Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Oplopende rente leidt tot draai van groei- naar waardeaandelen

dinsdag 28 september 2021

Door Simon Wiersma, investment manager (28 september 2021, 9.11 uur) - Goedemorgen. Door de oplopende rentes waren waardeaandelen zoals bank- en olieaandelen gisteren gevraagd. Groeiaandelen, waaronder veel tech-bedrijven, lagen onder druk.

De Europese beurzen openden gisteren voortvarend aan het begin van een nieuwe beursweek, maar leverden aan het einde van de drukke handelsdag toch weer in. De stemmingsomslag werd veroorzaakt door de oplopende rentes. Rentes stegen over een breed front omdat de inflatiedruk toeneemt door oplopende energie- en voedselprijzen, als gevolg van stijgende vraag en schaarste in sommige delen van de wereld. Ook het zicht op het langzaam dichtdraaien van de geldkraan door centrale banken draagt eraan bij. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 1 basispuntje naar -0,22%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 4 basispunten naar 1,49% en noteerde eerder op de dag even boven de 1,50%, het hoogste niveau sinds juni. 

Draai van groei- naar waardeaandelen

In reactie op de oplopende rente, maakten beleggers op de Europese beurzen een draai van hooggewaardeerde IT-aandelen (-1,45%) en andere groeisectoren zoals gezondheidszorg (-1,45%) naar waarde-sectoren zoals energie (+3,2%) en financiële waarden (+1,5%). De energiesector profiteerde van de hogere olieprijs (+1,8%), financials van de hogere rentes. We verwachten dat de rentes richting het einde van het jaar nog wat verder oplopen. De draai van groei- naar waarde-aandelen zou hiermee worden vervolgd. Groeiaandelen hebben last van een oplopende rente, omdat dergelijke bedrijven tegen verwachte winsten worden gewaardeerd die vaak ver in de toekomst liggen. Bij een hogere rente worden die winsten omgerekend naar nu minder waard. Veel IT-aandelen hebben de afgelopen jaren juist extra goed gerendeerd dankzij de lage rentes. Daarentegen maakt een hogere rente bedrijven die nu al veel winst maken, maar vaak laag gewaardeerd zijn, juist relatief aantrekkelijker.

Verlies ASML weegt zwaar op AEX-index

Mede door de zware weging van chipmachinemaker ASML (-3%) sloot de AEX-index (-0,35%), ondanks een forse stijging van Royal Dutch Shell (+4,8%) en ING (+4,5%), met een klein verlies. De Zwitserse beurs (-1,1%) droeg de rode lantaarn door het zware gewicht van farmaciebedrijven. De Spaanse IBEX-index (+1,5%) werd juist omhoog getrokken door de relatief zware weging van bankaandelen. In Duitsland reageerden beleggers gematigd optimistisch op de verkiezingsuitslag. De DAX-index eindigde met een winst van 0,3%. De Stoxx Europe 600-index verloor na een levendige handelsdag 0,2%.

Volgend jaar renteverhoging Fed verwacht

In reactie op enkele commentaren van Fed-bestuurders, die een vermindering van het stimulerende beleid voorstaan, steeg de Amerikaanse rente. En niet alleen de 10-jaarsrente, maar ook de 2-jaarsrente steeg met 1 basispunt naar 0,28%. Dat is het hoogste niveau in achttien maanden. Beleggers anticiperen hiermee op een verhoging van de beleidsrente door de Fed. Die staat nu nog op 0-0,25%. We verwachten overigens niet dat dit voor het derde kwartaal van volgend jaar zal gebeuren. Eerst zal de lange rente nog wat verder oplopen en de rentecurve steiler worden (groter verschil tussen de korte en lange rente). Meevallende cijfers over de orders voor duurzame goederen (+1,8% tegenover +0,7% verwacht) stuwden de rente nog wat verder omhoog. 

Nasdaq grootste daler in de VS

Op Wall Street deden vooral bankaandelen (+1,3%) en olie-gerelateerde aandelen (+3,4%) het goed. Dat was echter niet genoeg om de koersverliezen in andere sectoren op te vangen. De S&P 500-index leverde 0,3% in. De Nasdaq sloot 0,52% lager, terwijl de Dow Jones Industrial-index 0,21% hoger sloot. In de Dow zitten relatief veel waardeaandelen, terwijl de Nasdaq vooral veel groeiaandelen telt. Van de oplopende (reële) rentes kan vooral die laatste groep last krijgen. Door de hogere renteverwachtingen in de VS werd de dollar gisteren nog iets sterker op 1,170 tegenover de euro. Dat is gunstig voor de waardeontwikkeling van onze beleggingen in de VS en voor de exportpositie van Europese bedrijven. Een draai van groei- naar waardeaandelen zou ook gunstig zijn voor Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Op Wall Street staan relatief veel (hooggewaardeerde) groeiaandelen genoteerd.

Beleggers anticiperen op steun Chinese centrale bank

De winsten van Chinese industriebedrijven zijn in augustus met 10,1% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is minder dan de +16,4% in juli. Chinese bedrijven hebben onder andere last gehad van energietekorten, waardoor ze minder konden produceren. We verwachten dat de Chinese centrale bank hierdoor, en door de situatie rond Evergrande, binnenkort de kapitaaleisen (de ‘reserve requirement ratio’) voor banken met 0,5% zal verlagen. Banken kunnen dan meer krediet verstrekken om de economie een duwtje in de rug te geven. Beleggers anticiperen vanmorgen al op nieuwe steunmaatregelen. De beurs in Hongkong noteert 1,4% hoger, de beurs van Shanghai wint 0,4%. Het bericht dat de Chinese centrale bank zal werken aan een gezonde ontwikkeling van de vastgoedmarkt, steunt het beleggersvertrouwen. In Hongkong koersen vooral vastgoedaandelen hoger op het bericht.

Lagere beurzen in Azië

Op de overige Aziatische beurzen is de stemming vanmorgen minder optimistisch. De hoge olieprijs, die vanmorgen door de $80 is gegaan, en oplopende rentes maken beleggers voorzichtig. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert op het moment van schrijven 3 basispunten hoger op 1,52%, de Australische 10-jaarsrente plust 6 basispunten en die in Nieuw-Zeeland noteert 3 basispunten hoger. De beurs van Australië verliest 1,5%, terwijl in Seoel de Kospi-index 1,1% lager is gesloten. De Japanse Nikkei-index is 0,2% lager geëindigd. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een lagere start van Wall Street vanmiddag.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere Nederlandse en Duitse vertrouwenscijfers. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere huizenprijscijfers, de in de van het  consumentenvertrouwen van de Conference Board en de Richmond Fed Manufacturing-index. Fijne dag! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 28 september 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 28 september 2021, 8.14 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.