Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beurzen corrigeren door oplaaiende lockdown-angst

dinsdag 20 juli 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (20 juli 2021, 8.50 uur) - Goedemorgen. Veel groter kon het contrast gisteren bijna niet zijn. Op de dag dat in het Verenigd Koninkrijk 'Freedom Day' werd gevierd en vrijwel alle coronaregels werden losgelaten, raakten beleggers in paniek om de uitbraak van de deltavariant.

Heropening economie in gevaar

In grote delen van de wereld laait het virus weer op. In India wordt al gerept over een nog besmettelijkere ‘deltaplusvariant’. Eén ding is zeker: we zijn helaas nog niet van het virus af. Het is alleen te hopen dat de ziekenhuizen nu niet weer vollopen en de vaccinaties voldoende bescherming bieden. De angst voor nieuwe lockdowns overheerst en brengt het scenario van een snelle heropening van de economie in gevaar. Het waren gisteren dan ook vooral de cyclische aandelen en sectoren, die het meest kunnen profiteren van een heropening van de economie, die op de wereldwijde beurzen onder druk lagen.

Geen ruimte voor tegenvallers

Zorgen over het afnemen van de economische groei, hoge inflatie en het besef dat de winstgroei van bedrijven dit kwartaal waarschijnlijk heeft gepiekt, leidden tot winstnemingen. Dat is op zich helemaal niet zo gek, na de enorme rally in het afgelopen jaar, die vrijwel zonder enige correctie heeft plaatsgevonden. Dat de economische groei zal afnemen kan voor niemand een verrassing zijn, maar de aanhoudend hoge inflatie leidt wel tot tegenwind. De economische groei zal in de VS en Europa naar verwachting de komende kwartalen nog ruim boven de potentiële groei uitkomen. De zorgen over afnemende groei zijn wat ons betreft dan ook wat overdreven. Maar in een wereld waarin veel beleggingscategorieën geprijsd zijn voor perfectie, is er geen ruimte voor tegenvallers. Vandaar dat de zorgen over nieuwe lockdowns leidden tot een rondje winstnemingen.

Zorgen om hoge inflatie

Naast het virus is het grootste gevaar voor beleggers dat de hoge inflatie minder tijdelijk zal zijn dan verwacht. Die kan ten koste gaan van de winstmarges van bedrijven en/of de koopkracht van consumenten. Het risico bestaat dat als deze hogere inflatie gecompenseerd wordt door hogere lonen, de Fed de geldkraan iets dichter zal draaien. Heel veel ruimte voor positieve verrassingen lijkt er op dit moment dan ook niet te zijn. Vooralsnog voelen we ons comfortabel met een neutrale weging van aandelen en obligaties in de tactische assetallocatie van onze beleggingsstrategieën. 

Alle Europese beurzen in het rood

De Stoxx Europe 600-index verloor gisteren 2,3%, de sterkste daling van dit jaar en de vierde verliesdag op rij. De aankondiging van reisrestricties en aangescherpte quarantaineregels voor mensen uit Frankrijk die naar Engeland willen, zette druk op aandelen uit de reis- en vrijetijdssectoren. Bij hoge omzetten zakten alle Europese beurzen behoorlijk in het rood. Vooral cyclische sectoren zoals energie (-4,1%) die onder druk stond door de 7% lagere olieprijs en financiële waarden (-3,2%) verloren flink terrein. Geen enkele sector wist hoger te sluiten. Beleggers waren vooral op zoek naar ‘veilige havens’ zoals staatsobligaties. De rente op de 10-jarige Duitse staatsobligatie daalde dan ook met 3 basispunten naar -0,39%. 

10-jaarsrente VS terug op niveau februari

Op Wall Street was het beeld niet anders. De Amerikaanse 10-jaarsrente denderde met 10 basispunten omlaag naar 1,19%, het laagste niveau sinds februari. Ook daar vluchtten beleggers naar veilige havens en werd de 'heropenings-trade' verder teruggedraaid. De Russell 2000-index van mid- en smallcapbedrijven, die sinds eind vorig jaar juist profiteerden van de stimuleringspakketten uit Washington en de heropenings-trade, sloot voor de vijfde dag op rij met verlies en noteert inmiddels bijna 10% onder de piek die in maart werd neergezet. Maar ook op de overige Amerikaanse aandelenbeurzen overheerste een negatieve stemming. De S&P 500-index sloot 1,6% lager, na eerder nog ruim 2% lager te hebben gestaan. De Nasdaq krabbelde in het laatste uur wat op en verloor ‘slechts’ 1,1%, de Dow Jones-index ging 2,1% achteruit. 

Correcties horen erbij

Zoals gezegd, is enige nuance bij deze negatieve dag wel op zijn plaats. Vergeet niet dat we in iets meer dan een jaar tijd een enorme herstelrally op de aandelenmarkten hebben meegemaakt, zonder enige correctie van betekenis. Als een aantal technische indicatoren even overspannen raakt, is een stapje terug heel gezond en ook niet meer dan dat. Wel verwachten we dat de koersbeweeglijkheid (volatiliteit) op de markten de komende weken en maanden hoog zal blijven. 

Verliezen vallen mee in Azië

De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert op het moment van schrijven 1 basispuntje hoger op 1,20%. Het is te vroeg om te spreken van stabilisatie, maar het geeft wel wat steun voor de opening van de Europese beurzen om 9 uur. En hoewel alle Aziatische beurzen nog rood kleuren, valt het met de verliezen wel mee. De Nikkei-index is in Tokio 1% lager gesloten en de Hang Seng-index verliest 1,1% in Hongkong. De beurzen op het vasteland van China noteren licht lager en de Kospi-index is in Seoel 0,35% lager gesloten. De beurs van Australië sloot 0,5% in de min. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven rond de 0,4% hoger. We verwachten dan ook dat de Europese aandelenbeurzen iets hoger zullen openen. Koopjesjagers hebben hun lijstjes vast al klaar liggen.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere producentenprijscijfers uit Duitsland en huizenmarktcijfers uit de VS. We krijgen cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen (+0,7% verwacht) en het aantal in aanbouw genomen woningen (+1,2% verwacht). Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere UBS, Telenor, Volvo, Alfa Laval, Electrolux, Kone, Travelers, Halliburton, Philip Morris, Netflix en United Airlines. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon    

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 20 juli 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 20 juli 2021, 8.13 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.