De beurs vandaag Beweeglijker beurzen verwacht ● olieprijs stijgt ● voorzichtig met China

vrijdag 3 december 2021

De beurs van 3 december 2021, 9.35 uur We verwachten scherpere koersbewegingen, maar laat je als belegger daar niet door leidenDe olieprijs is gestegen, ondanks dat oliekartel OPEC+ aankondigde meer olie te gaan oppompen Wij blijven voorzichtig met Chinese aandelen door zorgen over de vastgoedsector en de aanpak van de techsector door de overheid

Beweeglijker beurzen verwacht

Beleggers houden niet zo van afwisseling, hoe saaier hoe beter. Toch zijn er momenten, zoals afgelopen week, dat bijzondere omstandigheden tot heftige bewegingen (‘volatiliteit’) op de financiële markten leiden. Daar moet je, zeker als beginnend belegger, wel tegen kunnen. En dat valt niet altijd mee. Het onderscheid tussen ruis en echt richtingbepalend nieuws is niet altijd even makkelijk te maken. Vaak zijn koersbewegingen goed te verklaren, soms ook niet. Het is dan verstandig om even afstand te nemen van de koersenschermen en de waan van de dag. We verwachten dat de aandelenbeurzen de komende twaalf maanden volatieler zullen worden. Zorgen over de economische groei, door onder andere corona, maar vooral de koersverandering van centrale banken zal zo nu en dan voor flinke beweging kunnen zorgen. Afgelopen dinsdag bespraken we dit onderwerp ook in het webinar onze Beleggingsvisie voor 2022: leef nu, zorgen voor later.

Olieprijs stijgt ondanks hogere productie OPEC+

Gisteren deden de Europese beurzen weer een flinke stap terug na de winst van woensdag. De onzekerheid over de impact van de omikronvariant beheerste de stemming. De Stoxx Europe 600-index ging 1,15% omlaag. De waarschuwing van Apple, dat verwacht minder iPhones te verkopen, drukte vooral op de Europese technologieaandelen (-3,9%). Zo ging ASML in Amsterdam 5,7% onderuit, wat zwaar op de AEX index (-1,5%) drukte. Andere aandelensectoren deden het veel minder slecht. Europese energieaandelen stegen gisteren 0,5% vanwege de hogere olieprijs (+1,1%). De prijs van het 'zwarte goud' herstelde na de prijsdaling van meer dan 20% in de voorgaande weken, ondanks het bericht dat het oliekartel OPEC+ vanaf januari meer olie gaat oppompen. De aankondiging van 400.000 vaten extra per dag maakte beleggers niet nerveus, omdat de OPEC+ aangaf flexibel te blijven in haar beleid. Wij verwachten dat de prijs van olie verder zal herstellen zodra de grootste angst voor de omikronvariant is afgenomen.

Nog te vroeg voor Chinese aandelen

De meeste Aziatische beurzen trekken zich vanmorgen op aan het hogere slot van Wall Street gisteren. Ondanks tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices van nieuwsdienst Caixin, staan de beurzen op het vasteland van China in de plus. De samengestelde index (productie- en dienstensector gecombineerd) is vorige maand gedaald van 51,5 naar 51,2 punten. De beurs van Shanghai is desalniettemin 0,9% hoger gesloten. Zorgen over strengere regelgeving voor Chinese techbedrijven, waaronder taxidienst Didi, zetten in Hongkong de Hang Seng-index (-0,6%) lager. Onder druk van de Chinese regering gaat Didi zijn Amerikaanse notering na zes maanden alweer beëindigen. Vastgoedaandelen liggen in Hongkong onder druk nadat Kaisa Group (-7%) er niet in is geslaagd om een obligatie te herfinancieren. Hierdoor is de kans op een faillissement toegenomen. Het lijkt nog te vroeg om op dit moment meer in Chinese aandelen te gaan beleggen, ondanks de flinke koersdalingen. 

Agenda van vandaag

Definitieve inkoopmanagersindices van een reeks eurolanden en de eurozone als geheel. Verwachting eurozone: stijging samengestelde (‘composite’) index van 54,2 naar 55,8 punten, conform een eerder schatting.Arbeidsmarktrapport VS van november. Verwachting: 550.000 nieuwe banen, daling werkloosheid van 4,6% naar 4,5% en stijging uurlonen met 5% op jaarbasis.Inkoopmanagersindices VS.

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 3 december 2021, 8.37 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.