Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Fundamentele Analyse: Vodafone Group Vodafone Group - Goede trends in het VK, Duitsland wat zwakker

maandag 25 juli 2022

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB00BH4HKS39 GBp 13.8 6.17 Duurzaam Communicatiediensten

Goede trends in het VK, Duitsland wat zwakker

De afgelopen jaren heeft Vodafone zijn positie als communicatiebedrijf versterkt door naast mobiele telefonie ook internet- en televisienetwerken over te nemen. Het concern heeft nu meer dan 500 miljoen klanten in 25 landen en is daarmee een van de grooste aanbieders van mobile telefonie wereldwijd. Vodafone de portefeuille met zendmasten naar de beurs gebracht waardoor de waarde van deze activa beter zichtbaar is geworden. Ook heeft het concern nu meer kapitaal beschikbaar om te investeren in verdere groei op basis van een gezonde financiële positie. De joint venture tussen O2 (Telefonica) en Virgin Media (Liberty Global) is een minder gunstige ontwikkeling voor Vodafone. Hierdoor is namelijk een sterke tweede speler ontstaan op de Britse markt (na BT Group). Vodafone kan dus meer concurrentie verwachten in deze markt. In Italië en Spanje is de concurrentie ook sterk, wat nog al eens tot tegenvallende resulaten leidt. De schaal van Vodafone en het sterke aanbod van gebundelde diensten vormen echter een solide basis om de concurrentie het hoofd te bieden.

Internationale telecomaanbieder

Het Britse Vodafone levert mobiele en vaste telefonie, televisie en internet aan klanten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij een omzet van €45,6 mld boekte het bedrijf in het boekjaar april 2021 tot en met maart 2022 een aangepaste nettowinst van €4,45 mld. De omzet wordt gegenereerd in Duitsland (~29%), het Verenigd Koninkrijk (15%), Italië (11%), Spanje (9%), Zuid-Afrika (13%), overig Europa (12%), de rest van de wereld (8%) en zendmasten (3%).

Omzetcijfers globaal in lijn, abonneetrends gemengd. Hogere prijzen in het VK dankzij inflatie

De omzetcijfers over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2022/23 lagen globaal in lijn met de consensusverwachting van analisten. De identieke-omzetgroei steeg met 2,5% jaar op jaar (joj), een versnelling ten opzichte van de +2,0% joj in het voorgaande kwartaal en fractioneel boven de consensusverwachting van +2,3% joj. De meevallende omzetgroei was te danken aan de activiteiten in Turkije (+36% joj) en Egypte (+19% joj), maar dat kwam vooral door de hoge inflatie in deze landen. In Europa steeg de identieke omzet met 0,5% joj, in lijn met de consensus. Binnen Europa lieten Duitsland, Italië en Spanje een omzetkrimp zien, wat werd gecompenseerd door een hoger dan verwachte groei in het Verenigd Koninkrijk (VK). De activiteiten in het VK profiteerden vooral van prijsverhogingen bij bestaande klanten, ingegeven door de stijgende inflatie. Ondanks de hogere prijzen daalde het percentage klanten dat opzegde in het VK, een opvallende en positieve ontwikkeling. Duitsland is nog steeds verreweg de belangrijkste markt voor Vodafone en juist hier was sprake van een omzetkrimp van -0,5% tegenover een stijging van +0,8% in het voorgaande kwartaal. De abonneetrends lieten een gemengd beeld zien. Het aantal mobiele abonnees steeg in Europa met +215.000, een flinke stijging ten opzichte de +127.000 in hetzelfde kwartaal vorig jaar en slechts +8000 in het vorige kwartaal. Deze groei werd voor een groot deel gedragen door Roemenië, Tsjechië en Griekenland. Het netto aantal nieuwe breedbandklanten daalde in Europa juist met 72.000, een versnelling ten opzichte van de -61.000 in het voorgaande kwartaal. De prognoses voor het hele boekjaar bleven ongewijzigd. Vodafone rekent op een EBITDA van €15,0-15,5 mld, een vrije kasstroom van ongeveer €5,3 mld en kapitaalinvesteringen van circa €8 mld.

Waardering grofweg in lijn

Weinig spectaculaire cijfers, en zonder al te veel verrassingen. Dat de hogere inflatie in het VK zorgt voor hogere prijzen terwijl het percentage klanten dat opzegt niet stijgt, is een positieve ontwikkeling. We verwachten verder geen substantiële wijzigingen in de taxaties van analisten op basis van deze resultaten. Het aandeel noteert tegen 13,5 maal de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden. Dat is onder het gemiddelde van de Europese telecomsector (14,3) en aanzienlijk onder de eigen gemiddelde historische waardering over de afgelopen tien jaar van 21,4. Op basis van de bedrijfswaarde ten opzichte van de getaxeerde EBITDA voor de komende twaalf maanden noteert het aandeel met 6,5x globaal in lijn met de Europese telecomsector (6,4x). Het getaxeerde dividendrendement is 6,0% en ligt in lijn met de Europese telecomsector (5,9%). Al met al een wat neutraal beeld voor het aandeel.

Kansen

  • De schaal van Vodafone's netwerk is moeilijk te evenaren en biedt een uitgebreide combinatie van vaste en mobiele diensten.
  • Naast de relatief stabiele activiteiten in Europa, heeft Vodafone exposure naar opkomende markten met sterk groeipotentieel.
  • Ontwikkeling van breedband- en glasvezelcapaciteit voor meer dataverbruik, gecombineerd met kostenbesparingsprojecten.
  • Het duurzaamheidsrisico is laag, maar licht hoger dan gemiddeld voor de subsector. De risico's rond duurzaamheid centreren zich vooral rond dataprivacy, dataveiligheid en compliance ten aanzien van het mededingingsbeleid. Door de aanwezigheid in opkomende landen is het bovendien belangrijk dat Vodafone zich houdt aan wetgeving rond corruptie en omkoping.

Risico's

  • Vodafone is grotendeels actief in volwassen markten waar de concurrentie over het algemeen stevig is en de groei vrijwel nihil.
  • Stijging van de euro ten opzichte van valuta's in landen waar Vodafone actief is. De Turkse lira is daarbij een goed voorbeeld.
  • Vodafone heeft veel overnames gedaan en is veel samenwerkingsverbanden aangegeaan waardoor een complexe bedrijfsstructuur is ontstaan die relatief moeilijk te managen is.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten Duurzaam beleggen bij het ING Investment Office, en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 46,0 op Vodafone 1,5 0,95 0,97 +1,26 % Koop Sprinter
Sprinter Long 46,0 op Vodafone 1,5 0,95 0,97 +1,26 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen