Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen Opluchting in Azië om aflossing Evergrande

vrijdag 22 oktober 2021

Een blik op de financiële markten laat zien dat de Aziatische aandelenindices wat hoger staan. Een aanleiding daarvoor is dat het geplaagde Chinese vastgoedbedrijf Evergrande achterstallige rente op een buitenlandse obligatie heeft afgelost, waardoor het (voorlopig) niet als wanbetaler wordt bestempeld. 

Belang van Azië in wereldeconomie zal toenemen

Ook licht lagere grondstoffenprijzen, waaronder die van ruwe olie, steunen het sentiment, net als sterkere inkoopmanagersindices in Japan en Australië en meevallende inflatiecijfers vanuit dit werelddeel. Met onze wereldwijd gespreide strategieën beleggen we al significant in het verre Oosten. Wat verder vooruit kijkend, verwachten we dat de strategische allocatie naar Azië met de jaren verder zal toenemen. Dat komt doordat China en omliggende landen een steeds groter deel van de wereldeconomie vertegenwoordigen en de vrijemarkteconomie – ondanks ingrijpen van de regering zoals nu – er breed wordt gedragen.

Techsector belangrijk voor Wall Street

Europese aandelen deden gisteren gemiddeld genomen een klein stapje terug. De Stoxx Europe 600-index daalde 0,08%. Maar individuele aandelen bieden in Europa gelukkig nog voldoende mogelijkheden, vaak vanwege de combinatie van goede winstvooruitzichten en een lage waardering (koers-winstverhouding). In de VS wisten de belangrijkste indices gisteren een kleine plus binnen te slepen, onder aanvoering van tech-aandelen. De Nasdaq-index steeg 0,6%, de S&P 500-index won 0,3% en de Dow Jones-index sloot onveranderd. De Amerikaanse beurzen steunen in belangrijke makte op de immense groei en winstkracht van de technologiesector. In dat opzicht blijft de wereld sterk in beweging (denk maar aan de beweging naar de ‘cloud’) en lijkt het alsof de tekorten aan halfgeleiders de ‘oude’ economie harder treffen dan de tech-sector zelf.

Nieuwe reeks uitdagingen voor beleggers

Sinds de zomer van 2021 zijn de marktbewegingen en het beleggerssentiment – deels gevoed door wat de financiële media schrijven – onrustiger geworden. Na de overheidssteun als gevolg van de corona-uitbraak en de heropenings- en groeiherstelrally's die daarop volgden, zitten we momenteel op hogere koersen maar ook met een nieuwe reeks uitdagingen. Simon heeft daarover in het Dagbericht al veel geschreven: het afbouwen van de steunmaatregelen van overheden en centrale banken, de oplopende inflatie en de reactie van de rente op deze ontwikkelingen zijn de belangrijkste. En dat nog los gezien van een mogelijk oplopende rente als gevolg van toenemende kredietrisico's.

Letten op de Fed

We hebben in onze beleggingsstrategieën dan ook een onderwogen positie in obligaties. Wat aandelen betreft zitten we neutraal, al is die positie in feite licht overwogen door de opgelopen koersen. We gaan vooral letten op het tempo waarin de Amerikaanse centrale bank, de Fed, haar obligatie-opkopen gaat verminderen (‘taperen’) en hoe de markt daarop reageert. Voorlopig lijken beleggers uit te gaan van een zeer gematigde reductie. Maar voorzichtigheid is geboden en we zijn alert op de kansen die eventuele marktbewegingen zullen bieden.

Stijgende trend grondstoffenprijzen nog niet over

Hierboven schreef ik dat de grondstoffenprijzen een stapje terug deden. Dat betekent in mijn ogen niet dat de stijgende trend in de grondstoffenprijzen voorbij is. Grondstoffen bewegen doorgaans in langjarige cycli van zeven tot veertien jaar. Sinds 2020 (of eigenlijk al 2016) zitten grondstoffen weer in een opgaande cyclus. Het wordt naar mijn mening ook interessant wat er tijdens de aankomende klimaattop in Glasgow wordt bereikt en gezegd zal worden. De energietransitie brengt een grote vraag naar grondstoffen met zich mee.

Agenda van vandaag

Wat macro-economische cijfers betreft, krijgen we vanmorgen inkoopmanagersindices uit Frankrijk en Duitsland en vanmiddag uit de VS. Met kwartaalcijfers komen vandaag onder andere Schlumberger, American Express en Air Liquide. Fijn weekeinde alvast!  Groet, Friso

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 22 oktober 2021, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 22 oktober 2021, 8.22 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.