Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: ASML Holding ASML Holding - Sterk cyclisch herstel zet ook in 2022 door

donderdag 21 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 51.4 0.5 Duurzaam Informatie Technologie

Sterk cyclisch herstel zet ook in 2022 door

De verwachte groei van de lithografiemarkt en de zeer sterke marktpositie die ASML hierin heeft, zijn nog steeds redenen voor enthousiasme over deze beleggingscase. Wel is de waardering zoals altijd fors en zijn de eindmarkten cyclisch. Nieuwe technologie (EUV) heeft het afgelopen jaar de cyclische neergang echter grotendeels gecompenseerd. Het cyclische herstel is in volle gang begonnen en in combinatie met nieuwe technologie ziet de toekomst er heel goed uit.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van ruim 90% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). De ontwikkeling van de nieuwe productietechnologie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) ligt redelijk op schema en biedt perspectief voor verdere groei in omzet en marktaandeel. Chipmakers Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten. In 2020 werd op een omzet van €14 mld een nettowinst behaald van €3,6 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 90%. Als de volgende generatie lithografiesystemen (extreme ultraviolet lithography, oftewel EUV) de beloftes blijft waarmaken, kan het marktaandeel geleidelijk nog verder omhoog, richting de 100%.

Operationeel in lijn en omzetverwachting 2021 herhaald, ondanks problemen in pijplijn en uitgestelde omzet. Opnieuw veel nieuwe orders

Zowel de omzet (+32%) als de winst per aandeel (+68%) zijn in het derde kwartaal sterk gestegen. De omzet was in lijn met de consensusverwachting van analisten. De marges bleven uitstekend op peil. Er werden in het derde kwartaal 15 EUV-systemen in de omzet meegenomen. Na een stijging van 20% in het tweede kwartaal, lieten de service-inkomsten in het derde kwartaal een sterke groei van 31% zien ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. De brutomarge was 51,7% (50,9% in het tweede kwartaal), waar 51,6% werd verwacht. De winst per aandeel steeg wat sterker dan verwacht door lager dan verwachte operationele kosten en meer ingekochte eigen aandelen. Er waren orderboekingen ter waarde van €6,2 mld in het 3e kwartaal, wederom zeer sterk, en een duidelijke indicatie voor verdere groei. Mede door een ander en acceptatieproces (kwaliteitscontrole op geleverde producten) bij een deel van de klanten, en mogelijk wat verstoring door problemen in de toeleveringsketen, is de afgegeven omzetverwachting voor het 4e kwartaal €4,9-5,2 mld, bij een consensusverwachting van €5,23 mld) en een brutomarge van ongeveer 51,5% (consensus 51,2%). ASML is iets voorzichtiger geworden in zijn bewoording en geeft nu aan voor 2021 ‘tegen de 35%’ omzetgroei te verwachten (was ‘ongeveer 35%’). De consensusverwachting ging uit van ruim 35% omzetgroei. De taxaties zijn niet wezenlijk aangepast door deze resultaten en vooruitzichten. Er wordt nog geen specifieke uitspraak over 2022 gedaan, maar de langetermijn-omzetgroeiverwachting van 11% per jaar tot 2030 werd herhaald. ASML zal een interimdividend van €1,80 per aandeel uitkeren. Daarnaast loopt het aandelen-inkoopprogramma van €9 mld (4% van de marktwaarde) t/m 2023 gewoon door.

Waardering bovengemiddeld, groeipotentie ook

Gegeven de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders is het geen verrassing dat de vraag naar systemen van ASML heel sterk is. In de recente commentaren van vrijwel alle bedrijven met een industrieel proces wordt gesproken over problemen in de keten door gebrek aan bepaalde producten of van sterk gestegen kosten. In dat kader is het commentaar van ASML, dat er wat mogelijke verstoringen zijn in het vierde kwartaal logisch, net als de noodgreep van klanten om af te zien van bepaalde acceptatietesten, wat de levering enkele weken kan versnellen (maar de omzettoerekening voor ASML juist wat vertraagt). ASML is en blijft een sectorwinnaar met een superieure marktpositie. De positieve lange-termijnvooruitzichten blijven dan ook intact en worden ook voor de kortere termijn onderbouwd met deze resultaten en vooruitzichten. De introductie van EUV op commerciële schaal is in volle gang, de marktpositie zal daardoor alleen maar sterker worden, want er is geen enkel alternatief. De waardering is, als altijd, bovengemiddeld: ruim 48 maal de verwachte winst over 2021 en 0,5% dividendrendement. De winstgroeiverwachting is bovengemiddeld met 18-20% per jaar in de komende jaren, na hele sterke (herstel)groei in 2021.

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een hoge toetredingsdrempel tot deze markt. ASML is dan ook het enige bedrijf dat EUV-machines kan maken.
  • Het bedrijf is meerdere gebieden koploper qua duurzaamheid. Dat is dan ook zichtbaar in de NFI ++ rating van het bedrijf.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele klanten. In theorie vormt dit een relatief groot afbreukrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers. Dit kan ook beperkingen opleveren in de vorm van een mogelijk exportverbod naar China voor de allernieuwste technologie.
  • De onderneming is deels afhankelijk van de vraag van de cyclische sector van chipproducenten, waardoor forse winstschommelingen kunnen optreden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 612,09 op ASML 9,5 7,16 0,00 -29,39 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 554,26 op ASML 5,3 12,94 0,00 -21,67 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 807,14 op ASML 5,6 12,14 0,00 +30,82 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 807,14 op ASML 5,6 12,14 0,00 +30,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen