Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Volkswagen Volkswagen - Sterke kwartaalcijfers, outlook verhoogd

dinsdag 14 december 2021

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 4.9 5.42 Bewust Duurzame consumentengoederen

Sterke kwartaalcijfers, outlook verhoogd

Volkswagen staat weer op de masterlist. Na de verwijdering van de masterlist in 2019 als gevolg van overtredingen van de Global Compact-regels van de Verenigde Naties, is het sinds deze week weer toegestaan in Volkswagen te beleggen. Uiteraard had de rol van het concern in het dieselschandaal daarmee te maken. De manier waarop het concern deze zaak (financieel) afwikkelt en de versnelde investeringen in de toekomstige, schonere initiatieven op het gebied van elektrisch rijden, hebben ertoe geleid dat het bedrijf inmiddels geen categorie 5-beoordeling van Sustainalytics meer heeft (wat uitsluiting betekent), maar op de thema’s milieu en governance is opgeschoven naar categorie 3. Een andere reden is dat het concern een van de grootste verkopers van auto’s is en kan profiteren van zijn schaalgrootte, nu het versneld gaat opschalen om de grootste verkoper van elektrische auto’s te worden. Het zal niet lang duren om Tesla in te halen. Overigens spelen er nog meerdere lopende zaken op duurzaamheidsgebied (7 in categorie 3 en 1 in categorie 4), waardoor Volkswagen niet duurzaam is.

Duitse autogigant

Volkswagen is de grootste autoproducent in Europa met merken zoals Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda, Seat en uiteraard de modellen onder de Volkswagen-naam, waarbij de focus waarschijnlijk gaat liggen op de modellen ID3, ID4, enzovoort. Het is ook actief in de financiële dienstverlening en in het leasen en verhuren van auto’s. Daarnaast is de groep voor bijna 90% eigenaar van de beursgenoteerde vrachtwagendochter Traton, met daarin de Scania- en MAN-belangen die eerder onder de Volkswagenvleugels zaten. Het concern behaalde in 2020 een omzet van bijna €223 mld.

Met een beetje hulp van Biden

Volkswagen gaat een groter deel van het onderzoeksbudget besteden aan de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Zo wil de Duitse autofabrikant de strijd aangaan met Tesla, dat op dit moment leidend is op dat gebied. Tot 2025 is ongeveer de helft van het onderzoeksbudget van in totaal €150 mld bestemd voor de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. In 2019 had het hier nog een budget van €60 mld voor gepland. Maar de uitverkiezing van Joe Biden maakt dat de ontwikkeling van elektrisch rijden ook in de Verenigde Staten in een stroomversnelling is geraakt. Een deel van het enorme bedrag dat de Amerikaanse president in de economie wil investeren, gaat naar het versnellen van de laadinfrastructuur. De Verenigde Staten zijn een belangrijke markt voor de automaker en het Democratische programma is naar verwachting meer in overeenstemming met de wereldwijde strategie van Volkswagen dan de fossiele droom van Donald Trump. Volkswagen krijgt bovendien hiermee een kans om het gebutste imago na het dieselschandaal wat uit te deuken.

Sterke kwartaalcijfers

Volkswagen rapporteerde op 28 oktober resultaten over het derde kwartaal van 2021 die beter waren dan verwacht. Het bedrijf handhaafde ook de jaarprognose. De omzet over het afgelopen kwartaal kwam uit op €56,93 mld bij een consensusverwachting van €54,03 mld. De aangepaste operationele winst kwam uit op €2,80 mld bij een consensusverwachting van €2,49 mld. De hierop behaalde marge lag op 4,9%; een jaar geleden was dit nog 5,4%. Het concern verwacht dat dit cijfer over heel 2021 zal uitkomen in een bandbreedte van 6-7,5%. Volkswagen verlaagde de verwachting voor het aantal verkochte auto’s dit jaar. Vooral van het eigen Volkswagen-merk worden minder auto’s verkocht, uiteraard door het tekort aan chips.

Waardering

Volkswagen is, na een stijging van bijna 40% dit jaar tot nu toe, op de huidige koers van €184 verhandelbaar tegen bijna 7 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Dat is ongeveer even duur als de Duitse concurrenten. Het dividendrendement is met 2,3% iets lager dan het sectorgemiddelde. Omdat Volkswagen zich gaat richten op elektrische voertuigen, maken we een vergelijking met de trendsetter op dat gebied, Tesla. Die noteert meer dan 150 keer de getaxeerde winst. Volkswagen verkocht vorig jaar 9,5 mln auto’s, maar sleept een grote fossiele geschiedenis met zich mee. Het moet zich omvormen tot een concern dat op technologisch gebied met Tesla kan wedijveren. Maar Tesla zal zijn best moeten doen om zijn verkoopprognose van meer dan 800.000 auto’s in 2021 waar te maken. Tesla heeft het voordeel dat het kan voortborduren op wat het nu al doet en heeft door zijn relatief korte bestaan geen fossiele erfenis. Ook heeft Tesla geen enorme pensioenverplichtingen door het relatief jonge personeelsbestand.

Kansen

  • Volkswagen heeft een sterke productlijn in vrijwel iedere prijsklasse.
  • Het bedrijf benut schaalvoordelen door platforms en componenten te delen tussen zowel merken als modellen.
  • Volkswagen geniet van een goede geografische positionering: het is wereldwijd aanwezig en heeft een grote blootstelling aan groeimarkten, zoals China.
  • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans, hoewel het dieselschandaal een smak geld zal kosten. Het kan daardoor snel schakelen op de markt van elektrische automakers, die voorlopig gekenmerkt wordt door hoge investeringen en lage winsten.

Risico's

  • Volkswagen heeft geen al te beste reputatie op het vlak van deugdelijk bestuur en transparantie. Aandeelhouders stonden in het verleden dikwijls niet erg hoog op het prioriteitenlijstje. De reputatie van het concern als voorloper op technisch gebied heeft een stevige knauw gekregen door het dieselschandaal, waarbij emissievoorschriften bij 11 miljoen dieselvoertuigen wereldwijd werden geschonden.
  • Volkswagen is niet duurzaam en zal dat naar verwachting op korte termijn ook niet worden. Naast het dieselschandaal hebben zich ook andere voorvallen voorgedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidskwesties. Die leiden onder andere tot reputatieschade en hoge (juridische) kosten.
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceert, kan er op termijn voor zorgen dat de omzetgroei van Volkswagen vertraagt.
  • Het bedrijf heeft hoge pensioenverplichtingen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 121,0 op Volkswagen 4,1 3,64 3,65 -0,60 % Koop Sprinter
Sprinter Long 121,0 op Volkswagen 4,1 3,64 3,65 -0,60 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Volkswagen bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.