Auteur

Robert de Jong
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Signify Signify - Forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging

dinsdag 4 januari 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011821392 EUR 10.4 3.99 Duurzaam Industriegoederen

Forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging

Signify is 's werelds grootste verlichtingsbedrijf. Het concern opereerde tot 2016 onder de naam Philips Lighting (een divisie van Philips), maar kreeg daarna een eigen beursnotering en een nieuwe naam. Signify is in maart 2021 gepromoveerd van de AMX naar de AEX. Het concern opereert onder lastige omstandigheden. De verlichtingsmarkt krimpt al jaren en ook dalen de prijzen. Desondanks weet Signify de operationele marges ieder jaar te verhogen. Maar de huidige forse kosteninflatie vormt een grote uitdaging.

Groot in verlichting

Signify is wereldmarktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Het bedient zowel professionele als consumentenmarkten. Signify is een van de meest innovatieve bedrijven in de sector en loopt voorop op het gebied van ‘smart’ (verbonden) verlichting, bijvoorbeeld de Philips Hue-productenserie (draadloos bediende kleurverlichting) en het gebruik van het ‘Internet of Things’ in huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Het management heeft proactief gehandeld als het gaat om de achteruitgang van de conventionele activiteiten. De overname door Signify van het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions in oktober 2019 à €1,3 mld lijkt goed uit te pakken voor het Eindhovense bedrijf. Eerder dat jaar nam Signify ook de Chinese ledfabrikant Klite over, al jarenlang een belangrijke leverancier van Signify. Signify bestaat uit drie divisies: Digital Solutions (50% van de omzet; professionele systemen), Digital Products (35% omzet; led- en woonhuisverlichting) en Conventional Products (15% omzetaandeel; traditionele verlichting). De drie belangrijkste regio’s wat betreft inkomsten zijn: de VS met 31%, China (9%) en Nederland (8%). In 2020 behaalde het concern een aangepaste nettowinst van €455 mln bij een omzet van €6,5 mld.

Van traditionele verlichting naar ledverlichting

De verlichtingssector werd in het afgelopen decennium gekenmerkt door de verschuiving van traditionele verlichting (gloei- en spaarlampen) naar ledverlichting. Grofweg 80% van de omzet komt inmiddels uit de verkoop van ledverlichting en ledsystemen. Signify stelt dat zijn digitale ledtechnologie tot 80% energiezuiniger is in vergelijking met conventionele technologieën. Mede hierdoor scoort het concern goed op ESG-gebied. De prijzen zijn echter ook lager en minder stabiel. Dit zet druk op de marges, die bij Signify onder het sectorgemiddelde liggen. Het management verwacht echter dat de tegenwind waarmee de verlichtingsbranche wordt geconfronteerd door de overgang naar leds de komende jaren zal afnemen. Inmiddels staat de volgende overgang voor de deur: levering van ledonderdelen aan fabrikanten van ledarmaturen, variërend van (saaie) bedrijfsplafondlampen tot prachtige hanglampen.

Tegenvallende resultaten afgestraft op de beurs na zeer sterke outperformance in 2021

Signify presenteerde op 23 juli tegenvallende resultaten over het tweede kwartaal. De identieke omzet steeg met 14,1% naar €1,6 mld (verwacht: +14,4%) en was als volgt opgebouwd: Digital Solutions (DS: professionele systemen) +12,6% tegenover +12,1% verwacht, Digital Products (DP: led- en woonhuisverlichting) +20,4% tegenover +24,6% verwacht en Conventional Products (CP: traditionele verlichting) +4,7% tegenover +3,6% verwacht. De aangepaste EBITA steeg met 32% naar €175 mln (verwacht: €183 mln) en de marge steeg 190 basispunten (bp) naar 10,9% (verwacht: 11,4%). Belangrijkste oorzaken van de tegenvallende cijfers zijn dat prijzen minder werden verhoogd dan verwacht en een negatief valutaeffect. De EBITA-marge viel tegen bij alle drie bedrijfsonderdelen, maar was vooral bij DP opvallend zwak (12% tegen 13,8% verwacht). De aangepaste nettowinst steeg slechts 1,2% naar €82 mln en viel ook tegen bij de analistenverwachting. De vrije kasstroom daalde 34% naar €104 mln (6,5% van de omzet), maar dit kwam door kapitaalinvesteringen en dit resultaat was grofweg zoals verwacht. Signify gaf in Q1’21 een update van zijn jaarprognose en die werd nu simpelweg herhaald: identieke-omzetgroei 3-6% (consensus: +4,7%; was -12,7% in 2020), aangepaste EBITA-marge 11,5-12,5% (consensus: 12,1%; was 10,7% in 2020) en een vrije kasstroom van minimaal 8% van de omzet. De netto schuld gedeeld door de EBITDA is 1,7 (doelstelling 2022: <1,0) en blijft historisch gezien aan de hoge kant als gevolg van de overname van Cooper Lighting Solutions in 2019.

Prijsverhogingen zijn lastig. Uitdagingen weerspiegelt in ondergemiddelde waardering

De zwakte zit dit kwartaal bij de led- en woonhuisverlichting, terwijl dat bedrijfsonderdeel het tijdens de pandemie tot nu toe juist zeer goed had gedaan. De omzet werd in Q2’21 dus gedreven door de professionele markt en conventionele verlichting. Prijzen werden verhoogd in verband met de bekende problemen in de toeleveringsketen, maar dat was dus onvoldoende. Ook Signify voorspelt dat deze problemen aanhouden in de tweede jaarhelft. De ceo ziet bovendien signalen van structurele inflatie, al zullen sommige oorzaken van kosteninflatie (container- en onderdelentekorten) waarschijnlijk wel tijdelijk zijn. De prijszettingskracht (‘pricing power’) van Signify is historisch gezien echter zwak, wat de huidige inflationaire omgeving onaantrekkelijk maakt voor 's werelds grootste verlichtingsbedrijf. De consumentenmarkt draait nog steeds veel beter dan de professionele markt dankzij een sterke vraag naar ‘verbonden’ (smart) verlichting, terwijl de beperkende overheidsmaatregelen de vraag vanuit de professionele markt remmen. De huidige analistentaxaties zijn grofweg in lijn met de managementverwachting en veranderen daarom waarschijnlijk niet veel. Het aandeel had in 2021 tot vandaag een outperformance van >30%, maar de tegenvallende resultaten worden flink afgestraft op de beurs. Het aandeel noteert tegen 12 keer de verwachte winst in de komende 12 maanden. Daarmee is de waardering iets lager dan de historische gemiddelde waardering van de (sub)sector en die van de bredere markt. De waardering, gecorrigeerd voor de verwachte groei (price/earnings-to-growth, de PEG-ratio) is 0,6 (5-jaars gemiddelde: 0,7). Het getaxeerde dividendrendement is 3,5% (5-jaars gemiddelde: 4,7%; sector: 1,8%) en de vrije-kasstroomopbrengst is 12,9% (5-jaars gemiddelde: 14,7%; sector: 3,5%).

Kansen

  • Het management heeft een sterk trackrecord op het gebied van kostenbesparingen en het opwekken van vrije kasstromen.
  • De woonhuisproducten kunnen een sterke bijdrage aan de groei blijven leveren en uiteindelijk een waardevolle winstmotor worden voor de onderneming.
  • De vervangingscyclus voor ledverlichting die de afgelopen jaren is aangeschaft, de afnemende neerwaartse druk van traditionele verlichting en de focus op nieuwe groeimarkten kunnen tot een outperformance leiden.
  • Productkwaliteit en -veiligheid, ethische schendingen (zoals politieke lobby, belangenconflicten of concurrentiebeperkende praktijken) en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Signify aan deze risico's is echter laag en het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

  • Er ligt de uitdaging om het bedrijf te laten groeien. De organische groei is negatief sinds 2017, ook bij de snelgroeiende bedrijfsonderdelen voor leds en ledarmaturen.
  • Bij de overgang naar ledverlichting maken de stabiele prijzen van traditionele verlichting plaats voor lagere en minder stabiele prijzen van ledverlichting.
  • Signify investeert een relatief groot deel van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling, terwijl succes niet altijd gegarandeerd is.
  • Valutarisico’s zijn de eventuele zwakte van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Chinese yuan.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 28,11 op Signify 7,9 4,03 0,00 +7,70 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 25,15 op Signify 4,5 6,99 7,00 +4,30 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Robert de Jong, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.