Dagbericht beleggen Beleggers trekken zich op aan prima kwartaalcijfers

dinsdag 26 oktober 2021

Het natte herfstweer en de steeds kortere dagen lijken maar weinig vat te krijgen op het beleggerssentiment in Europa. Zorgen over oplopende inflatie en een stijging van het aantal coronabesmettingen worden tot nu toe overstemd door prima kwartaalcijfers van bedrijven. De meeste Europese beurzen begonnen gisteren dan ook voorzichtig positief aan een week waarin we een stortvloed aan kwartaalcijfers te verwerken krijgen. De Stoxx Europe 600-index boekte een winst van 0,1%. De kwartaalcijfers van de bank HSBC (+1,9%) werden in Londen positief ontvangen, gesteund door de aankondiging van een groot aandelen-inkoopprogramma.

Duitse ondernemers iets voorzichtiger

Overigens is niet alles rozengeur en maneschijn. Zo is de Ifo-index, een belangrijke indicator voor het Duitse ondernemersvertrouwen, deze maand gedaald van 98,9 naar 97,7 punten. Dat is lager dan de verwachte 98 punten en het laagste niveau sinds april. Problemen in de toeleveringsketens, oplopende energiekosten en een stijging van het aantal coronabesmettingen maakt Duitse ondernemers een tikkeltje voorzichtiger. Dat past ook in het beeld van een afzwakkende economische groei in de eurozone. 

Hoge olieprijs drukt op winsten en koopkracht

Ondanks dat de groei wat vertraagt, deden vooral cyclische (economisch relatief gevoelige) aandelensectoren zoals basismaterialen (+0,9%) en financiële waarden (+0,5%), het gisteren goed. Olie-gerelateerde aandelen uit de sector energie (+1,3%) profiteerden van de verder oplopende olieprijs. De prijs van een vat ‘West Texas Intermediate’ (WTI)-olie steeg even tot boven de $84, het hoogste niveaus sinds 2014. De hoge olieprijs is gunstig voor de winstgevendheid van olieproducenten, maar werkt wel als een extra belasting voor andere bedrijven en consumenten. Daardoor komen de winsten en het besteedbaar inkomen onder druk. We zien dan ook dat in verschillende sectoren de winstmarges onder druk staan en werknemers hogere lonen eisen ter compensatie van de oplopende inflatie.

Is hoge inflatie echt tijdelijk?

Centrale bankiers lijken op dit moment nog weinig onder de indruk van het toenemende risico op deze zogenoemde 'tweede-ronde-effecten'. Ze hopen dat de inflatie volgend jaar zal afnemen. Kenners weten echter dat hoop niets meer is dan uitgestelde teleurstelling. Op de obligatiemarkt was het redelijk kalm. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 1 basispunt naar -0,11% en de risicopremies op bedrijfsobligaties bleven vrijwel onveranderd. De goudprijs eindigde 0,8% hoger op $1807 per troy ounce. Het edelmetaal wordt door veel beleggers gezien als een goede bescherming tegen inflatie. Wij zien meer in inflatie-gekoppelde obligaties en obligaties met een variabele rente. 

Tesla meer dan $1000 miljard waard

Op Wall Street hadden beleggers er gisteren ook zin in. In aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers van onder andere Facebook, Microsoft, Apple, Alphabet en Amazon, die deze week met de cijfers komen, was het Tesla dat de show stal. De koers van de fabrikant van elektrische auto's schoot met 12,6% omhoog na het bericht dat autoverhuurbedrijf Hertz 100.000 Tesla's heeft besteld. Dat is 10% van de huidige jaarproductie. Best opvallend, omdat Hertz vorig jaar nog faillissementsbescherming aanvroeg. Met een slotkoers van $1024 voor het aandeel Tesla is het bedrijf nu meer dan $1000 miljard waard. Het vermogen van topman Elon Musk nam hierdoor met ruim $36 miljard toe tot bijna $288 miljard. Hij is daarmee veruit de rijkste man op aarde. Nummer twee, Jeff Bezos van Amazon, moet het doen met een schamele $192 miljard. Bizarre bedragen.

Nieuwe recordstand voor S&P 500-index

Mede door de koerswinst van Tesla boekte de S&P 500-index een winst van 0,47% en zette daarmee een nieuwe recordstand op de borden. Duurzame consumentengoederen (+2,11%) was door de stijging van Tesla de best presterende sector, gevolgd door aandelen uit de sector energie (+1,44%). Die laatste sector heeft in onze beleggingsstrategieën een overwogen positie. De Nasdaq sloot gisteren 0,9% hoger en de Dow Jones Industrial-index won 0,18%. Nabeurs kwam Facebook met meevallende cijfers en de aankondiging van een aandelen-inkoopprogramma van $50 miljard. Het aandeel steeg 1,8% in de nabeurshandel. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot onveranderd op 1,63%. Er waren blijkbaar even geen zorgen over de oplopende inflatie. We verwachten dat de rente verder op zal lopen, al is het niet in een rechte lijn. 

Meer problemen in Chinese vastgoedsector

De recordstand voor de S&P 500-index geeft de Japanse beurzen vanmorgen vleugels. Geholpen door een zwakkere wisselkoers van de yen, is de Nikkei-index 1,8% hoger gesloten. Niet overal in Azië is de stemming vanmorgen zo positief. De beurzen op het vasteland van China noteren rond de 0,3% lager. Weer is er een Chinees vastgoedbedrijf dat niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft kunnen voldoen. De onrust rond de Chinese vastgoedsector, en daarmee de groei van de Chinese economie, is nog niet verdwenen. De Hang Seng-index staat in Hongkong op een verlies van 0,7%. De Kospi-index in Seoel stijgt daarentegen 1% en de Australische beurs is met een nipte winst gesloten. De future (termijncontract) op de Nasdaq-index noteert, mede door de positief ontvangen cijfers van Facebook, 0,6% hoger. De future op de S&P 500-index plust 0,3% en wijst dus op een hogere opening van Wall Street vanmiddag. 

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere producentenprijscijfers uit Spanje en huizenmarktcijfers uit de VS. Verder wordt vanmiddag in de VS de consumentenvertrouwensindex van de Conference Board bekendgemaakt. Er wordt een daling van 109,3 naar 108,3 punten verwacht. Een sterkere daling zou een slecht signaal zijn voor de groei van de Amerikaanse economie. Het kwartaalcijferseizoen wordt vandaag vervolgd met cijfers van onder andere UBS, Novartis, UPS, KPN, BE Semiconductor, ASM International, Twitter, AMD, Visa, Microsoft en Alphabet. Een drukke dag voor onze analisten dus. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 26 oktober 2021, 8.21 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.