Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Heftige koersbewegingen? Hou je lange-termijndoel voor ogen

dinsdag 19 oktober 2021

Door Simon Wiersma, Investment Manager (19 oktober 2021, 9.00 uur) - Goedemorgen. Tegenvallende groeicijfers uit China en berichten dat Rusland de gaskraan voor andere landen voorlopig niet verder gaat opendraaien, drukten gisteren de stemming op de Europese aandelenbeurzen.

Ook speelden zorgen op over afnemende economisch groei en verder oplopende inflatie. Bovendien stegen de rentes op Europese staatsobligaties over een brede linie, nadat de bestuursvoorzitter van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk (VK) afgelopen weekend nog maar eens had gehint op een verhoging van de beleidsrente, om de hoge inflatie te matigen. De Britse tienjaarsrente steeg 3 basispunten naar 1,14% en de Duitse 2 basispunten naar -0,15%. Inmiddels heeft al een aantal Nederlandse hypotheekbanken de hypotheekrentes verhoogd als gevolg van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Of dit de overspannen Nederlandse woningmarkt snel af zal afkoelen, is nog maar de vraag. 

Beleggers benieuwd naar kwartaalwinsten bedrijven…

Ondanks een eindsprint in het laatste uur van de handel eindigden vrijwel alle Europese hoofdindices gisteren in de min. Alleen de Zwitserse beurs (+0,06%) wist er nog een minimaal plusje uit te persen. De Stoxx Europe 600-index sloot op de eerste handelsdag van de week met een verlies van 0,5%. Alleen aandelen uit de sector energie eindigden gemiddeld op een kleine koerswinst (0,03%), alle andere sectoren eindigden in de min. Beleggers zijn in afwachting van het ‘kwartaalcijferseizoen’, dat in Europa nog niet echt van start is gegaan. 

… maar voortekens zijn niet heel positief

Gisteren kwam al wel een tegenvallend kwartaalbericht van Koninklijke Philips, dat met onderdelentekorten kampt en nog midden in een terugroepactie zit van beademingsapparaten. Het aandeel werd bestraft met een koersverlies van ruim 3%. We verwachten dat nog wel meer maakbedrijven met omzet- of winstwaarschuwingen zullen komen, vanwege problemen in de aanvoerketens. De verwachting is, dat die problemen helaas ook niet snel zullen zijn opgelost. Met het oplaaien van het dagelijkse aantal nieuwe coronabesmettingen in onder andere het VK, Nederland en Azië – er schijnt alweer een variant te zijn van de deltavariant –neemt de bezorgdheid bij de ziekenhuizen en de bedrijven alweer toe. Een nieuwe coronagolf zou het economische-groeiherstel verder kunnen verzwakken. 

Beleggers op beurzen in New York redelijk optimistisch

Daar maakten beleggers op Wall Street zich gisteren nog weinig zorgen over. En zelfs tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industriële productie in september (-1,3% tegenover +0,1% verwacht) en een daling van de bezettingsgraad van de productie (75,2% tegenover 76,4% verwacht) hadden gisteravond weinig invloed op de redelijk optimistische stemming op de beursvloer in New York. Hoop op meevallende kwartaalcijfers gaf beleggers moed. De stemming kreeg steun van een hoger dan verwachte stand van de vertrouwensindex van Amerikaanse huizenbouwers, de National Association of Home Builders. De NAHB-index is deze maand onverwacht gestegen van 76 naar 80 punten (daling naar 75 verwacht). Met de huizenmarkt in de VS zit het dus nog wel snor. De S&P 500-index boekte een winst van 0,3%, de Nasdaq won 0,8% maar de Dow Jones Industrial-index verloor 0,1%. De Dow werd omlaag getrokken door een koersdaling van onder andere Walt Disney (-3%), in reactie op een negatief analistenrapport waarin werd gewaarschuwd voor een tegenvallend aantal nieuwe abonnees van de streamingdienst Disney+. 

Reële rentes blijven laag als nominale rentes niet veel sneller stijgen dan inflatie

Op de obligatiemarkt steeg de Amerikaanse tienjaarsrente met 3 basispunten naar 1,60% en liepen de inflatieverwachtingen verder op, richting de niveaus van mei van dit jaar. De Amerikaanse tienjaars-inflatieverwachting, de zogenoemde break-eveninflatie, staat inmiddels op 2,54%. Ook elders in de wereld zien we dat beleggers steeds hogere inflatieverwachtingen inprijzen in de obligatiekoersen en rentederivaten. Hierdoor blijven de ‘reële’ rentes (dus de rentes gecorrigeerd voor inflatie) laag, zolang de ‘nominale’ rentes (de marktrentes) niet veel sneller oplopen. 

Heftige koersbewegingen? Hou je lange-termijndoel voor ogen

Het overwegend positieve slot op Wall Street bepaalt vanmorgen het beeld op de Aziatische beurzen. Op mijn koersenscherm zie ik op het moment van schrijven vrijwel alleen maar groene, dus hogere koersen oplichten. De Nikkei-index in Tokio koerst 0,6% hoger en de Hang Seng-index in Hongkong plust 1,2% onder aanvoering van tech-aandelen. De beurzen op het vasteland van China staan rond 0,8% in de plus en de Kospi-index in Seoel wint 0,7%. De tienjaarsrentes in Australië en Nieuw-Zeeland koersen licht lager na de scherpe stijging van gisteren. De Amerikaanse tienjaarsrente staat 2 basispunten lager op 1,58% en komt ook even tot rust. Zorgen en twijfels over de economische groei, de inflatie en de beleidsaanpassingen van centrale banken zullen naar onze verwachting de komende weken en maanden leiden tot meer en sterkere ‘volatiliteit’ op de financiële markten (grotere koersbeweeglijkheid). We hebben daarbij één belangrijk advies: laat je als belegger niet leiden door de waan van de dag maar hou je langetermijn-doelstelling voor ogen. Voordat we overgaan naar de beleggersagenda van vandaag, nog even een korte herinnering: we hebben vorige week een ‘Vraag en antwoord’ gepubliceerd over wat de stijgende inflatie betekent voor beleggers.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over de bouwuitgaven in de eurozone en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Uit de VS verwachten we vanmiddag onder andere cijfers over het aantal afgegeven bouwvergunningen en het aantal in aanbouw genomen woningen. Voor beide wordt voor de maand september een lichte daling verwacht ten opzichte van augustus. Kwartaalcijfers verwachten we vandaag van onder andere Bank of New York Mellon, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble en Deutsche Börse. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 19 oktober 2021, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 19 oktober 2021, 8.20 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.