De beurs vandaag Stagflatievrees is overdreven ● sentiment extreem negatief ● teveel renteverhoging ingeprijsd?

dinsdag 10 mei 2022

De beurs van 10 mei 2022, 9.20 uur
  • Vrees voor stagflatie overdreven zolang arbeidsmarkt zo krap blijft
  • Beleggerssentiment is extreem negatief: kansen voor beleggers met lange horizon
  • Obligatierentes dalen: beleggers hebben wellicht teveel renteverhogingen ‘ingeprijsd’

Angst voor van alles en nog wat beheerste gisteren de stemming op de Europese beurzen. Zorgen over hoge inflatie, oplopende rentes en afnemende economische groei bepaalden, net als vorige week, het sentiment. Dat de inflatie hoog is weten we al een tijdje en dat die voorlopig ook hoog zal blijven, is ook voor niemand een verrassing. De vraag is alleen hoe snel en hoe hard centrale banken op de rem gaan trappen. Daardoor is er namelijk een risico dat het (te) snel dichtdraaien van de geldkraan de economie in een recessie zal duwen. 

Markten doen werk van centrale bank

Het goede nieuws is dat de markten de financiële condities, waaronder de rentes, de risicopremies op bedrijfsobligaties en de volatiliteit, al flink hebben ‘verkrapt’, oftewel minder gunstig hebben gemaakt. Daarmee hebben ze als het ware het werk van de centrale banken al voor een belangrijk deel gedaan. En inmiddels hebben de markten al een reeks renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank (Fed), maar ook door de Europese centrale bank (ECB) ingeprijsd. De kans bestaat nu dat centrale banken helemaal niet zo hard meer hoeven in te grijpen als wordt gevreesd. 

Vrees voor stagflatie overdreven

Verder daalde gisteren de olieprijs met 6% na berichten dat Europa de ban op Russische olie, waaronder het vervoeren ervan, zou willen versoepelen. Daarmee rijst meteen de vraag of de daling van de olieprijs het gevolg is van angst voor een recessie (en dus minder vraag naar olie) of juist een reden kan zijn dat de inflatiedruk afneemt. In dat laatste geval zou de kans toenemen dat de ECB minder snel de geldkraan hoeft dicht te draaien. De tijd zal het leren. Wat we wel weten, is dat markten veel vaker recessies hebben voorspeld dan dat er daadwerkelijk zijn geweest. En zolang ik in de winkelstraten nog heel veel briefjes zie hangen met ‘personeel gezocht’ (en niet alleen in Nederland), lijken de verhalen over stagflatie – een combinatie van stagnerende groei en hoge inflatie – overtrokken.  

Sentiment is extreem negatief

De index van het beleggerssentiment in de eurozone is deze maand verder gedaald naar het laagste niveau sinds 2008. Dat is begrijpelijk, maar het is vooral een 'achteruitkijkspiegel'. De index heeft geen enkele voorspellende waarde, tenzij je hem bij extreme uitslagen als contra-indicator gebruikt. Wat opvalt, is dat ook veel andere sentimentindicatoren op dit moment extreem negatief zijn. Voor beleggers met een wat langere horizon biedt dit misschien weer kansen. Daar hadden beleggers gisteren geen boodschap aan. 

Obligatierentes lopen terug

De obligatierentes liepen in eerste instantie verder op, wat vooral de koersen van hooggewaardeerde beleggingscategorieën en aandelensectoren onder druk zette. Als geld niet meer gratis is, is er geen plaats meer voor 'fantasiebeleggingen' zoals SPAC's, cryptomunten, meme stocks en verlieslatende innovatiebedrijven. Wat dat betreft is de 'normalisering' die we nu zien een verademing. En ik ben bang dat er hier en daar nog wel wat lucht uit de koersen zal ontsnappen. Richting het einde van de handelsdag daalden de rentes op staatsobligaties met zowel korte als lange looptijden. Niet alleen vanwege een ‘risk-off’-beweging, maar misschien ook vanwege het besef dat de markt het aantal renteverhogingen door centrale banken heeft overdreven. De Duitse tienjaarsrente daalde met 4 basispunten naar 1,10% en de Amerikaanse tienjaarsrente zakte 9 basispunten naar 3,03%. De Amerikaanse tweejaarsrente daalde zelfs met 14 basispunten naar 2,59%. Dat betekent dat beleggers inderdaad het aantal renteverhogingen door de Fed iets lager inschatten. Aan het einde van een beweeglijke dag sloot de Stoxx Europe 600-index met een verlies van 2,9% op het laagste niveau in twee maanden. Europese techaandelen sloten op het laagste niveau sinds november 2020.

Angst overheerst op Wall Street

Bij gebrek aan richtinggevend macro-economisch nieuws dompelden Amerikaanse beleggers zich ook onder in de malaise. Angst voor een aanstaande recessie overheerste gisteren ook op Wall Street, terwijl de onderliggende fundamenten, waaronder de arbeids- en huizenmarkt, die signalen nog helemaal niet afgeven. Het is vooral de herwaardering van aandelen, door de oplopende rentes, die de markt stuurt. Want als er echt recessieangst zou zijn, zouden de rentes niet oplopen maar juist sterk dalen. En zouden beleggers willen schuilen in groeiaandelen. Van dat laatste was gisteren zeker geen sprake. De technologie-gedreven Nasdaq-index dook 4,3% omlaag. De S&P 500-index verloor 3,2% en de Dow Jones-index leverde 2% in. Een economische groeivertraging en hogere rentes hoeven helemaal niet dramatisch uit te pakken voor beleggers. Je moet alleen wat selectiever zijn in de keuzes die je maakt. In alle hectiek steeg de VIX-index, de ‘angstgraadmeter’ van Wall Street, met 15% naar 34,75 punten. Redelijk wat beurzen staan inmiddels in 'oversold' terrein. Dat we op korte termijn wat herstel gaan zien zou me niet verbazen, maar dat betekent niet dat we weer in een rechte lijn omhoog gaan.

Agenda

  • Nederlandse inflatiecijfers van april 
  • Vertrouwensindex van Duitse beleggers (ZEW-index)
  • Vertrouwensindex van het midden- en kleinbedrijf in de VS (NFIB)
  • Kwartaalcijfers van onder andere Endesa, Bayer, Munich Re, Occidental Petroleum en Electronic Arts.

Lees ook

Goed om te weten

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de risico's van beleggen.

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.