Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers geloven graag dat hoge inflatie slechts tijdelijk is

vrijdag 11 juni 2021

Sommigen vliegen zelfs de hele wereld over om de zonsverduisteringen achterna te gaan. Wij houden het bij beleggen, dat soms ook heel fascinerend kan zijn. Zonder de wereld over te vliegen, volgen we al het nieuws dat de markten in beweging kan zetten. Zo waren de ogen en oren gisteren gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Maar zoals verwacht, bevatte dat weinig nieuws. 

ECB verhoogt groeiverwachting eurozone…

De ECB zal het tempo van obligatieopkopen in de zomermaanden opvoeren en ziet nog geen reden om te praten over het terugschroeven van de stimulering, het opkopen van obligaties. Wel bleek de beslissing binnen het ECB-bestuur niet unaniem genomen. De ECB verhoogde haar groei- en inflatieverwachtingen voor dit en volgend jaar. De economie van de eurozone zal dit jaar naar verwachting met 4,6% groeien en volgend jaar met 4,7%. In maart lagen de verwachtingen nog op 4,0% en 4,1%. 

… en voorziet ook hogere inflatie

Voor de inflatie zijn de verwachtingen opgetrokken naar 1,9% en 1,5% voor dit en volgend jaar. Eerder ging de ECB nog uit van 1,5% en 1,2%. Het feit dat de verwachtingen zo snel veranderen, laat nog eens zien dat het exact inschatten van macro-economische ontwikkelingen bijna onmogelijk is, en al helemaal tijdens en (hopelijk) na een pandemie. Toch letten beleggers op dergelijke taxaties. In eerste instantie reageerde de obligatiemarkt zoals je zou verwachten: de rentes liepen iets op. Later op de dag zakten deze, in het kielzog van de Amerikaanse rentes, echter weer terug. Hierover later meer. 

Duitse tienjaarsrente daalt naar – 0,26%

Op de Europese beurzen waren het vooral de wat meer ‘defensieve’ aandelensectoren (die dus minder gevoelig zijn voor een zwakkere economie) die goed op koers bleven. De Stoxx Europe 600-index eindigde 0,1% hoger onder aanvoering van aandelen uit de sector gezondheidszorg (+0,95%) op weer een nieuwe recordstand. De Duitse tienjaarsrente, in beleggersjargon wel ‘de Bund’ genoemd, sloot 1 basispuntje lager op -0,26%.

Kerninflatie VS op hoogste niveau sinds 1992

Naast het rentebesluit van de ECB ging de aandacht gisteren vooral uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van mei. De (consumentenprijs)inflatie is vorige maand met 0,6% op maandbasis gestegen. Dat is meer dan de verwachte 0,5% maar minder dan de 0,8% in april. Op jaarbasis bedroeg de stijging zelfs 5%, hoger dan de verwachte 4,7% en ook hoger dan de 4,2% van april. Het is zelfs de sterkste stijging sinds augustus 2008. De kerninflatie (de inflatie exclusief de prijzen van voedsel en energie) bedroeg met 0,7% op maandbasis (+0,5% verwacht) en 3,8% op jaarbasis (+3,5% verwacht). Dat is de hoogste stand sinds 1992. De centrale banken letten vooral op deze kerninflatie, bij het bepalen van hun monetaire beleid (zoals het bepalen van de beleidsrentes).

Beleggers geloven graag dat hoge inflatie geen blijvertje is

Hoewel de stijging voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door tijdelijke effecten, zoals de lagere vergelijkingsbasis ten opzichte van vorig jaar (toen de economie even diep wegzakte door corona), verwachten we dat de periode van hoge inflatie wel eens iets langer kan aanhouden dan veel beleggers verwachten. Toch gingen de meeste beleggers gisteren voor het scenario dat de hoge inflatie die we nu zien, slechts 'transitory' zal zijn: van voorbijgaande aard.

Amerikaanse 10-jaarsrente daalt met 6 basispunten naar +1,43%

In eerste reactie op de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers liepen de rentes op Wall Street gisteren op, om snel daarna weer te dalen. Alsof er een korte zonsverduistering was. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met maar liefst 6 basispunten naar 1,43%, het laagste niveau sinds maart. Ondanks deze sterke daling verwachten we dat de rentes in de VS, maar ook in Europa, tegen het einde van dit jaar (maar ook volgend jaar) hoger zullen staan dan nu. Tenzij natuurlijk de economisch-groeiverwachtingen, om wat voor reden dan ook, naar beneden moeten worden bijgesteld. We houden in ons Vermogensbeheer vooralsnog dan ook vast aan een wat kortere ‘duratie’ (kortere resterende looptijd van de obligaties) en dus lagere rentegevoeligheid van het vastrentende deel van de beleggingsstrategieën van ING. Een uitgebreide toelichting en onze tactische visie vind je in het ING Maandbericht Beleggen van juni. 

S&P 500-index (+0,5%) stijgt naar nieuwe recordstand

In reactie op de lagere rentes in de VS gingen IT-aandelen (+0,8%) omhoog en profiteerden ook beursgenoteerde vastgoedaandelen (+1%). Aandelen uit de sector gezondheidszorg (+1,7%) waren echter de grote winnaar. Financiële waarden (-1,1%) waaronder bankaandelen, stonden juist onder druk. Met een winst van 0,5% sloot de S&P 500-index op een nieuwe recordstand. De Nasdaq boekte een winst van 0,8% en de Dow Jones Industrial Average won slechts 0,1%.   

Geen jubelstemming op beurzen in Azië

Ondanks de recordstanden op de Europese en Amerikaanse beurzen is er vanmorgen geen jubelstemming op de Aziatische beurzen. De Nikkei-index in Tokio schommelt rond het slot van gisteren en de Hang Seng-index plust 0,4% in Hongkong. De beurzen op het vasteland van China staan licht lager. De beurs van Shanghai verliest 0,4% en die van Shenzhen koerst 0,5% lager. De Zuid-Koreaanse Kospi-index doet het beter en staat 0,7% hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven licht hoger. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting vlak tot iets hoger aan de laatste handelsdag van de week beginnen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere (definitieve) Spaanse inflatiecijfers van mei. Uit de VS verwachten we de sentimentsindices van de universiteit van Michigan. Alvast een heel mooi weekend en tot maandag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 11 juni 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 11 juni 2021, 8.01 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.