De beurs vandaag Aandelenbeurzen stijgen sterk ● maar stemming kan zo weer omslaan ● ‘rustig blijven zitten’ lijkt het beste

woensdag 8 december 2021

De beurs van 8 december 2021, 9.28 uur
  • Aandelenbeurzen stijgen sterk, vooral dankzij tech-aandelen
  • Maar stemming kan zo weer omslaan bij dichtdraaien geldkraan centrale banken
  • ‘Rustig blijven zitten’ lijkt ons beste: we handhaven overweging aandelen, onderweging obligaties 

Kooppaniek op beurzen

Gisteren overheerste een juichstemming onder beleggers. Die volgde op een paar mindere beursdagen, veroorzaakt door zorgen over de omikronvariant en de vrees voor het sneller dan verwacht terugschroeven van stimuleringsprogramma’s (‘dichtdraaien van de geldkraan’) door centrale bankiers. Een directe aanleiding was moeilijk te vinden, maar berichten dat de omikronvariant van het coronavirus mogelijk slechts tot milde klachten zou leiden en de aankondiging van nieuwe stimuleringsmaatregelen in China resulteerden in een soort van kooppaniek op de beurzen. De Stoxx Europe 600-index won 2,5% en de AEX-index was met +3,5% de best presterende Europese index.

Rustig blijven zitten…

Op de obligatiemarkt liepen de rentes echter nauwelijks op. Geen typische ‘risk-on’-beweging dus (verkoopdruk bij ‘veilige’ beleggingen zoals obligaties en vraag naar risicovolle aandelen). Mogelijk is dit een aanwijzing dat de stemming op de aandelenbeurzen ook zo weer kan omslaan. Er lijkt maar weinig nodig om de kudde beleggers de andere kant op te jagen. Leuk voor handelaren, maar als belegger kun je dit beter aan je voorbij laten gaan en gewoon rustig blijven zitten. Dat doen we dan ook in ons Vermogensbeheer. Gisteren hebben we besloten om in de beleggingsstrategieën van ING vast te houden aan de overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties. 

… terwijl we rekening houden met wisselvallige markten

Vooralsnog lijkt er geen wolkje aan de lucht en wordt er vanmorgen op de Aziatische beurzen verder feest gevierd en staan de indices hoger. Op de Chinese beurzen zijn de zorgen over de vastgoedsector, ondanks de betalingsproblemen van grote Chinese vastgoedconcerns, even naar de achtergrond verschoven. Ook dat kan zomaar weer veranderen. We houden daarom de komende weken en maanden rekening met sterke koerswisselvalligheid (hoge ‘volatiliteit’) op de financiële markten. 

Agenda van vandaag

  • sentimentsindices uit Frankrijk 
  • openstaande vacatures in de VS (10,5 miljoen verwacht)

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investment manager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op 8 december 2021, 8.26 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Refinitiv Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koers-winstverhouding, koers-boekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden.Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien.Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel hiervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd,  opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2021 ING Bank N.V., Amsterdam.