Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

De beurs vandaag Renteverhoging Zuid-Korea – beleggers bang voor te snelle renteverhoging – Techaandelen onder druk

vrijdag 14 januari 2022

Bank of Korea verhoogt rente voor de derde keer om inflatie te bestrijden. Beleggers vrezen dat snelle renteverhoging de economische groei teveel afremt. Aandelen kunnen hogere rentes hebben, zolang groei bedrijfswinsten op peil blijft

Renteverhoging Zuid-Korea – beleggers bang voor te snelle renteverhoging – Techaandelen onder druk

De beurs van 14 januari 2022, 9.30 uur

- Bank of Korea verhoogt rente voor de derde keer om inflatie te bestrijden

- Beleggers vrezen dat snelle renteverhoging de economische groei teveel afremt

- Aandelen kunnen hogere rentes hebben, zolang groei bedrijfswinsten op peil blijft

Bank of Korea verhoogt rente

De centrale bank van Zuid-Korea heeft vanmorgen de beleidsrente voor de tweede keer op rij verhoogd met 0,25% naar 1,25%, conform de verwachting van analisten. De beleidsrente staat na drie renteverhogingen sinds augustus vorig jaar weer op het niveau van voor de pandemie. Gouverneur Lee verwacht dat de rente nog verder zal worden opgetrokken om de hoge inflatie te bestrijden. De renteverhoging was niet onomstreden, omdat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Korea oploopt, net als de werkloosheid. De Bank of Korea verkiest echter het bestrijden van de hoge inflatie (3,7%) boven het risico van een economische groeivertraging door corona. Dit hebben we eerder in het Verenigd Koninkrijk gezien, waar de Bank of England in december vrij onverwacht de beleidsrente verhoogde. We zullen het dit jaar veel vaker gaan zien bij andere centrale banken: de geldkraan wordt dichtgedraaid. Dat komt voor beleggers niet als een verrassing, want de groei- en inflatieverwachtingen zijn hoog. Maar het tempo waarin de rentes worden verhoogd, maakt beleggers wel wat nerveus.

Blijven bedrijfswinsten op peil?

Een grote groep nieuwe beleggers heeft nog nooit renteverhogingen meegemaakt. Hogere rentes zijn ongunstig voor obligatiebeleggers (omdat de rente en koersen tegengesteld bewegen) maar kunnen door aandelen best verteerd worden, zolang de winstgroei(verwachtingen) van bedrijven niet onder druk komt. Van dat

laatste zien we op dit moment nog weinig, op een enkele uitzondering na. Maar met het kwartaalcijferseizoen voor de deur, neemt de spanning op de aandelenbeurzen zichtbaar toe. Daarnaast is het tempo van de rentestijging belangrijk. Beleggers houden niet van snelle, en vooral niet van onverwachte, veranderingen.

Rotatie van groei- naar waardeaandelen

Met de oplopende rentes zien we niet alleen een toenemende beweeglijkheid op de beurzen, maar ook een rotatie vanuit de hoog gewaardeerde groeiaandelen naar de laag gewaardeerde waarde-aandelen. Van die eerste groep, die vooral geprofiteerd heeft van de historisch lage rentes, zijn de waarderingen door beleggers omhoog gestuwd. Dat is nu aan het veranderen. De meer cyclische waardeaandelen, zoals aandelen uit de sectoren energie en financiële waarden, gedijen veel beter in een omgeving van hoge economische groei, hogere inflatie en rentes dan bijvoorbeeld dure techaandelen. Mits de winsten niet onder druk komen natuurlijk. In het ING Maandbericht beleggen van januari lees je waarom we een voorkeur hebben voor aandelen boven obligaties en voor Europese aandelen boven Amerikaanse.

Aziatische beurzen in het rood

In reactie op de renteverhoging, is de Koreaanse tienjaarsrente met 4 basispunten gestegen naar 2,44% en is de Kospi-index 1,4% lager gesloten. Niet alleen de renteverhoging in Zuid-Korea, maar ook de angst voor snelle rentestappen door de Fed maakt beleggers voorzichtig. Vrijwel alle Aziatische beurzen staan vanmorgen in het rood na de verliezen op Wall Street gisteravond. Chinese handelscijfers van december (hoger dan verwachte export maar lager dan verwachte import) leiden niet tot een verbetering van de negatieve stemming. De Hang Seng-index koerst in Hongkong op het moment van schrijven 0,5% lager. De beurs van Shanghai verliest 0,9%. In Japan stijgt de tienjaarsrente met 2 basispunten naar 0,145% en is de Nikkei-index 1,3% lager gesloten. De Australische beurs is 1,1% lager gesloten. De Amerikaanse 10-jaarsrente noteert op het moment van schrijven 2 basispunten hoger op 1,73%. De weg van de minste weerstand ligt omhoog, al zal dat niet in één rechte lijn gaan maar eerder schoksgewijs. De futures (termijncontracten) op de Amerikaanse aandelenindices noteren op het moment van schrijven iets hoger (+0,2%).

Fed-bestuurders maken Wall Street nerveus

Op Wall Street begonnen beleggers gisteren opgewekt aan de handelsdag, maar de stemming sloeg om nadat een aantal Fed-bestuurders hintte op een snelle verhoging van de beleidsrente, mogelijk met zelfs meer dan vier verhogingen dit jaar. De markt heeft een eerste renteverhoging in maart inmiddels al zo goed als ingeprijsd, maar de agressieve toon van de Fed-bestuurders maakt beleggers nerveus. De kans bestaat dat de centrale bank een beleidsfout zal maken waardoor de economische groei in de VS (te) snel zal vertragen. Obligatierentes daalden iets, door een vlucht naar veilige havens, terwijl de aandelenbeurzen in New York onderuit gingen door de vrees voor hogere rentes op korte termijn. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,70%.

Techaandelen onder druk

Na een herstel in de voorgaande dagen, lagen technologieaandelen gisteren weer stevig onder druk. De vrees voor snelle renteverhogingen door de Fed zette de Nasdaq op een verlies van 2,5%. Vooral bij de 'fantasieaandelen' (met een zeer hoge waardering) zoals Tesla (-6,75%) werd hard op de verkoopknop gedrukt. Concurrent Ford kreeg er overigens 2,25% bij. Tesla is niet meer het enige bedrijf dat prima elektrische auto’s verkoopt. Maar ook op zwaargewichten als Apple (-1,9%) en Microsoft (-4,23%) werd winst genomen. Het kan hard gaan als iedereen tegelijk door dezelfde deur naar buiten wil. De S&P 500-index eindigde met een verlies van 1,4%, de Dow Jones-index sloot 0,5% lager.

Chipfondsen gewild op Damrak

Eerder op de dag was het beeld op de Europese beurzen gemengd. De Stoxx Europe 600-index eindigde met een klein verlies van 0,03%. Europese techbedrijven (+0,17%), waaronder ASML (+2,6%) en BESI (+10,4%), profiteerden van goede cijfers en vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC. Europese bankaandelen (+1%) bleven goed liggen ondanks de iets lagere rentes. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 3 basispunten naar -0,09%. Ook hier geldt dat de weg omhoog (van de rente) niet in één rechte lijn zal gaan.

Agenda van vandaag

- Industriële-productiecijfers uit het VK

- Definitieve inflatiecijfers uit Frankrijk en Spanje

- Groeicijfers uit Duitsland (+2,7% verwacht in 2021)

- Winkelverkoopcijfers uit de VS

- Vertrouwensindices van de universiteit van Michigan (daling verwacht van 70,6 naar 70 punten)

- Kwartaalcijfers van onder andere JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Wells Fargo en Blackrock.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 14 januari 2022, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.