2% hoger. De beurs van Shanghai koerst 0,5% hoger en die van Shenzhen plust 1,2%. Positieve berichten over besprekingen tussen de VS en China steunen het sentiment. In Seoel is de Kospi-index 0,5% hoger geëindigd en de beurs van Australië wint 0,4%. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting redelijk vlak openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan, naast het rentebesluit van de ECB en de Amerikaanse inflatiecijfers, onder andere industriële-productiecijfers uit Nederland, Frankrijk en Italië. Verder krijgen we uit de VS ook nog cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Vanaf 14.30 uur verwachten we wat volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de markten. Fijne dag en blijf gezond!   Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 10 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 10 juni 2021, 8.06 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.