Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse DAX Topvorming in DAX

vrijdag 23 juli 2021


Sinds begin april beweegt de Duitse Xetra DAX binnen de grenzen van een relatief smalle zijwaartse tendens. Wel werd in het langetermijnbeeld de sinds maart vorig jaar stijgende bodemlijn al neerwaarts gebroken.

Ruim een week geleden werd een nieuwe hogere all-time high op de borden gezet met de vorming van een driedaagse ‘tweezers top’ bij 15.810. Hiermee werd de eerdere jaartop van juni met ongeveer 8 punten opgehoogd. Dit is de bovenkant van de relatief smalle zijwaartse trend sinds april dit jaar. De onderkant van deze zijwaartse tendens ligt bij 14.816 die medio mei werd gevormd. Pas een structureel slot buiten deze grenzen zal een verandering teweegbrengen in de trendmatigheid van het middellange- en kortetermijnbeeld. Een tijdelijke en kortstondige overshoot boven de 15.810 zou echter ook een terugtest kunnen betekenen naar de voormalige sinds eind februari opgaande bodemlijn die momenteel rond de 16.080 ligt. Als we echter kijken naar het langetermijnbeeld heeft er een belangrijke neerwaartse doorbraak plaatsgevonden. Deze wijst voor de komende periode op een uiteindelijke neerwaartse trendomkeer. Het betreft hier een neerwaartse doorbraak onder de sinds maart vorig jaar stijgende bodemlijn op de logaritmische grafiek. In maart vorig jaar vormde de DAX na een zeer forse vrije val van enkele weken een dieptepunt bij 8.255. Dit was het startpunt van een extreem krachtige opgaande trend die uiteindelijk zorgde voor de hogere all-time highs. Deze opgaande bodemlijn werd begin juni gebroken, maar bevestiging van de trendomkeer vindt pas plaats onder de genoemde 14.816-steun. Verder zagen we in de afgelopen weken al de vorming van een tweetal bearish engulfing patronen en een shooting star op de weekgrafiek als toppatronen. Met de mogelijkheid van een tijdelijke opwaartse overshoot en de al lang aanwezige zijwaartse tendens, kan het nog enige tijd duren voordat de 14.816 wordt gebroken. Dit is echter wel mijn verwachting in de komende tijd waarna de DAX op weg kan naar in eerste instantie de voormalige toppenzone rond 13.790 tot de 13.000 puntengrens.

Grafiek Xetra DAX op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 22 juli 2021

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 13765,2 op DAX 10,1 15,04 15,05 -16,99 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12210,78 op DAX 5,0 30,59 30,60 -9,15 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 16679,59 op DAX 9,9 15,31 15,32 +24,36 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17740,0 op DAX 5,0 30,63 30,64 +10,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 23 juli 2021 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.