Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Shell Shell - Lage waardering, sterke vrije kasstroom, redelijk dividendrendement

maandag 16 mei 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BP6MXD84 EUR 6.1 3.3 Bewust Energie

Lage waardering, sterke vrije kasstroom, redelijk dividendrendement

Shell heeft een relatief laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs, een sterke vrije kasstroom en een dividendrendement van 3,5%. Het bedrijf heeft goed ingespeeld op de moeilijke omstandigheden in de sector in 2020 met een dividendverlaging en andere kostenbesparingen. De koers-winstverhouding voor 2022 komt uit op 6. Dit is lager dan bij Exxon en Chevron. Het concern profiteert fors van de hogere olie- en gasprijzen en kan daardoor meer kapitaal uitkeren aan aandeelhouders.

Shell: een van de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen

Shell behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (dus ook raffinerende) olie- en gasmaatschappijen ter wereld. Het is een grote speler op het gebied van vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). Shell heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) en produceert 3,4 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Het bedrijf boekte een omzet van $262 mld in 2021 waarmee het een winst van $22,3 mld realiseerde.

Sterkere focus op rendabele investeringen, kostenbesparingen, strategie terugdringen broeikasgassen sterk

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Zij richten zich vooral op rendabele investeringen en voeren kostenbesparingen door, zo ook Shell. De portefeuille met nieuwe projecten van Shell is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan in het jaar 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Dit illustreert hoe goed de focus op de meest winstgevende projecten heeft uitgepakt bij Shell. Het concern heeft in 2020 een dividendverlaging aangekondigd, maar ook minder investeringen. Het aandelen-inkoopprogramma is toen stopgezet en het concern voert operationele kostenbesparingen door. Het concern profiteert op dit moment fors van de hogere olie- en gasprijzen en kan daardoor meer kapitaal uitkeren aan aandeelhouders. Ook wordt er weer meer geinvesteerd. De strategie voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vinden wij sterk. Shell is een grote speler in LNG (vloeibaar aardgas). Gas is minder uitstoot-intensief dan andere olieproducten. De verwachting is dat de productie van gas de komende jaren gaat toenemen ten koste van de productie van olie. Daarnaast produceert het concern biobrandstoffen, wat ook minder uitstoot-intensief is. De komende jaren gaat het concern ook meer investeren in ‘renewables’ zoals wind- en zonne-energie. De investeringen hiervoor staan in 2020 nog op $1-2 mld maar in de periode 2021-2025 is dat $2-$3 mld. Laadpalen voor elektrische auto’s is een ander voorbeeld van duurzame energie waarin Shell investeert. Ook heeft Shell in 2017 afscheid genomen van de teerzanden in Canada die meer uitstoot-intensief zijn. Daarnaast geeft het concern aan dat het bossen kan gaan aanleggen om op deze manier de uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Shell heeft een belang in het Quest-project dat broeikasgassen opslaat. De komende jaren wil het concern de uitstoot van broeikasgassen dan ook gaan terugdringen.

Beter dan verwacht kwartaal. Sterke kasstroom maakt verhoging kapitaaluitkering aan aandeelhouder mogelijk

De resultaten van Shell over het eerste kwartaal van 2022 waren beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Het olieconcern rapporteerde een omzet van $84,2 mld, een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op $1,27, eveneens een forse stijging en hoger dan de consensusverwachting van analisten. De upstream-divisie (exploratie en productie) profiteerde van hogere olieprijzen, al lagen de geproduceerde volumes onder druk. Op zowel kwartaal- als jaarbasis steeg het aangepaste resultaat fors. De divisie Integrated Gas profiteerde van hogere olie- en gasprijzen. De handelsresultaten lagen in lijn met die van het vierde kwartaal van 2021. Ook hier steeg het resultaat op zowel kwartaal- als jaarbasis fors. Het aangepaste resultaat van de divisie Chemical Products (raffinage en chemie) was eveneens flink hoger dan een jaar eerder, net als ten opzichte van het vierde kwartaal. Deze divisie heeft wel last van hogere operationele kosten, maar profiteerde van hogere raffinagemarges en goede handelsresultaten. De bezettingsgraad van de raffinaderijen kwam uit op 71%, wat een verbetering is ten opzichte van het vierde kwartaal (68%). De bezettingsgraad van de chemiedivisie kwam uit op 78% (75% in Q4’21). Dat er minder onderhouds- en herstelwerkzaamheden nodig waren, beïnvloedde de resultaten positief. De operationele kasstroom kwam in het eerste kwartaal uit op $14,8 mld. Daartegenover staan $5 mld aan investeringen, $2 mld aan dividenduitkeringen en $3,5 mld aan aandeleninkopen. Op de balans staat nu een kaspositie van $38,4 mld (was $31 mld in Q1). De verhouding tussen netto schuld en eigen vermogen is 27% (was 43% Q1). Shell dacht aanvankelijk $25 mld te investeren in 2020, paste dit later aan naar $19 mld en uiteindelijk blijkt er maar $18 mld geïnvesteerd te zijn in 2020. In 2022 verwacht Shell uit te komen op $23-27 mld. Het concern blijft dus goed op de kosten letten. De netto schuld was $48,5 mld dit was $52,6 mld aan het eind van het vierde kwartaal (was $57,5 mld in Q3, $65,7 mld in Q2 en $71,3 mld in Q1). Al eerder liet Shell weten dat zodra de nettoschuld zou zijn verlaagd naar $65 mld, het concern 20-30% van de operationele kasstroom aan zijn aandeelhouders zou uitkeren via dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Nu wordt dit percentage verhoogd naar meer dan 30%. In de eerste helft van 2022 wil Shell $8,5 mld aan eigen aandelen inkopen, waarvan $5,5 mld vrijkomt uit het afstoten van de bezittingen in het Permian Basin, een olieveld in het zuidwesten van de VS. Het dividend is met 4% verhoogd naar $0,25.

Sterke vrije kasstroom, lage waardering

Beter dan verwachte resultaten van Shell, voornamelijk dankzij de downstream-divisie Chemical Products. Het bedrijf heeft wederom zijn schuldpositie weten te verlagen en wil meer kapitaal uitkeren aan zijn aandeelhouders. Meer informatie volgt bij de tweedekwartaalcijfers, maar de verwachting is dat dit gebeurt via de verhoging van het budget voor de inkoop van eigen aandelen. De waardering van Shell is, net zoals die van BP en Total, nog steeds aan de lage kant: 6 keer de verwachte winst in 2022. De grote Amerikaanse branchegenoten (‘oil majors’) hebben een fors hogere waardering: 9 voor Exxon en 11 voor Chevron. Zij hebben al lange tijd een premie op de waardering ten opzichte van de Europese majors. De verwachtingen voor de vrije kasstroom van Shell in 2022 zijn hoger dan het gemiddelde van de Europese majors en het Amerikaanse Chevron. Shell profiteert fors van de hogere olie- en gasprijzen en heeft nu een zeer sterke vrije kasstroom: de hoogste in vele jaren.

Kansen

  • Door een combinatie van investeringen in wind- en zonne-energie, maar ook groei van LNG, kan het concern de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
  • Shell is een van de grootste spelers op het gebied van LNG. Het kan daar fors van profiteren als de verwachte sterke groei van de vraag naar gas de komende jaren inderdaad plaatsvindt.
  • Shell heeft een laag break-evenpoint ten opzichte van de olieprijs: voor 2022 is de verwachting dat die rond de $50 ligt.

Risico's

  • Shell heeft een hoog ESG-risico. Een voorbeeld hiervan is vervuiling van het milieu door het oppompen van olie en gas.
  • Een olieprijs die gedurende lange tijd op een laag niveau staat ($20), heeft een negatieve invloed op de resultaten. Het concern kan dan besluiten om geen dividend meer uit te keren.
  • Er ligt een grote druk op de oliemaatschappijen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daardoor hebben verschillende oil majors al aangekondigd meer te gaan investeren in hernieuwbare energie. Dit kan leiden tot investeringen waarvoor teveel betaald wordt, waarop later moet worden afgeboekt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 22,14 op Shell 9,7 2,52 0,00 -15,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 21,2 op Shell 5,1 4,79 0,00 -8,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 28,88 op Shell 5,2 4,69 0,00 +10,47 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 28,88 op Shell 5,2 4,69 0,00 +10,47 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.