Auteur

Henry van Heijster
Investment Manager

Dagbericht beleggen ECB-rapport: inflatie valt in loop 2022 terug naar gewenste 2%

vrijdag 12 november 2021

Dat zou een aardige typering kunnen zijn van de gemoedstoestand op de Europese financiële markten gisteren. Nu de meeste bedrijfscijfers over het afgelopen kwartaal bekend en verwerkt zijn, verschuift de aandacht weer naar macro-economie en de politiek. De ontwikkeling van de inflatie, de houding van de centrale bankiers, het verdere verloop van de pandemie en de geopolitieke spanningen zullen waarschijnlijk onderwerpen zijn die de voorpagina's vullen. De breed samengestelde Europese aandelenindex Stoxx Europe 600 bewoog nauwelijks en gaf dus weinig informatie - behalve de schijn van stabiliteit. Na een iets hogere opening bleef hij steken op een plusje van 30 basispunten. 

WaarschuwinEnergieaandelen lager, basismaterialen hogerg voor ECB

Een niveautje lager, op dat van de sectorindices, leek er meer aan de hand. Energieaandelen zakten bijna anderhalf procent in Europa. Een vat ruwe olie werd weer pakweg een dollar goedkoper. Afgaande op de grafiek is er al een aantal weken sprake van een ‘zijwaarts’ prijsverloop, na vele maanden van stijgende prijzen. Daar tegenover wisten aandelen uit de sector basismaterialen flink terrein te winnen. Naast goed ontvangen cijfers van staalproducent ArcelorMittal bood ook een oplopende ijzerertsprijs steun. Dit laatste zou samenhangen met de groeiende hoop dat de vastgoedcrisis in China niet uit de hand gaat lopen.

Verhoging beleidsrente VK minder urgent?

De cijfers over de economische groei in het Verenigd Koninkrijk (VK) die gisteren bekend werden, gaven een gemengd beeld. Het maandcijfer voor september kwam boven de verwachting uit, maar de kwartaal- en jaarcijfers juist iets daaronder. Analisten concluderen dat de groei in het VK wat vertraagt. Het is de vraag of dit de komende maanden nog van invloed zal blijken op de verwachte beleids-renteverhoging door de Britse centrale bank, de Bank of England, in december of januari aanstaande. 

ECB: inflatie valt in loop 2022 terug naar gewenste 2%

De nieuwe editie van het 'Economic Bulletin' van de Europese Centrale Bank (ECB) bevatte geen verrassingen. De wereldeconomie blijft groeien, maar in een lager tempo, onder meer door aanhoudende hiaten in toeleveringsketens. De inflatie in de eurozone blijft naar verwachting nog een tijdje boven de norm, maar zal in de loop van volgend jaar naar het gewenste niveau van 2% terugvallen, wordt verwacht. Het beleid van de ECB blijft voorlopig stimulerend, zij het dat het opkoopprogramma op een iets lager niveau wordt voortgezet.

Disney+ niet overtuigend; Netflix doet het beter bij millennials

Op Wall Street was het beeld niet heel anders dan bij ons. Na de openingsbel verscheen er een kleine plus op de borden. Ook hier zaten de sectorindices basismaterialen, meer specifiek die van de subsector mijnbouwers, in de lift op basis van stijgende metaalprijzen. Opvallende daler was het aandeel Walt Disney. De onlinestreamingdienst van het bij babyboomers populaire mediabedrijf overtuigt vooralsnog niet. Ondertussen doet millennial-icoon Netflix er zijn voordeel mee. De beurswaarde van beide bedrijven ligt inmiddels nagenoeg gelijk op een kleine $300 miljard. De omzet van Disney is met behulp van de ruim tweehonderdduizend medewerkers ongeveer het drievoudige van die van Netflix, met zijn nog geen tienduizend medewerkers. De nettowinst daarentegen ontloopt elkaar echter niet bijster veel. Wie het niet ziet mag het zeggen. De toonaangevende S&P 500-index op een klein plusje. 

Optimisme in China: zijn autoriteiten klaar met teugels aantrekken?

Vanochtend in Azië opnieuw optimisme dat de Chinese overheid wel ongeveer klaar is met allerlei strengere regelgeving. Vooralsnog levert deze hoop hogere koersen op, op de beurzen op het Chinese vasteland. Maar dat gebeurde ook in Hongkong, Tokio en Seoel. De MSCI AC Pacific-index staat driekwart procent in de plus op het moment van schrijven. De futures (termijncontracten) wijzen vanochtend op een iets hogere opening in Europa.

Agenda van vandaag

Op de macro-economische agenda voor vandaag: de nieuwe stand van de index voor de industriële-productiegroei van de eurozone in september. Uit de VS krijgen we een indicatie van het consumentenvertrouwen, zoals het laatst gemeten door de universiteit van Michigan. Bedrijfscijfers verwachten we van onder meer Deutsche Telekom en het inmiddels bij velen bekende AstraZeneca. Alvast een goed weekend! Groet, Henry

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 12 november 2021, 8.04 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Henry van Heijster, Investment Manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 12 november 2021, 8.18 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.