Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Randstad Holding Randstad Holding - Groeitrends zetten door tot boven het niveau van 2019

maandag 25 oktober 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 14.1 5.06 Duurzaam Industriegoederen

Groeitrends zetten door tot boven het niveau van 2019

Zoals verwacht, was de impact van de coronacrisis goed te merken bij de uitzenders, waaronder Randstad. Toch weet Randstad de verwachtingen van analisten steeds te overtreffen. De overheidsbeperkingen raken met name de service-sector, maar de productie-sector blijft zeker niet onaangeraakt. De omzettrends waren voor de pandemie al enkele kwartalen zwak, onder andere dankzij de problemen in de auto-industrie. Inmiddels zien de omzettrends er bemoedigend uit. Randstad blijft marktaandeel veroveren, doordat het sneller herstelt dan concurrenten, en is nu de grootste uitzendonderming ter wereld. Maar wij vinden de risico’s niet opwegen tegen de kansen en zijn dan ook niet enthousiast over de uitzendbranche.

Randstad is de grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is sinds de coronapandemie de grootste uitzendonderneming ter wereld gemeten naar omzet en marktwaarde, met top 3-posities in veel landen. Het concern is actief in ongeveer 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (49% van de omzet) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (23%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (24%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses (4%) ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding wijd verspreid, maar de belangrijkste drie regio's zijn: Noord-Amerika 20%, Frankrijk 15% en Nederland 14%. In 2020 behaalde Randstad een aangepaste nettowinst van €180 mln bij een omzet van €20,7 mld.

Fiscale steun en hoge economische groei drukken werkloosheidpercentages

Stonden de werkloosheidpercentages in Amerika en verschillende Europese landen voor de pandemie nog op historisch lage niveaus, in 2020 is daar een einde aangekomen. Toch is de werkloosheid tijdens de pandemie niet zo hoog opgelopen als eerder werd gedacht. Dit komt doordat overheden met grote fiscale steunpakketten en regelingen zijn gekomen die de werkloosheid kunstmatig laag houden. Deze fiscale steun is echter niet oneindig, al hebben sommige landen inmiddels de steun verlengd, waarvan Duitsland zelfs tot het einde van 2021. De belangrijkste drijfveer voor de uitzendbranche is economische groei, want dat leidt immers tot banengroei. De economische vooruitzichten voor dit jaar zijn zeer fors, na een historische krimp in 2020. Dit heeft geleid tot een sterk herstel van de organische groei bij de uitzenders in de afgelopen kwartalen. Maar het lijkt erop dat het tempo van het herstel nu kan gaan vertragen.

Groeitrends zetten door. Krapte arbeidsmarkt VS neemt langzaam af. Kosten ditmaal zoals verwacht. Ceo stopt in maart 2022

Randstad presenteerde 21 oktober zijn resultaten over het derde kwartaal. Deze waren opnieuw beter dan analisten hadden verwacht, in tegenstelling tot de recent gepubliceerde resultaten van concurrent Manpower. De omzet steeg 21,7% organisch naar €6,3 mld (verwacht: +19,9%; vorig kwartaal: +38%). Dit betekent dat de omzet inmiddels alweer 5% boven het niveau van 2019 zit (2e kwartaal 2021: +3%; 1e kwartaal 2021: -1%). De omzetgroei tegenover het zelfde kwartaal in 2019 was in de drie belangrijkste regio’s (qua inkomsten): Noord-Amerika +5% (2e kwartaal 2021: +1%), Frankrijk -6% (2e kwartaal 2021: -4%) en Nederland +3% (2e kwartaal 2021: +4%). De brutomarge steeg 100 basispunten (bp) naar 19,9% (verwacht: 19,5%, vorig kwartaal: 19,5%), terwijl het management een vlakke ontwikkeling voorspelde. De identieke EBITA steeg 50% naar €298 mln (verwacht: +44%) en de marge steeg 80bp naar 4,7% (verwacht: 4%; vorig kwartaal: 4,3%). Onder de streep steeg de aangepaste winst per aandeel 60%, maar dat was wat minder dan waar analisten op hadden gerekend (+73%). Voor het lopende kwartaal rekent Randstad op een vlakke margeontwikkeling en vergelijkbare kosten voor investeringen in groei. Overigens kondigde de huidige ceo aan per maart 2022 te stoppen na acht jaar in die functie (en in totaal 34 jaar bij Randstad). Zijn vervanger is Sander van ’t Noordende, op dit moment al commissaris van Randstad. Eerder deed hij managementervaring op als global chief executive van de Products Operating Group bij consultancybureau Accenture.

Hoog dividendrendement en vrije kasstroomopbrengst

De organische omzet zit inmiddels ruim boven het niveau van 2019 en verbetert nog steeds ieder kwartaal. Randstad herstelt bovendien (nog steeds) sneller dan concurrenten als Manpower (en waarschijnlijk ook sneller dan Adecco). De positieve groeiontwikkeling zet volgens Randstad door in oktober. Dit wijst op een aanhoudend sterk herstel, met dus een versnelling in Noord-Amerika, maar een kleine vertraging in Frankrijk en Nederland. Bijna alle landen zitten inmiddels boven het niveau van 2019. Randstad lijkt dus niet meer alleen marktaandeel te veroveren in de VS en Frankrijk, maar ook in andere landen. Om deze groei verder te ondersteunen, blijft het uitzendbureau investeren. De operationele kosten vielen fors tegen tijdens de vorige update en dat schrok beleggers toen af. Maar de kosten stegen nu ongeveer als voorspeld (+3%). Randstad ziet duidelijk signalen van looninflatie in zijn regio’s, maar kan die naar eigen zeggen goed doorgeven aan opdrachtgevers. De krapte op de arbeidsmarkt in de VS neemt overigens geleidelijk af, nu de overheidssteun wordt afgebouwd. Dit lijkt ons een positief signaal voor retailers, fabrikanten en transporteurs. Maar op basis van berichten van deze bedrijven zelf, blijven wij terughoudend wat betreft de Amerikaanse arbeidsmarkt. De analistentaxaties voor 2021 gaan waarschijnlijk opnieuw iets omhoog, maar dat zal niet veel zijn. De waardering is de laatste tijd wat gedaald naar 14,3 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden en ligt daarmee zo’n 10% onder de historische gemiddelden van de sector. Maar dit vinden wij niet per se aantrekkelijk, vanwege het vroeg-cyclische karakter van uitzendbureaus en de lage marges. Het getaxeerde dividendrendement staat op 5,1% (tienjaarsgemiddelde: 4,4%, sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 6,4% (tienjaarsgemiddelde: 8,7%, sector: 3,6%).

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Randstad herstelt sneller dan concurrenten van de coronapandemie, waardoor de uitzender marktaandeel kan veroveren.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.
  • Dataprivacy- en beveiligingsrisico's, het aantrekken van geschikt personeel voor opdrachtgevers en het bijhouden van technologische ontwikkelingen in de uitzendbranche zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Randstad aan deze risico's is echter laag en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subindustrie.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
  • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden. Per 1 januari 2020 is bijvoorbeeld de nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht waardoor tijdelijke contracten in Nederland duurder kunnen worden.
  • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 51,86 op Randstad 10,8 5,25 0,00 +36,36 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 46,77 op Randstad 5,5 10,34 0,00 +15,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,7 9,92 0,00 -13,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 66,69 op Randstad 5,7 9,92 0,00 -13,32 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.