Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: KPN KPN - Meevallende resultaten, gezonde abonneegroei. Inkoop eigen aandelen.

dinsdag 27 juli 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009082 EUR 15.2 5.06 Ja Communicatiediensten

Meevallende resultaten, gezonde abonneegroei. Inkoop eigen aandelen.

KPN heeft een sterke marktpositie in het hogere telecomsegment. De stevige concurrentie op de Nederlandse markt zet de koers van het aandeel echter al enkele jaren onder druk. De succesvolle uitbreiding van het glasvezelnetwerk en de glasvezel-joint venture met APG (Glaspoort) kunnen bijdragen aan uitbreiding van marktaandeel en een hogere omzet per gebruiker. De meeste recente kwartaalresultaten zijn bemoedigend: er is voor het eerst sinds jaren weer sprake van omzetgroei bij mobiele diensten bij de consumentendivisie, gezonde abonneegroei bij mobiel en breedband en sterke groei bij de grootzakelijke activiteiten. Daarnaast gaat KPN eigen aandelen inkopen. De kans dat KPN wordt overgenomen is aanzienlijk afgenomen, maar KPN lijkt goed gepositioneerd om in de toekomst op eigen kracht aandeelhouderswaarde te creëren. De waardering is wel aan de hoge kant in vergelijking tot de Europese telecomsector.

Marktleider op Nederlandse telecommunicatiemarkt

Het Nederlandse KPN levert vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf dataverkeer en connectiediensten aan internationale bedrijven en andere telecomaanbieders via de divisie Wholesale. Bij een omzet van €5,3 mld boekte KPN in 2020 een genormaliseerde nettowinst van €561mln. Deze omzet werd gerealiseerd door de zakelijke divisie (35%), de consumentendivisie (53%), Wholesale (12%). KPN heeft ongeveer 40% van de Nederlandse mobiele telefonie- en internetmarkt in handen, en 30% van de televisiemarkt. KPN is nog voor minder dan 5% eigenaar van de Duitse activiteiten van Telefónica.

Stevige concurrentie

De concurrentie met VodafoneZiggo in het hogere segment, en met T-Mobile in het lagere segment zet de 'pricing power' van KPN aanzienlijk onder druk. Maar dankzij de sterke focus op particuliere klanten in het hogere segment en het hoogwaardige netwerk voor zowel mobiele telefonie en data als breedband, heeft KPN een sterk aanbod van internet, tv en telefoniebundels waarvan al een groot deel van het klantenbestand gebruik maakt. Klanten met zulke bundels stappen doorgaans minder snel over op andere aanbieders. Hierdoor kan KPN zich richten op kwaliteitsbehoud, combiverkoop en kostenbesparingen. De internationale en zakelijke divisies zien de omzet al een aantal jaar teruglopen en KPN hoopt door middel van nieuwe diensten als het internet der dingen en maatwerk IT-projecten een ommekeer te realiseren.

Meevallende resultaten, gezonde abonneegroei. Inkoop eigen aandelen. Prognose 2021 herhaald

KPN rapporteerde 27 juli meevallende resultaten over het tweede kwartaal van 2021. Zowel de omzet (+0,2% jaar op jaar, joj) als de EBITDA (+0,6% joj) kwamen 1% hoger uit dan de consensusverwachting van analisten. De aangepaste omzet bij het grootzakelijke segment steeg met 9% joj, dankzij hogere inkomsten uit breedbanddiensten. Deze compenseerden deels de flinke omzetdaling van 4,7% joj bij de zakelijke divisie. Deze omzetdaling was voornamelijk te wijten aan de grootzakelijke markt en aan op maat gemaakte oplossingen. De krimp bij het midden- en kleinbedrijf was wat kleiner. De omzet van de consumentendivisie bleef vrijwel gelijk joj doordat de omzetgroei van mobiele diensten teniet werd gedaan door krimp bij ‘legacyactiviteiten’ (oudere producten en diensten). De omzet uit mobiele diensten voor het consumentensegment (+1,3% joj) steeg voor het eerst sinds het eerste kwartaal in 2017, een positieve ontwikkeling. Het netto aantal nieuwe mobiele abonnees steeg met 16.000, een flinke verbetering ten opzichte van de krimp in het zelfde kwartaal van vorig jaar en de +4000 van vorig kwartaal. De gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU, een kengetal in deze sector) steeg 1,1%, geholpen door bundels met ongelimiteerde data. Het netto aantal nieuwe breedbandabonnees steeg met 23.000, waarvan wel 22.000 te danken waren aan de overname van voormalige klant Oxxio. De ARPU bij breedband steeg met 2%. Het aantal glasvezelaansluitingen steeg 16% joj en passeerde de 3 miljoen in het tweede kwartaal. Het activeringspercentage van de aansluitingen is met 55% gezond te noemen. De glasvezel-joint venture met APG (Glaspoort) is operationeel sinds 9 juni en moet tegen 2026 een dekkingsgraad hebben van zo’n 80%. In het tweede kwartaal was de dekkingsgraad van het glasvezelnetwerk 37%. De vrije kasstroom steeg 1% joj naar €179 mln en lag 5% boven de consensusverwachting. KPN gaat voor €200 mln aan eigen aandelen inkopen (ongeveer 1,8% van de totale beurswaarde). KPN noemt dit zelf een structurele extra uitkering van overtollig kapitaal. Met een getaxeerd dividendrendement van 5,1% komt de totale uitkering van kapitaal naar verwachting uit boven de 6,5%. De prognoses van KPN voor heel 2021 bleven gelijk. Het management rekent op een stijging van de EBITDA van zo’n 1% naar €2,35 mld, €1,2 mld aan kapitaalinvesteringen en een vrije kasstroom van circa €765 mln.

Waardering wat hoger dan Europese telecomsector

Prima resultaten waarbij vooral de omzetgroei uit diensten in het consumentensegment, sterke omzetgroei bij de grootzakelijke activiteiten, gezonde abonneegroei en de inkoop van eigen aandelen in positieve zin opvallen. De omzetdaling bij zakelijke diensten (vooral die aan grootzakelijke klanten) vormen een lichte tegenvaller. Met een waardering van 19,4 maal de verwachte winst in de komende twaalf maanden is de waarderingspremie ten opzichte van de Europese telecomsector (14,8) fors. Ook op basis van de bedrijfswaarde afgezet tegen de EBITDA voor de komende twaalf maanden is KPN met 7,1 hoger gewaardeerd dan de Europese telecomsector (6,4). Het getaxeerde dividendrendement voor de komende twaalf maanden ligt met 5,1% redelijk in lijn met het gemiddelde van de Europese telecomsector (4,7%).

Kansen

  • Sterkere vrije kasstromen bieden kans op dividendverhoging of aandeleninkoop.
  • Kostenbesparingen door digitalisering van het netwerk en klantenbestand.
  • Overname door partij die meer groeimogelijkheden ziet.

Risico's

  • Intensivering van de concurrentie bij een minimale marktgroei.
  • Blijvende zwakte in het zakelijke segment.
  • Hernieuwde aandacht van toezichthouders.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 2,67 op KPN 11,9 0,13 0,23 -14,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2,28 op KPN 4,4 0,52 0,62 -3,39 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 2,87 op KPN 11,0 0,15 0,25 +17,65 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 3,17 op KPN 5,0 0,45 0,55 +4,17 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.