De beurs vandaag Beter kwartaal wereldwijde aandelen (-3,3%) dan obligaties (-4,1%) ● beleggers behoedzaam ● Nasdaq verliest 9,1% in 1e kwartaal

vrijdag 1 april 2022

De beurs van 1 april 2022, 9.10 uur
  • MSCI All Country World Index (total return in euro's) in eerste kwartaal op -3,3% 
  • Bloomberg Global Aggregate Total Return-index (in euro's) op -4,1% in 1e kwartaal
  • Beleggers behoedzaam ondanks daling olieprijs (-5%)

Het winterweer van vandaag staat symbool voor de stemming op de beurzen in het eerste kwartaal van 2022. Met uitzondering van grondstoffen staan vrijwel alle andere beleggingscategorieën dit jaar op verlies. Wereldwijde aandelen boekten volgens de MSCI All Country World Index (total return in euro's) in het eerste kwartaal een verlies van 3,3%. Dat is het eerste negatieve kwartaal sinds het eerste kwartaal van 2020 (-19,6%), toen de de coronapandemie begon. Dat is natuurlijk niet dramatisch. Ook is het resultaat minder slecht dan dat van wereldwijde obligaties (-4,1%) als we daarvoor de Bloomberg Global Aggregate Total Return-index (in euro's) nemen. Zorgen over inflatie en economisch groei wisselden elkaar af in de eerste drie maanden van het jaar en werden versterkt door de oorlog in Oekraïne. Normaal gesproken is april een goede maand voor aandelen. Of dat dit jaar ook zo zal zijn weten we over een tijdje. Vooralsnog zijn we positiever over aandelen dan over obligaties. De inflatie (en daarmee de opwaartse druk op de rente) zal naar verwachting mogelijk verder aantrekken. Dat is ongunstig voor obligaties. 

Beleggers behoedzaam, ondanks daling olieprijs (-5%)

Op de Europese aandelenbeurzen overheersten gisteren de zorgen over de economisch groei. Het bericht dat Rusland vanaf vandaag zijn gasleveringen alleen nog maar in roebels betaald wil zien, werd niet opgevat als een 1 aprilgrap. Je kunt er van vinden wat je wilt maar behalve de symbolische waarde zal dat verder niet zo veel uitmaken. Als het nodig is, kan Poetin de binnenkomende dollars en euro's ook zelf omwisselen voor roebels. Toch was het voor beleggers reden genoeg om het kwartaal af te sluiten met een afwachtende houding. Onder invloed van de 5% lagere olieprijs leverde de Stoxx Europe 600-index 0,9% in en sloot het kwartaal af met een verlies van 6,6%: eveneens het eerste kwartaalverlies sinds het eerste kwartaal van 2020. Daarmee komt er een eind aan de langste reeks positieve kwartaalrendementen van deze brede Europese aandelenindex sinds 1998. Met uitzondering van nutsbedrijven (+0,4%) eindigden alle aandelensectoren in de min.

Duitse tienjaarsrente (0,55%) al 73 basispunten hoger dan eind 2021

Door de lagere olieprijs daalden gisteren ook de rentes op eurostaatsobligaties. Lagere energieprijzen drukken immers de inflatie. Maar de rentedaling van gisteren is vermoedelijk eerder een correctie op de scherpe rentestijging in de voorgaande dagen en de herschikking van de obligatieportefeuilles van grote obligatiebeleggers aan het einde van de maand, dan dat dit het begin is van een trendomkeer. De Duitse tienjaarsrente daalde met 10 basispunten naar 0,55%, dat is 73 basispunten hoger dan eind 2021. De euro werd iets zwakker op $1,108 en is dit jaar per saldo 2,5% verzwakt. Goed voor de waarde in euro’s van de Amerikaanse beleggingen in onze Vermogensbeheer-strategieën. 

Stemming op Wall Street bedrukt

Ook op Wall Street was de stemming op de laatste dag van het kwartaal negatief. Die stemming werd vooral bepaald door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen in februari (+0,2% tegenover +0,5% verwacht), over de (hoge) inflatie (+6,4% op jaarbasis, zoals verwacht) en de zorgen over de snelheid waarmee de centrale bank ‘de geldkraan dicht zal draaien’ (minder gaat stimuleren door de beleidsrente te verhogen). Een veel sterker dan verwachte stijging van de inkoopmanagersindex van de regio Chicago (62,9 tegenover 57 verwacht) gaf weinig steun. De S&P 500-index ging 1,6% lager de dag uit en sloot het kwartaal af met een verlies van bijna 5%. De Nasdaq, de Amerikaanse index met daarin vrij veel techaandelen, kwam op -9,1% in de eerst drie maanden na de daling van 1,5% van gisteren. De Dow Jones Industrial (met veel ‘oude economie’-aandelen) verloor gisteren ook 1,5% maar deed het in het eerste kwartaal (-4,6%) nog het minst slecht van de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices. 

‘Inverse rente’ geen reden voor paniek

Op de Amerikaanse obligatiemarkt waren de uitslagen gisteren veel minder groot dan op de Europese. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 1 basispuntje naar 2,34%; de tweejaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,33%. Ik zie de doemverhalen over een ‘inverse rentecurve’ (tienjaarsrente lager dan de tweejaarsrente) alweer komen… Even voor de duidelijkheid: de gemiddelde tijd tussen een inverse rentecurve en een recessie in de VS is gemiddeld iets minder dan 16 maanden. In de tussenliggende periode doen vrijwel alle beleggingscategorieën het prima. Rendementen behaald in het verleden… vul zelf maar in, maar toch. Naar onze mening is er vooralsnog geen reden om in paniek te raken. Pas als het verschil tussen de driemaandsrente en de tienjaarsrente negatief wordt (nu +185 basispunten), dan wordt het tijd om voorzichtiger te worden. 

Agenda van vandaag

  • (definitieve) inkoopmanagersindices van veel eurolanden en van de eurozone als geheel 
  • inflatiecijfers uit de eurozone 
  • arbeidsmarktrapport VS van maart (verwacht: 490.000 nieuwe banen, daling werkloosheid van 3,8% naar 3,7% en uurlonen +5,5% op jaarbasis) 
  • inkoopmanagersindices productiesector VS

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.