Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev - Beter dan verwachte cijfers, geen interimdividend

woensdag 17 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0974293251 EUR 22.2 1.25 Bewust Dagelijkse consumentengoederen

Beter dan verwachte cijfers, geen interimdividend

Beter dan verwachte cijfers op vrijwel ieder gebied zijn voor de nieuwe ceo een fijn startpunt. Het concern heeft behalve bier ook veel nieuwe dranken en blijft fors investeren ondanks de grote schuld.

Koning van het bier

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) is veruit het grootste bierconcern ter wereld met maar liefst 600 mln hectoliter per jaar en behoort al jaren tot de top 5 van producenten van consumentenproducten. Het bedrijf heeft een productportfolio van bijna 400 wereldwijd en lokaal verkochte dranken. AB Inbev heeft meer dan 30 biermerken die elk meer dan $1 mld aan jaaromzet halen. Behalve bier verkoopt het concern ook frisdrank. De omzet bedroeg in 2020 meer dan $46,9 mld.

Beter dan verwachte cijfers, geen interimdividend

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) heeft de verwachtingen in het derde kwartaal stevig overtroffen, met een mooie volume- en omzetgroei. Ook liet de bierbrouwer zich positiever uit over heel 2021. De volumes stegen in het derde kwartaal met 3,4%, die van de eigen bieren met 2,8%. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een groei van 0,67%. In de eerste negen maanden van het jaar stegen de volumes met respectievelijk 11,9% en 12,1%. De volumes van de overige dranken stegen met 7,8%. De identieke opbrengsten stegen in het derde kwartaal met 7,9%. Daar hadden analisten slechts op 4,4% gerekend. Per hectoliter was sprake van een stijging van 4,3%. In de eerste negen maanden stegen de opbrengsten met 17%. De genormaliseerde EBITDA steeg in het derde kwartaal met 3% en de marge kwam uit op 36,5%. Analisten hadden gemiddeld een daling van de EBITDA met 2,3% opgetekend. De genormaliseerde winst bedroeg $1 mld in het derde kwartaal, een daling vergeleken met de $1,6 mld een jaar eerder. Per aandeel steeg de onderliggende winst van $0,80 naar $0,85, meer dan de verwachte $0,82 van analisten. Het management spreekt van een volume- en opbrengstengroei die groter is dan voor de pandemie. De bierbrouwer verwacht voor het hele jaar een EBITDA-groei tussen 10 en 12% en opbrengsten die sneller zullen stijgen dan de EBITDA “dankzij een gezond evenwicht tussen volume en prijs”. Eerder rekende de brouwer nog op 8 tot 12%. AB InBev gaat geen interimdividend uitkeren.

Waardering hoger dan gemiddeld

AB InBev (€52) noteert rond 20 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Dat is voor het bedrijf een gemiddelde waardering. En met een stevige discount ten opzichte van Heineken. De hoge schuldpositie baart nog steeds zorgen, maar daar blijft het bedrijf hard aan werken. In het verleden heeft AB InBev nooit aanleiding gegeven om daaraan te twijfelen. Het heeft de afgelopen jaren al ongeveer $20 mld afgebouwd, maar ook de winst is flink gedaald. Daardoor is de schuld-winstverhouding hetzelfde gebleven als voor de aflossingen.

Kansen

  • AB InBev is niet alleen de grootste brouwer ter wereld, maar heeft ook een goede geografische mix en sterke marktposities in enkele zeer winstgevende biermarkten zoals de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.
  • Het heeft een betrokken managementteam dat de onderneming heeft omgebouwd van een puur Belgische onderneming tot de grootste bierbrouwer wereldwijd met een sterke concurrentiepositie.

Risico's

  • AB InBev heeft een grote blootstelling aan de opkomende markten in Latijns-Amerika en Afrika. De biermarkten daar zijn nog steeds zeer wisselvallig en de marges zijn er lager dan in westerse landen.
  • Gezien zijn forse schuldpositie van vele tientallen miljarden moet het bedrijf zich richten op het verlagen van die schuld.
  • Structureel afnemende bierconsumptie per persoon in Europa.
  • Vanwege de corona-lockdowns zijn veel horecagelegenheden langere tijd gesloten geweest, waardoor de omzet zwaar onder druk kwam. Een nieuwe besmettingsgolf kan ertoe leiden dat de net weer heropende horeca zijn deuren weer moet sluiten.
  • Het concern scoort in de duurzaamheidsanalyse van ING een Nfi+. Maar AB InBev kent op het gebied van duurzaamheid diverse problemen, zodat de score zou kunnen dalen. Bijvoorbeeld op het vlak van mededinging en doordat het concern het stakingsrecht van medewerkers belemmert.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 47,29 op AB InBev 5,4 10,54 0,00 -7,38 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 46,36 op AB InBev 5,0 11,47 0,00 -7,20 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 66,59 op AB InBev 5,6 10,19 0,00 +8,64 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 66,59 op AB InBev 5,6 10,19 0,00 +8,64 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Anheuser-Busch InBev bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.