De beurs vandaag Vooral rentegevoelige aandelen lager ● gaat de Fed de inflatie feller te lijf? ● dilemma: centrale banken moeten recessie vermijden

donderdag 7 april 2022

De beurs van 7 april 2022, 8.50 uur
  • Wereldwijd dalen de aandelenkoersen onder invloed van de oplopende rentes 
  • De Fed-notulen tonen aan dat sommige bestuurders inflatie agressiever willen bestrijden
  • Dilemma voor centrale banken: inflatie afremmen zonder economie in recessie te duwen

De belangrijkste Europese beursindices verloren woensdag rond de 2,5 %. Aandelen van bedrijven uit de sector duurzame consumptiegoederen en technologieaandelen leden de grootste verliezen. Deze relatief rentegevoelige sectoren hadden last van de verder stijgende rentes. De Duitse tienjaarsrente steeg 4 basispunten en staat inmiddels op 0,65%. Dat is het hoogste punt sinds mei 2018, bijna vier jaar geleden. En dan te bedenken dat deze rente bij de start van 2022 nog ruim onder nul stond. 

Energieaandelen profiteren van dure olie

De energiesector was de enige sector die er, dankzij een hogere olieprijs, een klein plusje uit wist te slepen. Wat Europese economische cijfers betreft: de fabrieksorders in Duitsland in februari zijn veel sterker gedaald meer dan verwacht. Dat is een teken dat de huidige aanbodbeperkingen (onderdelenschaarste), de verhoogde energiekosten en de oorlog in Oekraïne de Duitse economie beginnen af te remmen.

Fed moet inflatie bestrijden…

In de VS ging het niet veel beter op de aandelenmarkten. De Nasdaq-index, met daarin veel (rentegevoelige) techbedrijven, daalde ruim 2% door angst voor verder stijgende rentes. De wat breder samengestelde Dow Jones Industrial-index met daarin relatief meer aandelen van ‘oude economie’-bedrijven, hield de schade beperkt tot een verlies van nog geen half procent. De gezondheidszorgsector, die als defensief (dus relatief stabiel bij economische teruggang) wordt gezien, boekte flinke plussen en bood enige compensatie. De renteangst onder beleggers kwam niet uit de lucht vallen. Uit de notulen van gisteren van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank bleek dat er binnen het beleidscomité van de ‘Fed’ al veel stemmen waren opgegaan om de rente afgelopen keer niet met de uiteindelijke kwart procent te verhogen maar meteen met een half procentpunt. 

… maar ook economische groei beschermen

Daarnaast overweegt de Fed het enorme obligatiebezit dat ze de afgelopen jaren heeft opgebouwd (maandelijks kocht zij voor $95 miljard aan obligaties op) versneld weg te werken. Dat zou extra opwaartse druk op de rente geven. De vraag die beleggers bezighoudt, is of het de Fed lukt om - door de financiële condities te matigen - de inflatie te beteugelen zonder de economie in een recessie te duwen. Een terechte vraag, want het evenwicht is wankel en de resultaten van centralebankbeleid hebben meestal een lange doorlooptijd, zodat je niet precies weet hoe groot de effecten zullen zijn. Daarnaast spelen er ook nog allerlei externe invloeden. De olieprijs in de VS viel wat terug tot rond de $100 per vat. Ondanks tekorten en de boycot van Russisch steenkool was er iets van ontspanning op de oliemarkt omdat het Internationale Energie Agentschap (IEA) beloofde een stuk van zijn noodvoorraden beschikbaar te stellen.

Agenda van vandaag

  • detailhandelsverkopen VS (+5% verwacht)
  • industriële productie Duitsland in februari is op verwachte +0,2% op maandbasis uitgekomen 

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.