De beurs vandaag Ondernemersvertrouwen eurozone trekt aan ● reële rente stijgt ● winstnemingen op techaandelen

woensdag 24 november 2021

De beurs van 24 november 2021 (9.42 uur) Ondernemersvertrouwen in eurozone trekt aan, maar is gemeten voor nieuwe besmettingsgolfKans dat centrale banken sneller geldkraan dichtdraaien; reële rente stijgtHooggewaardeerde techaandelen relatief gevoelig voor stijgende rentes: winstnemingen

De inkoopmanagersindex van de eurozone is gestegen van 54,2 naar 55,8 punten. Analisten hadden gerekend op een daling naar 53 punten. Zowel de deelindex van de dienstensector (van 54,6 naar 56,6 punten) als die van de productiesector (van 58,3 naar 58,6 punten) liet een verbetering zien. In deze cijfers zijn nog niet de gevolgen van de nieuwe 'softe' lockdowns meegenomen. Naar verwachting zal de inkoopmanagersindex volgende maand dan ook weer wat dalen. 

Kans dat centrale banken sneller geldkraan dichtdraaien

Wat opviel, is dat de deelindex van de prijzen verder is gestegen. Dit betekent dat de inflatiedruk in de eurozone verder toeneemt. In reactie stegen de rentes op Europese staatsobligaties dan ook verder. Ook neemt de kans toe dat de centrale banken sneller hun stimuleringsprogramma’s terugschroeven (‘de geldkraan sneller zullen dichtdraaien’). De Duitse tienjaarsrente steeg gisteren met 8 basispunten naar -0,22%, de Italiaanse schoot bijna 11 basispinten omhoog naar +1,06%. En omdat de inflatieverwachting die door de markt is ingeprijsd gelijk bleef, steeg ook de ‘reële rente’ met 8 basispunten naar -2,06%. Dat is de rente, gecorrigeerd voor de inflatie.

Hogere 'reële' rente negatief voor hooggewaardeerde beleggingen

Zoals we hier al vaker schreven, is een hogere reële rente een negatieve factor voor de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën (waaronder aandelen). Dit geldt vooral voor hooggewaardeerde aandelensectoren, zoals veelbelovende tech-bedrijven (-3,4%), waarvan de hoge waardering vooral gebaseerd is op de verwachte toekomstige winsten. Bij een lage rente (‘verdisconteringsvoet’) kan de waardering daarvan hoog zijn. Maar als de rente stijgt, komt die hoge waardering onder druk: dan daalt de som van de toekomstige dividenden, omdat die wordt verdisconteerd tegen een hogere rente. 

Techaandelen ASML en ASMI trekken AEX (-1,6%) omlaag

De koersen van techbedrijven stonden gisteren op de Europese beurzen dan ook flink onder druk na de enorme rally van de afgelopen achttien maanden. De sterk stijgende rente leidde tot een rondje winstnemingen onder de 'hoogvliegers'. Zo trokken onder andere ASML (-5,5%) en ASMI (-6%) de Amsterdamse AEX-index (-1,6%) omlaag. Ook andere aandelensectoren gaven gisteren terrein prijs. 

Winstkansen olieaandelen onvoldoende zichtbaar in koersen

Alleen oliegerelateerde aandelen (+1,0%) boekten winst in reactie op de hogere olieprijs (+3,2%). De aankondiging van president Joe Biden van het vrijgeven van 50 miljoen vaten uit de Amerikaanse strategische reserve werd door de markt als onvoldoende beschouwd om de heersende tekorten op te vangen. Hogere olieprijzen betekent hogere energiekosten en dus weer toenemende inflatiedruk en oplopende rentes. Wij zijn van mening dat de steeds hogere winstgroeiverwachtingen van oliebedrijven op dit moment onvoldoende tot uitdrukking komen in de koersen en hebben aandelen uit de sector energie dan ook op een ‘overweging’ gezet in het beleggingsbeleid voor ING Vermogensbeheer. 

Waardeaandelen (oliebedrijven, banken) hoger op Wall Street

Op Wall Street wist de S&P 500-index (+0,2%) er nog wel een winstje uit te persen, mede door de koerswinsten van oliebedrijven (+3,0%) en financiële waarden (+16%). Vooral banken kunnen profiteren van de stijgende obligatierentes omdat hun ‘rentemarge’ (renteverschil tussen kortlopende en langlopende leningen) dan stijgt. De Nasdaq verloor 0,5% maar de Dow Jones Industrial Average (waarin de aandelenkoersen van banken en oliebedrijven zwaar meetellen) sloot 0,6% hoger. Deze ‘waardeaandelen’ presteren over het algemeen namelijk beter dan groeiaandelen als de rente stijgt. 

We verwachten verdere stijging obligatierentes

Ondanks een tegenvallende nieuwe stand van de Markit-inkoopmanagersindex in de VS steeg de Amerikaanse tienjaarsrente gisteren met 4 basispunten naar 1,67%. Deze inkoopmanagersindex is deze maand gedaald van 57,6 naar 56,5 punten. Bedrijven melden tekorten, problemen in de aanvoerketens en moeite met het vinden van geschikt personeel. De deelindices van de prijzen stegen naar recordhoogte. Dit betekent dat er in de VS, net als in Europa en in de rest van de wereld sprake is van toenemende inflatiedruk. De centrale bankiers hebben de lastige taak om de inflatie te beteugelen maar daarbij de economisch groei niet te sterk af te remmen. Ervaringen uit het verleden geven niet veel vertrouwen: meestal zijn centrale banken te vroeg of te laat met het aanpassen van het beleid. We verwachten dat wereldwijd de obligatierentes verder zullen oplopen. 

Nieuw-Zeeland: minder heftige beleids-renteverhoging dan verwacht

Vanmorgen heeft de centrale bank van Nieuw-Zeeland voor de tweede keer in twee maanden de beleidsrente met een kwart procentpunt verhoogd, waardoor deze nu op 0,75% staat. Dat is een minder agressieve ‘verkrapping’ (maatregel om de geldhoeveelheid in de economie te verkleinen) dan analisten hadden verwacht. In reactie daalt de tienjaarsrente in Nieuw Zeeland met 6 basispunten naar 2,57% en is de Nieuw-Zeelandse dollar iets verzwakt tegenover de Amerikaanse dollar. De beleidsrichting van de centrale banken is inmiddels wel duidelijk: de geldkraan wordt langzaam dichtgedraaid. Dit zal gepaard gaan met toenemende wisselvalligheid (volatiliteit) op de financiële markten. Hou daar rekening mee en laat je niet (mis)leiden door emotie. Na een lange periode van stijgende koersen is het heel normaal en gezond dat er wat gas wordt teruggenomen. Met een bovengemiddelde economische-groeiverwachting voor 2022 zijn we ook best positief voor de aandelenmarkten de komende tijd, maar het rendement op wereldwijde aandelen zal volgend jaar naar verwachting wel wat lager zijn dan de 28% (MSCI AC World-index in euro) van 2021 tot nu toe. 

Beurs van Tokio sluit met verlies (-1,6%)

Nog even naar de Aziatische markten. Ondanks een hogere Japanse inkoopmanagersindex (stijging van 50,7 naar 52,5 punten) is de Nikkei-index in Tokio vanmorgen 1,6% lager gesloten. Zorgen over het dichtdraaien van de geldkraan door de centrale banken bepaalde de stemming. Op de andere beurzen is het beeld gemengd. De Hang Seng-index staat 0,5% hoger in Hongkong en de beurzen op het vasteland van China schommelen rond het slot van gisteren. De Zuid-Koreaanse Kospi-index is 0,1% lager gesloten. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices wijzen op een vlakke tot licht hogere opening vanmiddag op Wall Street. De Europese beurzen zullen vanmorgen naar verwachting hoger van start gaan. 

Beurzen VS morgen dicht vanwege Thanksgiving

Omdat Wall Street morgen gesloten is vanwege de viering van Thanksgiving en er vrijdag slechts een halve dag wordt gehandeld, is de agenda van vandaag vrij vol. Een aantal Amerikaanse macro-economische cijfers wordt namelijk eerder gepubliceerd. Maar eerst krijgen we om 10 uur van onze oosterburen de vertrouwensindex van Duitse ondernemers. Er wordt verwacht dat deze Ifo-index in november is gedaald van 100,1 naar 99 punten. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen (en strengere coronamaatregelen) en de problemen in de aanvoerketens. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen, een tweede schatting van de derde-kwartaalgroeicijfers, cijfers over de orders voor duurzame goederen, inflatiecijfers van oktober, de sentimentindices van de universiteit van Michigan en tenslotte worden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Genoeg ingrediënten voor een interessante beursdag. Fijne dag!  Groet, Simon

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 24 november 2021, 8.31 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.