Dagbericht beleggen Meevallende bedrijfsresultaten niet beloond met hogere koersen

woensdag 27 oktober 2021

166 bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500-index hebben nu cijfers bekendgemaakt. Daarbij valt op dat, gezien de gemiddelde koersreactie van -0,04% na de publicatie van de cijfers, beleggers enigszins teleurgesteld zijn. Of in ieder geval niet positief verrast zijn. 

Wel nieuw ‘all-time high’ voor S&P 500

Natuurlijk zijn er uitschieters in positieve en negatieve zin. Wat ons het meeste opvalt, is dat Amerikaanse IT-bedrijvende de winstverwachtingen van analisten met gemiddeld bijna 20% hebben overtroffen maar daarmee werden 'beloond' met een koersdáling van gemiddeld bijna 2%. Veel positief nieuws zit blijkbaar al in de koersen verwerkt en de vooruitzichten van de ondernemingen zijn dus niet goed genoeg om de koersen hoger te zetten. Toch zagen we gisteren dat de S&P 500-index met een winst van 0,2% een nieuw record neerzette. 

Analisten terughoudend om diverse redenen

Het waren vooral aandelen uit de sector energie (+0,7%), die de belangrijkste aandelenindex ter wereld omhoog trokken, niet de bedrijven die met cijfers naar buiten kwamen. Zo verloor het aandeel Facebook gisteren 3,9% nadat het maandagavond nabeurs prima cijfers bekendmaakte. Beleggers zien weinig reden om enthousiaster te worden. Concluderend, kun je stellen dat in aanloop naar de kwartaalcijfers beleggers nog wel enthousiast zijn maar uiteindelijk teleurgesteld reageren na de bekendmaking van de cijfers. Hier geldt het beursgezegde ’buy the rumor, sell the fact’. In dat licht bekeken, zijn we ook wat voorzichtiger voor de nabije toekomst. We zien dat de winstgroeiverwachtingen door analisten na de kwartaalcijfers namelijk nauwelijks verder naar boven worden bijgesteld en op of rond piekniveaus staan. Verder oplopende energie- en andere ‘inputprijzen’ (zoals personeels- en grondstoffenkosten) plus de zorgen over verder afzwakkende economische groei (door nieuwe lockdowns?) zijn de belangrijkste redenen voor terughoudendheid bij analisten. 

Meevallende economische cijfers VS bieden weinig steun

Die terughoudendheid zagen we gisteren ook terug in de beurshandel op Wall Street. Zoals gezegd, wist de S&P 500-index er met een kleine winst nog wel een nieuw record uit te persen, maar de Nasdaq (+0,06%) en de Down Jones Industrial (+0,04%) kwamen nauwelijks van hun plaats. De onverwachte stijging van de index van het Amerikaanse consumentenvertrouwen (van 109,8 naar 113,8 punten, er was een daling naar 108 verwacht) en een veel sterker dan verwachte stijging van het aantal verkochte nieuwe woningen in september (+14% tegenover +2,2% verwacht) boden weinig steun. 

Angstgraadmeter loopt op: beleggers voorzichtiger

Op de obligatiemarkt daalde de Amerikaans tienjaarsrente met 2 basispunten naar 1,61%. Ook hier dus geen ‘risk-on’-beweging (meer vraag naar risicovollere beleggingen). Eerder het tegenovergestelde. De dollar werd sterker op $1,159 tegenover de euro, ook een signaal dat beleggers liever in veilige havens blijven. De koersbeweeglijkheidsindex VIX, ook wel de angstgraadmeter van de S&P 500 genoemd, steeg met bijna 5% naar 15,98 punten. Ook een teken dat beleggers voorzichtig zijn. We verwachten dat de financiële markten de komende weken wel wat ‘volatieler’ (beweeglijker) kunnen worden. 

AEX op ‘all-time high’

Eerder op de dag waren de meeste Europese beurzen bij lager dan gemiddelde omzetten in de plus gesloten. Goed ontvangen kwartaalcijfers van onder andere UBS, Novartis en Reckitt Benckiser droegen bij aan een positieve stemming. De Stoxx Europe 600 index boekte een winst van 0,8%, om net onder de recordstand van augustus te sluiten. Deze index staat deze maand inmiddels op een winst van meer dan 4%, de beste maand sinds maart. De Amsterdamse AEX-index eindigde met een winst van 0,5% op een nieuwe recordstand. Voor de komende kwartalen verwachten we voor Europese aandelen een gemiddeld sterkere winstgroei dan voor Amerikaanse aandelen. Bovendien is de waardering van Europese aandelen historisch laag ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Mede hierom hanteren we op dit moment een overweging van Europese aandelen tegenover een onderweging van Amerikaanse aandelen in de beleggingsstrategieën voor ING Vermogensbeheer. Op de obligatiemarkt eindigde de Duitse tienjaarsrente onveranderd op -0,12%. Even een pauze na een scherpe stijging, maar een trendomkeer (dus een nieuwe dalingsfase) is naar onze mening niet aanstaande. 

Wij zijn positief over bankensector

Hoger dan verwachte Australische inflatiecijfers stuwen de rentes op kortlopende staatsobligaties vanmorgen flink op. De Australische driejaarsrente schiet bijna 16 basispunten (0,16%) omhoog naar 0,92%. Dat is het hoogste niveau sinds 2019. Beleggers anticiperen hiermee op een verhoging van de beleidsrente door de Australische centrale bank. In reactie wordt de Australische dollar sterker tegenover de Amerikaanse dollar en is de Australische beurs na een volatiele handelsdag vrijwel onveranderd gesloten. Hogere (‘lange’) obligatierente is goed voor financiële instellingen zoals banken, maar niet voor de meeste andere aandelensectoren. Wij zijn positief over de winstgroeiverwachtingen van banken en denken dat die nog niet volledig in de koersen zijn verwerkt. 

Lagere beurzen in China door oplopende spanning met VS?

De stemming op de Aziatische beurzen is vanmorgen negatief. Ondanks een gemiddelde winststijging van 16,3% (jaar op jaar) bij Chinese industriebedrijven staan de beurzen in Shanghai en Shenzhen vanmorgen ongeveer 1% in de min. De Hang Seng-index in Hongkong verliest zelfs 1,6%. Zorgen over oplopende politieke spanningen tussen de VS en China worden als een verklaring gegeven. Dat zal best, maar lijkt me onzin. Gisteren was een telefoongesprek tussen de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, en haar Chinese ambtgenoot nog reden voor optimisme. Het zijn vermoedelijk vooral zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen, nieuwe lockdowns in de Chinese miljoenensteden, zorgen over (geldproblemen van) de vastgoedsector en daarmee zorgen over een dreigende Chinese groeivertraging die aanleiding zijn voor wat terughoudendheid onder beleggers. Als het minder goed gaat in de tweede economie van de wereld, zullen we er allemaal last van krijgen. 

Hogere opening Wall Street te verwachten

De Japanse hoofdindices staan op het moment van schrijven zo’n 0,2% lager en de Kospi-index in Seoel verliest 0,8%. De derdekwartaalcijfers en de nieuwe vooruitzichten van Microsoft (+2%) werden gisteravond nabeurs goed ontvangen. Over de cijfers van Alphabet (-0,9%), het moederbedrijf van onder andere Google, waren beleggers minder enthousiast. De future (het termijncontract) op de Nasdaq-index staat, mede door de positief ontvangen cijfers van Facebook, 0,5% hoger. De futures op de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices wijzen op het moment van schrijven op een licht hogere opening van Wall Street vanmiddag. Maar de Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting iets lager van start gaan.

Agenda van vandaag

Op de agenda voor vandaag staan onder andere cijfers over het Duitse consumentenvertrouwen en over de orders voor duurzame goederen in de VS. Voor die laatste wordt voor september een daling van 1,1% verwacht ten opzichte van augustus. Dat wijst op een groeiafname van de Amerikaanse economie aan het einde van het derde kwartaal. Voor het derde kwartaal verwacht de centrale bank van de regio rond Atlanta een groei van slechts 0,5% (omgerekend naar jaarbasis). In het tweede kwartaal was er nog een plus van 6,7% en in het eerste kwartaal 6,3%. Dat wijst dus op een flinke groeivertraging. Het kwartaalcijferseizoen gaat vandaag verder met cijfers van onder andere Banco Santander, BASF, Puma, Heineken, McDonald's, Bristol-Myers Squibb, Boeing, Coca-Cola, Iberdrola, Deutsche Bank en eBay. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon J. Wiersma, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 27 oktober 2021, 8.29 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.