De beurs vandaag Beleggers onzeker ● Fed bouwt mogelijk sneller af ● Inflatie eurozone 4,9%

woensdag 1 december 2021

De beurs van 1 december 2021, 9.40 uur Beleggers zijn onzeker over mogelijke gevolgen omikronvariant; ons advies is rustig blijvenDe Fed gaat mogelijk sneller dan verwacht minder stimuleren in reactie op de hoge inflatiecijfersInflatie eurozone stijgt naar 4,9%; druk op de ECB neemt toe

Onzekerheid over omikron, maar ons groeiscenario blijft intact

Op de beurzen beheersten gisteren de zorgen over de omikronvariant de stemming. De negatieve reactie van beleggers is goed te begrijpen, omdat we niet weten welke gevolgen dit precies gaat hebben. En beleggers hebben een hekel aan onzekerheid. Maar voor die onzekerheid krijg je als belegger ook een risicopremie, die je kunt verdienen door gewoon te blijven zitten en niet in paniek te raken. Hoewel wij geen virologen zijn, en dus ook niet precies kunnen inschatten wat de impact van omikron zal zijn, gaan we er vooralsnog van uit dat we geen strenge lockdowns krijgen. De economische schade kan zo beperkt blijven tot een aantal sectoren, zoals de reis-en vrijetijdssector. Die hebben meestal geen grote vertegenwoordiging (een laag gewicht) op de wereldwijde aandelenbeurzen. We houden vast aan ons scenario van een bovengemiddelde economische groei in 2022. Als je als belegger rustig kunt blijven in deze onzekere tijden, word je naar onze verwachting over twaalf maanden beloond met een aandelenrendement van zo'n 9%. Meer hierover lees je in de ING Beleggingsvisie 2022: leef nu, zorgen voor later.

Fed gaat stimulering mogelijk sneller afbouwen

De kans dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de geldkraan iets sneller dicht zal draaien, is sinds gisteren toegenomen. In de Amerikaanse Senaat vertelde Fed-voorzitter Jerome Powell dat het verstandiger lijkt om het woord 'transitory' (tijdelijk) in het geval van de hoge inflatie te laten vallen. En bij de eerstvolgende beleidsvergadering van de Fed, over twee weken, zullen de leden volgens Powell discussiëren over het mogelijk sneller afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma om de hoge inflatie (6,2% in oktober) te beteugelen. Mogelijk wordt ook eerder dan verwacht de beleidsrente verhoogd. De markt schat een eerst renteverhoging in mei volgend jaar nu in op 50%. Wij verwachten volgend jaar in totaal twee tot drie renteverhogingen door de Fed. Amerikaanse beleggers schrokken waarschijnlijk meer van de uitspraken van Jerome Powell dan dat ze zich zorgen maken over de omikronvariant. Op Wall Street daalden de aandelenkoersen over een brede linie, met hier en daar toch opvallende verschillen. Zo steeg het aandeel Apple ruim 3%, maar verloor Meta (het voormalige Facebook) 4%. De S&P 500-index leverde voor de tweede keer in drie handelsdagen in en sloot 1,9% lager. Daarmee komt het maandverlies uit op -0,83%.

Inflatie eurozone stijgt naar 4,9%

Ook in Europa hebben we te maken met hoge inflatie. De druk op de Europese Centrale Bank (ECB) neemt toe om het obligatie-opkoopprogramma dat na de corona-uitbraak werd opgetuigd, versneld terug te schroeven. Gisteren werd bekend dat de inflatie in de eurozone in november met 4,9% op jaarbasis is gestegen. Dat is meer dan de verwachte +4,5% en de sterkste stijging ooit gemeten (sinds 1997). In oktober bedroeg de geldontwaarding 'slechts' 4,1%. Het zijn niet alleen de prijzen van voedsel en energie die flink zijn gestegen in een jaar tijd. De kerninflatie, waarin de prijsverandering van voedsel en energie niet is meegenomen, bedroeg 2,6%. Ook dat is meer dan de verwachte +2,3% en een flinke stijging ten opzichte van de 2% in oktober. 

Ook op de ECB neemt de druk toe

Volgens ECB-voorzitter Lagarde is de hoge inflatie slechts van tijdelijke aard. Hopelijk heeft ze gisteren goed naar de wijze woorden van haar collega Powell geluisterd. Want hoe langer het 'tijdelijke' duurt, hoe groter de kans is dat de hoge inflatie meer structurele vormen krijgt. Zogenoemde tweede-ronde-effecten, zoals hogere looneisen, zullen niet lang uitblijven. We zien daar nu al vormen van. Nu snappen we ook wel dat centrale banken niet te vroeg willen ingrijpen om de economische groei niet in de kiem te smoren. Ook is de hoge inflatie gunstig omdat de hoge schulden zo minder waard worden. Maar de aanhoudend hoge inflatie bevordert niet de prijsstabiliteit, en dat is waar de ECB voor wordt ingehuurd. We verwachten dan ook dat de ECB en andere centrale banken de geldkraan de komende twaalf maanden langzaam iets zullen dichtdraaien. Dat zal leiden tot hogere volatiliteit (koersbeweeglijkheid) op de financiële markten. 

Reis-gerelateerde aandelen onder druk

Op de Europese beurzen overheersten gisteren vooral de zorgen over de gevolgen van de omikronvariant. De Stoxx Europe 600-index wist een eerder verlies van 1,7% nog te beperken tot 0,9% bij het luiden van de slotbel, maar eindigde daarmee wel op het laagste niveau in bijna zeven weken. Vooral aandelen van luchtvaartmaatschappijen en andere meer economisch gevoelige sectoren lagen onder druk, door de angst voor lockdowns en een tragere groei. De koersen van olie-gerelateerde bedrijven zakten door de lagere olieprijs (-3,9%). Minder vervoer betekent minder vraag naar brandstof, is de gedachte. Door de ‘vlucht naar veilige havens’ daalde de Duitse 10-jaarsrente met 3 basispunten naar -0,35%, waardoor de feitelijke reële rente nu -5,25% bedraagt (-0,35% rente minus 4,9% inflatie). Daar word je als (pensioen)belegger niet vrolijk van. We verwachten dat zowel de Amerikaanse als Duitse 10-jaarsrente eind volgend jaar minsten 50 basispunten hoger staat.

Aziatische beurzen noteren hoger

Ondanks een lager dan verwachte Chinese inkoopmanagersindex van de productiesector van nieuwsdienst Caixin (49,9 tegenover 50,6 verwacht) staan de Chinese aandelenbeurzen vanmorgen in de plus. Sterke Zuid-Koreaanse exportcijfers geven beleggers moed. De Hang Seng-index noteert 0,8% hoger, de beurs van Shanghai is 0,4% hoger gesloten. De Japanse Nikkei-index is eveneens 0,4% hoger gesloten. De Koreaanse Kospi-index boekte een winst van 2,1% in reactie op de sterke exportcijfers. De prijs van een vat olie herstelt zo'n 3% in de vroege handel. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices staan op het moment van schrijven tussen de 0,5% (Dow Jones) en 1,3% (Nasdaq) in de plus en wijzen op een hogere opening van Wall Street vanmiddag.

Agenda van vandaag

Duitse winkelverkoopcijfers van oktoberDefinitieve inkoopmanagersindices van de productiesector van een reeks eurolanden en de eurozone als geheel. Amerikaans banencijfer van loonstrookjesverwerker ADP (525.000 nieuwe banen verwacht)Inkoopmanagersindices van de productiesector (VS)Het Beige Book van de Fed, dat een inschatting geeft van de ontwikkeling van de Amerikaanse economie.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 1 december 2021, 8.31 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.