Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Beleggers reageren enthousiast op medicijn tegen Covid-19

maandag 4 oktober 2021

In China wordt de 'Gouden week' gevierd en zijn de beurzen tot en met donderdag gesloten. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Zorgen over Evergrande zijn er nog steeds. Vandaag moet er door het met schulden overladen bedrijf weer rente en aflossing worden betaald op uitstaande obligaties. Vooralsnog zijn er geen berichten dat dit gaat lukken. In Hongkong is de handel in het aandeel vanmorgen stilgelegd, na berichten dat Hopson Development, een andere Chinese vastgoedontwikkelaar, belangstelling heeft in een onderdeel van Evergrande. De handel in het aandeel Hopson is ook stilgelegd. Wordt vervolgd…

Aziatische beurzen overwegend op verlies

De stemming op de Aziatische beurzen is aan het begin van een nieuwe week niet zo optimistisch als tijdens het slot van Wall Street afgelopen vrijdag. De Hang Seng-index koerst in Hongkong 2,3% lager en de Nikkei-index is in Tokio 1,1% lager gesloten. Zorgen om de economische groei, hoge inflatie en een minder stimulerend beleid van de centrale banken beheersen de stemming. De beurs van Seoel is vandaag ook gesloten vanwege een feestdag, maar de Australische beurs is 1,3% hoger gesloten. Hoewel de future (termijncontract) op de Duitse DAX-index licht hoger noteert, staan de futures op de Amerikaanse aandelenindices op het moment van schrijven lager dan het slot van vrijdag. De Europese aandelenbeurzen zullen om negen uur naar verwachting dan ook niet heel sterk uit de startblokken schieten. 

Europese aandelen sluiten in de min

Door goed nieuws van farmaceut Merck & Co, dat bekendmaakte dat haar Covid-medicijn het aantal ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen met 50% kan beperken, veerden de Europese aandelenbeurzen vrijdagmiddag op. Het was echter niet genoeg om in de plus te sluiten. Na een verlies van 1,6% eerder op de dag, sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 0,4%. Macro-economische cijfers konden daar niets aan veranderen. De definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de productiesector in de eurozone is deze maand uitgekomen op 58,6 punten. Dat is iets lager dan een eerdere schatting van 58,7 punten en lager dan de 61,4 punten in augustus. Desalniettemin wijst dit cijfer van ruim boven de 50 punten nog steeds op een stevige economische groei. 

Inflatie eurozone iets hoger dan verwacht

De inflatie in de eurozone is deze maand met 3,4% op jaarbasis gestegen, iets meer dan de 3,3% die analisten hadden verwacht en de sterkste stijging sinds 2008. De kerninflatie (het inflatiecijfer exclusief de beweeglijke voedings- en energieprijzen) steeg met 1,9%. Dat was conform de verwachting. We verwachten dat de inflatie de komende maanden nog iets verder aantrekt. Dit gaat ten koste van de koopkracht van consumenten en/of de winstmarges van bedrijven. Vooral de hogere energiekosten zijn een probleem voor huishoudens en bedrijven. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat dit op korte termijn beter wordt. Ondanks het hoger dan verwachte inflatiecijfer daalde de Duitse 10-jaarsrente vrijdag met 3 basispunten naar -0,22%. 

Meevallende macro-economische cijfers…

Op Wall Street reageerden beleggers positief op het nieuws van Merck & Co (+8,4%) en een stijging van de index van het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan. De sentimentindex is vorige maand gestegen van 70,3 naar 72,8 punten. Dat is hoger dan de verwachte 71 punten, maar nog wel ver onder de 88 punten van april. Ook Amerikaanse consumenten voelen de hoge inflatie in hun portemonnee. De kosten voor persoonlijke uitgaven zijn in augustus met 4,3% op jaarbasis gestegen, de sterkste stijging in dertig jaar! Het ligt dan ook voor de hand dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, haar nog altijd zeer stimulerende beleid binnenkort iets zal verminderen om de hoge inflatie in te perken. Goed nieuws was er voor de productiesector. De ISM Manufacturing-index is in september onverwacht gestegen van 59,9 naar 61,1 punten (59,5 verwacht). Dit cijfer wijst, ondanks alle problemen in de productieketens, op een sterk herstel van de Amerikaanse productiesector. 

… dragen bij aan hoger slot op Wall Street

Beleggers trokken zich vrijdag in de VS vooral op aan het positieve nieuws en zetten de S&P 500-index 1,15% hoger. De Nasdaq-index steeg 0,8% en de Dow Jones-index won 1,4%. De Amerikaanse 10-jaarsrente bleef onveranderd op 1,46%. Hoewel vrijdag een positieve dag was op Wall Street, verwachten we dat de aandelenmarkten voorlopig nog wel beweeglijk (volatiel) zullen blijven. Er zijn nog genoeg problemen die beleggers op korte termijn nerveus kunnen maken. Voor beleggers met een wat langere horizon zullen dan weer kansen ontstaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staat onder andere de index van het beleggersvertrouwen in de eurozone. Er wordt een daling van 19,6 naar 18,6 punten verwacht. Niet zo gek, na de koersdaling in de afgelopen weken. Verder krijgen we vanmiddag uit de VS cijfers over de fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen. Fijne week! Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 4 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 4 oktober 2021, 8.16 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.
Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.
Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.