Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Nieuwe records Wall Street ondanks hogere rentes

donderdag 26 augustus 2021

Door Simon Wiersma, investmentmanager (26 augustus 2021, 8.58 uur) - Goedemorgen. De Bank of Korea heeft vanmorgen, als eerste belangrijke centrale bank in Azië, haar beleidsrente met 0,25% verhoogd naar 0,75%.

De bestuurders van de Zuid-Koreaanse centrale bank (BOK) maken zich meer zorgen over de hoog opgelopen schulden in het land dan over de verspreiding van de deltavariant van het virus. Iets meer dan de helft van de ondervraagde analisten ging vooraf vanuit dat de rente ongewijzigd zou blijven. De BOK geeft hiermee een duidelijk signaal, dat het einde van de coronacrisis (in financieel opzicht) in zicht is en dat de geldkraan langzaam iets dichter kan worden gedraaid. 

Druk op waarderingen bij minder stimulering

Bij het ING Investment Office verwachten we dat ook andere centrale banken de komende maanden de geldkraan om de dezelfde reden voorzichtig een beetje zullen dichtdraaien. De financiële risico's (het ‘opblazen van zeepbellen’) van een sterk stimulerend centralebankbeleid zal bij een sterke economische groei en oplopende inflatie steeds zwaarder gaan wegen in de beleidsvorming van centrale banken. Een minder stimulerend beleid betekent dat de ‘liquiditeit’ (beschikbaarheid van kapitaal) in het financiële systeem wat zal afnemen. Dat betekent: neerwaartse druk op de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën (zoals aandelen). 

Centrale-bankierscongres ‘Jackson Hole’ begint vandaag

Vandaag begint de (vooral virtuele) internationale conferentie van centrale bankiers, georganiseerd door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’, die jaarlijks wordt gehouden in het Amerikaanse wintersportplaatsje Jackson Hole. Alle aandacht van analisten, economen en beleggers zal zijn gericht op de speech van Fed-baas Jerome Powell morgen. 

Lagere koersen in Azië na renteverhoging BOK

In reactie op de renteverhoging van de BOK staat de Kospi-index in Seoel op het moment van schrijven 0,4% lager. Dat valt dus nog wel mee. Ook de meeste andere Aziatische beurzen koersen vanmorgen lager. De Hang Seng-index in Hongkong verliest 1,3% en de beurs van Shanghai koerst 0,5% lager. Op de Chinese beurzen is nog steeds sprake van angst voor meer inmenging door de Chinese autoriteiten bij private bedrijven, en dan vooral bij de ‘tech’-gerelateerde bedrijven zoals Tencent en Alibaba. De Japanse hoofdindices schommelen rond het slot van gisteren. Beleggers houden hun kruit droog in aanloop naar de speech van Powell. De Australische beurs verliest 0,6%. De futures (termijncontracten) op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices wijzen op een licht lagere opening van Wall Street vanmiddag. De Europese aandelenbeurzen zullen naar verwachting ook iets lager van start gaan. 

Duitse ondernemers minder positief; DAX daalt licht

Gisteren wisten de meeste Europese beurzen bij lage omzetten iets hoger te sluiten. Ook in Europa zijn beleggers in afwachting van de hints van Fed-voorzitter Powell. Ondertussen lijken Duitse ondernemers minder vertrouwen in de toekomst te krijgen. De graadmeter daarvan, Ifo-index, is deze maand namelijk gedaald naar 99,4 punten (100,4 verwacht) na de van 100,7 van vorige maand. Daarbij viel vooral de sterke daling op van de deelindex voor de verwachtingen voor de komende maanden: van 101 punten naar 97,5 punten (100 verwacht). Over de huidige situatie zijn Duitse ondernemer wel positief. De deelindex hiervoor steeg van 100,4 naar 101,4 punten (100,8 verwacht). Toch eindigde de Duitse hoofdindex DAX in Frankfurt 0,3% lager en was daarmee gisteren een van de slechtst presterende Europese beurzen. De brede Stoxx Europe 600-index sloot vrijwel onveranderd. 

Europese rentes schieten omhoog…

Veel meer beweging was er op de Europese obligatiemarkt. In de loop van de middag liepen de rentes op euro-staatsobligaties steeds verder op, nadat er 's ochtends al wat verkoopdruk was (koersen lager, dus rentes hoger). Obligatiebeleggers ‘sorteren voor’ op mogelijke hints richting een iets minder stimulerend Fed-beleid in de speech van voorzitter Jerome Powell dan de markt eerder verwachtte. De effectieve rente op tienjarige Duitse staatsobligaties steeg met 6 basispunten naar -0,42% en ook de Italiaanse tienjaarsrente schoot omhoog: met 9 basispunten naar +0,66%. Maar ook de rentes op staatsobligaties van andere eurolanden liepen flink op. 

… en doorbreken technische weerstanden volgens nieuwsdienst Bloomberg

Volgens berichten van financieel-nieuwsdienst Bloomberg werd een aantal technische niveaus (‘weerstanden’) in de Europese obligatierentes opwaarts doorbroken, waardoor een versnelling van de rentestijging optrad. Hoe dan ook, de weg naar iets hogere rentes lijkt minder weerstand te hebben dan de weg omlaag. Dat wordt vanochtend nog eens bevestigd door de beleidsaanpassing van de BOK. Europese bankaandelen (+0,9%) profiteerden van de hogere rentes en waren de best presterende aandelensector op de Europese beurzen. Maar ‘defensieve’ (dus economisch wat minder gevoelige) aandelensectoren zoals gezondheidszorg (-0,6%), nutsbedrijven (-0,9%) en beursgenoteerd vastgoed (-0,5%) kwamen onder druk. 

Wall Street stijgt naar nieuwe ‘all-time high’…

Bij een zo'n 15% lager dan gemiddelde dagomzet sloot de S&P 500-index op Wall Street gisteren 0,2% hoger op een nieuwe recordstand. Cijfers over de orders voor duurzame goederen waren in iets minder slecht dan analisten hadden verwacht (-0,1% tegenover -0,3% verwacht) maar dit leidde niet tot grote opwinding. Ook Amerikaanse beleggers zijn in afwachting van wat Fed-voorzitter Powell morgen gaat zeggen. Wij denken dat hij morgen weer zal hinten op ‘tapering’ (geleidelijk terugschroeven obligatie-opkoopprogramma) door de Fed, wat dan mogelijk op de Fed-beleidsvergadering van december officieel zal worden beklonken. 

… maar bereidt zich ook voor op minder stimulering door Fed

De Nasdaq boekte met een winst van 0,2% eveneens een nieuw record en ook de Dow Jones Industrial steeg: +0,1%. In navolging van de rentestijging op de Europese obligatiemarkt liepen ook de rentes op Amerikaanse staatsobligaties wat op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 5 basispunten naar 1,34%, maar ook de tweejaarsrente steeg: met 2 basispunten naar +0,24%. Er wordt in de markt dus inderdaad rekening gehouden met hints op een wat minder stimulerend beleid in de speech van Powell. Morgen zullen we het weten. De Amerikaanse tienjaarsrente staat vanmorgen overigens toch weer een basispuntje lager (1,33%) terwijl de rentes in Australië en Nieuw-Zeeland een paar basispunten hoger bewegen. De Japanse en Zuid-Koreaanse tienjaarsrentes staan onveranderd: 0,019% respectievelijk 1,93%. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Duitse consumentenvertrouwenscijfers, Franse vertrouwenscijfers en industriële-productiecijfers uit Italië. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse hoeveelheid nieuwe uitkeringsaanvragen en een tweede schatting van de tweede-kwartaalgroeicijfers. Analisten verwachten een bijstelling van de groei van de Amerikaanse economie van 6,5% naar 6,7% (kwartaal op kwartaal, omgerekend naar jaarbasis). Verder komen onder andere Bouygues, CRH, Hays, GAP en HP met kwartaalcijfers. Fijne dag!   Groet, Simon 

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 26 augustus 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 26 augustus 2021, 8.12 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.