Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Twijfel en nervositeit: slechte raadgevers

woensdag 21 juli 2021

Na de sterkste daling in zeven maanden op maandag, volgde gisteren op de Europese beurzen alweer herstel. De Stoxx Europe 600-index herstelde een half procentpunt van het 2,3% verlies van maandag. Eerder op de dag bedroeg de winst zelfs ruim een heel procentpunt. De beurzen zoeken na de rally (van inmiddels meer dan een jaar) duidelijk richting. 

Veel vragen bij beleggers

Welk effect krijgt de opmars van de deltavariant van het coronavirus op de heropening van de economie? Hoe is het verloop in het Verenigd Koninkrijk, waar bijna alle coronaregels zijn losgelaten? Is de economische groei over zijn hoogtepunt heen? Zal de hoge inflatie langer aanhouden dan velen verwachten? Wat gaan centrale banken nu doen? En hoe vallen de tweedekwartaalcijfers van bedrijven uit? Een reeks van vragen waar niet altijd een duidelijk antwoord op te geven is. 

Zo kom je tot een klein vermogen

Het is dan ook niet vreemd dat de onzekerheid, en dus de volatiliteit (koersbeweeglijkheid), op de beurzen wat toeneemt. Maar dat is nog geen reden om op de ene dag alles maar klakkeloos te verkopen en de volgende dag weer volop aan te kopen. Dat is een methode waarmee je geen vermogen voor later opbouwt, maar wel een klein vermogen kunt krijgen, als je met een groot vermogen bent begonnen… Rustig blijven en niet te veel handelen, is een betere strategie. 

Rust enigszins teruggekeerd in Europa

Koopjesjagers zetten gisteren alle Europese beurzen weer iets hoger, waarbij de kar werd getrokken door de meer ‘cyclische’ (dus economisch gevoeliger) sectoren zoals financiële waarden (+1,2%, mede door beter dan verwachte cijfers van UBS, +5,3%) en basismaterialen (+1,2%). Meer ‘defensieve’ (dus economisch minder gevoelige) sectoren zoals nutsbedrijven (-0,2%) en gezondheidszorg (+0,0%) deden het een stuk minder. Het beeld gisteren was dus tegenovergesteld aan dat van maandag. Er waren nauwelijks richtingbepalende macro-economische cijfers waar beleggers zich op konden oriënteren. De producentenprijs-inflatiecijfers uit Duitsland waren in lijn met de verwachtingen van analisten. En op de obligatiemarkt leek de rust weer enigszins teruggekeerd, al zakte de Duitse tienjaarsrente zakte nog wel met 2 basispunten naar -0,41%. De euro werd tegenover de dollar iets zwakker op $1,178.

3% herstel voor Russell 2000-index in New York

Op Wall Street knalden smallcap- en midcapaandelen weer omhoog, nadat deze maandag diep waren weggezakt. De Russell 2000-index van kleinere en middelgrote bedrijven veerde maar liefst 3% op en maakte daarmee het verlies van maandag meer dan goed. Dit ‘manisch-depressieve’ gedrag van beleggers is een goede indicator van hoe groot de onzekerheid op dit moment is. En zoals als gezegd, zal die wisselvalligheid nog wel even kunnen aanhouden. Leuk voor handelaren, maar als belegger kun je die wisselvalligheid beter negeren. 

Ook obligatiemarkt wisselvallig

Opvallend was dat de volatiliteitsgraadmeter van de Amerikaanse obligatiemarkt, de zogenoemde Move-index, gisteren verder opliep, terwijl die van de S&P 500-index, de VIX-index, daalde. Alsof er tegelijkertijd werd geremd en gas gegeven. Geen indicatie van een stabiele markt. De S&P 500-index sloot gisteren met een winst van 1,5%, de sterkste dagstijging sinds maart. De Nasdaq won 1,6% en de Dow Jones Industrial sloot 1,6% hoger, waarbij de omzetten wel duidelijk lager waren dan maandag. In mijn ogen geen sterke tekenen van het begin van een duurzaam herstel. 

Veel tegengestelde verwachtingen over obligatierentes

Ook op Wall Street waren de meer cyclische aandelensectoren, zoals industriegoederen (+2,7%) en financiële waarden (+2,4%) weer in trek, nadat ze maandag nog massaal waren gedumpt. De bezorgdheid over de economische groei verdween gisteren weer als sneeuw voor de zon - zo makkelijk gaat dat. Het positieve sentiment kreeg gisteren steun van beter dan verwachte cijfers over het aantal in aanbouw genomen Amerikaanse woningen (+6,3% tegenover +1,2% verwacht). Maar het aantal afgegeven bouwvergunningen viel wel iets tegen: -5,1% tegenover +0,7% verwacht. De Amerikaanse tienjaarsrente sloot voor de eerste keer in een week 3 basispunten hoger op 1,22%. Er zijn veel tegengestelde visies, over welke kant de ‘lange’ obligatierente zal opgaan. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de obligatierentes vanaf de huidige niveaus wat opwaarts kunnen herstellen, tenzij er strenge lockdowns komen.

Aziatische beurzen verdeeld, prima cijfers ASML

Op de Aziatische beurzen zien we vanmorgen dat twijfel en onzekerheid nog steeds overheerst. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt er met bijna 2 basispunten naar 1,21% en de beurzen tonen een gemengd beeld. De Japanse Nikkei-index plust 0,5% maar de Hang Seng-index in Hongkong verliest 0,6%. De beurs van Shanghai koerst daarentegen 0,7% hoger en die van Shenzhen wint zelfs 1,5%. De Kospi-index in Seoel verliest 0,5%, nu ook daar het aantal besmettingen weer oploopt. De beurs van Sydney staat op een winst van 0,8% ondanks een 3% daling van de ijzerertsprijs. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices schommelen rond de slotstand van gisteren, op het moment van schrijven. We verwachten dan ook dat de Europese aandelenbeurzen iets hoger zullen openen. De AEX-index zal naar verwachting omhoog worden getrokken door de prima kwartaalcijfers en vooruitzichten van ASML.

Agenda van vandaag

De macro-agenda voor vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met onder andere industriële-productiecijfers uit Italië en cijfers over hypotheekaanvragen in de VS. Maar kwartaalcijfers van bedrijven zijn er vandaag genoeg. Onder andere Akzo Nobel, Novartis, SAP, Nordea Bank, Stora Enso, Johnson & Johnson, Baker Hughes, Coca-Cola, Iberdrola, Verizon, Daimler en Texas Instruments openen vandaag de boeken. Fijne dag en blijf gezond!  Groet, Simon    

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 21 juli 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 21 juli 2021, 8.55 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.