Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Tesla Motors Tesla Motors - Tesla overtreft verwachtingen, ook exclusief verkoop EV-credits en bitcoinwinst

donderdag 25 november 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US88160R1014 USD 91.4 0 Duurzaam Duurzame consumentengoederen

Tesla overtreft verwachtingen, ook exclusief verkoop EV-credits en bitcoinwinst

Beter dan verwachte winst- en omzetresultaten, ook nog eens kwalitatief goed deze keer. Nu de productie in China goed loopt en ook de fabrieken in Berlijn en Austin (Texas) waarschijnlijk nog dit jaar de eerste auto’s zullen verschepen, ziet het er naar uit dat het concern de beloofde groeiversnelling kan inzetten. Jammer dat de voor dit jaar beloofde lancering van de truck een jaartje opgeschoven wordt, maar dat zullen beleggers hem voor dit jaar wel vergeven. Ook andere fabrikanten hebben problemen door de verstoorde levering van onderdelen – en dus met het maken van auto’s.

Profiel van de elektrische voorloper

Tesla Motors is een Amerikaanse producent van elektrische auto's en elektrische aandrijvingen die deze technieken ook aan andere autobouwers verkoopt. Het bezit een eigen wereldwijd netwerk van verkooppunten om auto’s te verkopen. Verder gaat het bedrijf accu’s voor thuisgebruik leveren die het (in samenwerking met Panasonic) in zijn eigen Gigafactories maakt. Het concern heeft naast de Tesla Model S en de Tesla Model X ook een zeer goed verkochte Tesla Model 3 in productie. Hiernaast is de productie van het de Model Y begonnen. Tesla bouwt in Noord-Amerika en Europa ook een uitgebreid netwerk van snellaadstations onder de naam Superchargers. het concern behaalde over 2020 een omzet van $31,5 mld.

Tesla overtreft verwachtingen, ook exclusief verkoop EV-credits en bitcoinwinst

Tesla heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt, bleek 20 oktober uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. Een verscheidenheid aan uitdagingen, waaronder tekorten aan halfgeleiders en chaos in het vervoer via havens, waren beperkingen om de fabrieken op volle capaciteit te laten draaien. Toch boekte het concern een kwartaalwinst van $1,6 mld, wat neerkomt op een stijging van $331 mln ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, op een recordomzet van $13,76 mld. De consensusverwachting van analisten was een winst van $1,3 mld op een iets hogere omzet van $13,9 mld. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $1,86 tegenover een consensusverwachting van $1,67. Tesla besteedde in het kwartaal $1,82 mld aan kapitaalinvesteringen bij een analistenconsensus van $1,32 mld en wekte een vrije kasstroom op van $1,33 mld, in lijn met de consensus. De brutomarges verrasten eveneens positief: met 26,0% vielen deze hoger uit dan de analistenconsensus van 24,2%. En nog belangrijker, de operationele marge kwam uit op 14%; dat is hoger dan die van de traditionele top 3 van de autowereld. Tesla leverde vorig kwartaal circa 241.300 voertuigen af, een stijging van circa 73% ten opzichte van een jaar eerder. De groei werd geholpen door de stijging van de verkoop van auto's die in China zijn gemaakt. Analisten verwachten dat het aantal leveringen ook in het huidige kwartaal zal stijgen, tot ongeveer 266.000 voertuigen, waarmee het bedrijf in 2021 bijna 900.000 voertuigen zou afleveren. Tesla heeft gezegd het aantal leveringen in 2021 met meer dan 50% te willen verhogen ten opzichte van vorig jaar (meer dan 750.000). In 2020 leverde het concern namelijk zo’n half miljoen voertuigen af.

Waardering

Het is lastig om het bedrijf te vergelijken met de andere autofabrikanten. Waar andere fabrikanten al jaren miljarden winst maken met hun fossiel aangedreven modellen en de daarbij vrijkomende kasstromen kan investeren in het elektrisch maken van het wagenpark heeft Tesla de afgelopen jaren vrijwel nog geen winst van betekenis laten zien. Wel heeft het te maken met dezelfde miljardeninvesteringen die de concurrenten hebben. Met de oplevering van de fabriek in China moeten de kosten per auto verder omlaag kunnen en lijken er betere tijden aan te breken voor het innovatieve autobedrijf. Er lonkt zelfs voor het eerst een winstgevend jaar. Wel is de waardering met 184 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar erg hoog.

Kansen

  • Tesla levert als eerste automerk op een volgeladen accu een bereik van 500 km. Dit is voor veel mensen op dit moment de enige acceptabele afstand voor puur elektrisch rijden.
  • Tesla heeft als enige autofabrikant geen fossiele erfenis, geen grote verliezen dus in de economische crisis en geen te groot personeelsbestand.
  • Doordat het concern in een rap tempo een fabriek heeft kunnen bouwen in China kan het goedkoper auto's maken wat ook de gemiddelde aankooprijs omlaag brengt.

Risico's

  • Het concern zet vol in op elektrisch rijden. Het zou kunnen zijn dat juist een andere technologie, zoals bijvoorbeeld de waterstofcel, de autotechniek van de toekomst gaat worden.
  • Tesla is te afhankelijk van subsidies die de auto’s voor een grotere groep mensen beschikbaar moeten maken. Dit jaar komt er aan de meeste subsidies in de Verenigde Staten een einde, dit zou ook kunnen zorgen voor lagere verkopen.
  • Tesla is herhaaldelijk betrokken geweest bij incidenten in verband met de niet-tijdige levering van zijn auto's, de veiligheid van zijn autopilottechnologie en het anti-vakbondbeleid. Ondanks de betrokkenheid bij controverses, ontbreken toezeggingen over arbeidsrechten en een programma voor productkwaliteit. Bovendien blijven de tweets van Elon Musk een punt van zorg wat betreft corporate governance.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 33,0 op Tesla 1,0 314,27 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 33,0 op Tesla 1,0 314,27 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen